Short-term Heart Rate Dynamics: Methodology and Novel Applications, Dissertations in Health Sciences 90

Sydämen sykevaihtelun uusia sovelluksia\n\nVäitös kliinisen fysiologian alalta\n\nVäittelijä LL, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkäri Tuula Tarkiainen\n\nVäitösaika ja -paikka 20.1.2012 klo 12, Auditorio, Mikkelin keskussairaala\n\nSydämen sykevaihtelun mittaaminen ennustaa sepelvaltimoiden ohitusleikkauksen jälkeisen eteisvärinän ilmaantumista, osoitti lääketieteen lisensiaatti Tuula Tarkiaisen väitöstutkimus. Sykevaihtelun perusteella voidaan arvioida myös häkäaltistuksen vaikutuksia, joten sykevaihtelumittaukset soveltuvat ilmansaasteiden terveyshaittojen tutkimiseen.\nSykevaihtelu ennustaa ohitusleikkauksen jälkeistä eteisvärinää\n\nEteisvärinä on yleinen rytmihäiriöongelma sepelvaltimoiden ohitusleikkauksen jälkeen. Vaikka eteisvärinäjakso on yleensä lyhytkestoinen ja itsestään korjaantuva, se lisää sairastavuutta. Toistaiseksi ei pystytä tunnistamaan ohitusleikkauksen jälkeiselle eteisvärinärytmille alttiita potilaita eikä kohdentamaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä parhaalla mahdollisella tavalla.\n\nTutkimuksessa pyrittiin ennustamaan leikkauksen jälkeisen eteisvärinärytmin ilmaantumista uusilla lyhytkestoisilla sydämen sykevaihtelumittauksilla. Havaittiin, että ennen ohitusleikkausta muuntunut sykevaihtelu ennusti eteisvärinärytmin ilmaantumista riippumatta jo tiedossa olevista riskitekijöistä, kuten korkeammasta iästä. Näin ollen sykevaihtelumittauksilla saadaan lisätietoa leikkauksen jälkeiselle eteisvärinärytmille altistavista tekijöistä.\nHäkäaltistus muuntaa sydämen sykevaihtelua\n\nIlmansaasteet lisäävät merkittävästi sydänsairastavuutta ja kuolleisuutta. Tässä tutkimuksessa mitattiin ensimmäistä kertaa maailmassa samanaikaisesti häkäpitoisuuksia ja sykevaihtelua normaalielämän aikana vaikeaa sepelvaltimotautia sairastavilla. Tavoitteena oli arvioida akuutin häkäaltistumisen vaikutusta sydämen säätelyyn ja näin osaltaan arvioida ilmansaasteiden ja sydänkuolleisuuden mahdollisia yhteyksiä. Häkäaltistuminen liittyi sydämen sykevaihtelun lisääntymiseen. Tämä havainto osoittaa, että sykevaihtelumittaukset ovat käyttökelpoisia ilmansaastetutkimuksessa.\nMenetelmälliset tekijät ovat tärkeitä sykevaihtelua määritettäessä\n\nSydämen sykkeen vaihtelua on tutkittu valtavasti sen jälkeen, kun havaittiin vähentyneen sykevaihtelun yhteys lisääntyneeseen kuolleisuuteen. Monet mittauksiin liittyvät menetelmälliset tekijät ovat jääneet vähäiselle huomiolle. Nämä tekijät ovat kuitenkin tärkeitä, kun pyritään saamaan luotettavia mittaustuloksia.\n\nTässä tutkimuksessa todettiin suurimman osan sykevaihtelumittauksista olevan toistettavia muutaman kuukauden aikana. Näin ollen mittauksia voidaan käyttää seurantatutkimuksissa. Sydämen lisälyöntien vaikutus mittauksiin havaittiin merkittäväksi, minkä vuoksi on tärkeää luoda sovittuja käytäntöjä siihen, miten lisälyöntejä käsitellään EKG-rekisteröinneissä ennen sykevaihtelun arvioimista.\n\nTutkimusta tukivat Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto, Kuopion yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala ja Etelä-Savon sairaanhoitopiiri.\n\nLL Tuula Tarkiaisen väitöskirja Short-term Heart Rate Dynamics: Methodology and Novel Applications (Lyhytkestoinen sydämen sykevaihtelu: menetelmällisiä tekijöitä ja uusia sovelluksia) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on dosentti Mikko Tulppo Liikuntalääketieteen tutkimusyksiköstä, Vervestä, Oulusta ja kustoksena professori Esko Vanninen Itä-Suomen yliopistosta.\n\nTuula Tarkiainen on syntynyt vuonna 1965 Helsingissä ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1984 Etelä-Tapiolan lukiosta. Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1991 ja kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkäriksi vuonna 2005 Kuopion yliopistosta. Tarkiainen asuu Mikkelissä ja toimii Mikkelin keskussairaalan kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen ylilääkärinä.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva löytyy osoitteesta: http://uef.fi/vaitoskuvat\n\nLisätietoja: Tuula Tarkiainen, p. 044 351 64 77, tuula.tarkiainen@esshp.fi\n

ISBN-10:
978-952-61-0640-3
Kieli:
eng
Sivumäärä:
107 s.
Tekijät:
Tarkiainen Tuula (diss)
Tuotekoodi 020784
25,50 €