Human brain mapping using structural and functional magnetic resonance imaging and transcranial magnetic stimulation, Dissertations in Forestry and Natural Sciences 61

Erilaisten aivotutkimusmenetelmien yhdistäminen hyödyttää potilaita ja antaa uutta tietoa aivojen toiminnasta\n\nVäitös lääketieteellisen fysiikan alalta \n\nVäittelijä FL Eini Niskanen\n\n Väitösaika ja -paikka 13.1.2012 klo 12.00, Technopoliksen auditorio, Microkatu 1, Kuopio \n\nFilosofian lisensiaatti Eini Niskasen väitöskirjatyössä kehitettiin rakenteellisen ja toiminnallisen magneettikuvauksen sekä transkraniaalisen magneettistimulaation yhdistäviä menetelmiä kliiniseen potilastyöhön ja aivotutkimukseen. Työssä keskityttiin aivojen liikeaivokuoren, näköaivokuoren ja keskeisten puhealueiden tutkimiseen. \n\nMagneettikuvaus (MRI) on tällä hetkellä tarkin käytössä oleva menetelmä, jolla saadaan tietoa aivojen rakenteesta. Pelkkä rakennetieto ei kuitenkaan usein riitä, vaan tarvitaan myös tietoa aivojen eri osien toiminnasta. Toiminnallisen magneettikuvauksen avulla voidaan määrittää mitkä aivojen osat ovat aktiivisia tietyn tehtävän suorittamisen aikana. \n\nPuheen tuottamiseen ja ymmärtämiseen liittyvät alueet sijaitsevat yleensä vasemman aivopuoliskon ohimolohkossa tai sen välittömässä läheisyydessä. On kuitenkin myös mahdollista, että nämä aivoalueet sijaitsevat oikeassa aivopuoliskossa tai että molemmat aivopuoliskot osallistuvat puheen tuottamiseen. Väitöskirjatyössä kehitettiin suomenkielisille potilaille sopiva tehtäväkokonaisuus, jonka avulla voidaan paikantaa keskeiset puheen tuottamiseen liittyvät aivoalueet käyttäen toiminnallista magneettikuvausta. Tehtäväkokonaisuutta on tarkoitus käyttää etenkin epilepsiakirurgiseen toimenpiteeseen meneville potilaille, joilta usein joudutaan poistamaan osia ohimolohkosta. Tieto puheen tuottamiseen osallistuvien aivoalueiden tarkasta sijainnista mahdollistaa alueiden säästämisen leikkauksessa, mikä oleellisesti pienentää leikkauksesta mahdollisesti aiheutuvien puhehäiriöiden riskiä. \n\nNavigoitu transkraniaalinen magneettistimulaatio (TMS) on menetelmä, jolla saadaan tietoa etenkin liikeaivokuoren toiminnasta. Menetelmässä aivoihin kohdistetaan magneettipulssi, joka aktivoi aivokuoren hermosoluja. Mikäli pulssi kohdistetaan esimerkiksi peukalon lihaksia ohjaavalle aivoalueelle, saadaan peukalon lihakset supistumaan ja peukalo nytkähtämään. Eri lihasten edustusalueiden paikantamisen lisäksi magneettistimulaatiolla saadaan tietoa myös kyseisten hermosolujen toimintaherkkyydestä, joka voi muuttua erilaisissa sairauksissa. \n\nVäitöskirjatyössä kehitettiin menetelmä, jolla transkraniaalisella magneettistimulaatiolla saatu tieto yksilön lihasten edustusalueista voidaan yleistää suurempaan ihmisjoukkoon. Erilaiset taudit tai aivovauriot voivat muuttaa lihasten edustusalueiden sijaintia aivokuorella. Kehitetty menetelmä mahdollistaa näiden muutosten tutkimisen ja antaa näin uutta tietoa kyseisistä taudeista. \n\nLisäksi väitöskirjatyössä yhdistettiin TMS:lla saatu tieto käden lihasten edustusalueen hermosolujen toimintaherkkyydestä MRI:lla saatuun tietoon aivokuoren paksuudesta. Havaittiin, että Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla myös liikeaivokuori on ohentunut terveisiin verrattuna. Potilailla oli kuitenkin verrattain vähän ongelmia lihasten hallinnassa, mikä voi johtua heidän liikeaivokuorensa hermosolujen toimintaherkkyyden lisääntymisestä. Näyttää siis siltä, että potilaiden aivoissa pienempi määrä hermosoluja toimii aktiivisemmin, mikä tiettyyn rajaan asti pystyy kompensoimaan hermosolukadon aiheuttamia ongelmia. \n\nFL Eini Niskasen lääketieteellisen fysiikan alaan kuuluva väitöskirja Human brain mapping using structural and functional magnetic resonance imaging and transcranial magnetic stimulation (Ihmisaivojen kartoitus rakenteellisen ja toiminnallisen magneettikuvantamisen ja transkraniaalisen magneettistimulaation avulla) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on akatemian professori Risto Ilmoniemi Aalto yliopistosta ja kustoksena professori Pasi Karjalainen Itä-Suomen yliopistosta.\n\n Väittelijän painokelpoinen kuva löytyy osoitteesta: http://www.uef.fi/vaitoskuvat \n\nLisätietoja: Eini Niskanen, p. 040 355 2367, eini.niskanen@uef.fi\n

ISBN-10:
978-952-61-0661-8
Kieli:
eng
Sivumäärä:
132 s.
Tekijät:
Niskanen Eini (diss)
Tuotekoodi 020783
25,50 €