Lipid oxidation and nitration products as activators of cytoprotective Nrf2 signaling in the endothelium, Dissertations in Health Sciences 91

Sisäsyntyiset rasvahapot suojaavat verisuonia aktivoimalla solupuolustuksen signaalireittejä\n\nVäitös molekulaarisen lääketieteen alalta\n\nVäittelijä: FM (biotekniikka) Emilia Kansanen\n\nVäitösaika ja -paikka: 13.1.2012 klo 12, Mediteknian auditorio, Kuopion kampus\n\nItä-Suomen yliopistossa tarkastettava FM Emilia Kansasen väitöstutkimus tuotti uutta tietoa verisuonen sisäpinnan eli endoteelin solupuolustusmekanismeista. Terve endoteelisolukerros säätelee verisuonen toimintaa, kasvua ja aineenvaihduntaa. Endoteelin toimintahäiriöillä on erityisen tärkeä rooli verisuoniston sairauksien, kuten valtimonkovettumataudin, kehittymisessä.Tutkimuksessa havaittiin, että tietyt elimistön itse tuottamat rasvahapot suojaavat endoteelia aktivoimalla solupuolustukseen osallistuvia signaalireittejä.\n\nTutkimuksessa selvitettiin myös molekulaarinen mekanismi, jolla elektrofiiliset rasvahappomolekyylit aktivoivat solupuolustukselle tärkeää Nrf2-signaalireittiä. Endoteeliin vaikuttavien tekijöiden sekä elimistön solupuolustusmekanismien tarkempi tunteminen lisää ymmärrystä myös valtimonkovettumataudin kehittymisestä.\nVaikutuksia antioksidanttituotantoon\n\nVäitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää tiettyjen sisäsyntyisten rasvahappomolekyylien, hapettuneiden fosfolipidijohdannaisten ja nitratun rasvahapon, osallistumista solupuolustukseen verisuonen endoteelisolukerroksessa. Tutkimuksessa havaittiin näiden molekyylien aktivoivan Nrf2-transkriptiotekijää, joka säätelee muun muassa antioksidanttientsyymien ilmentymistä. Antioksidanttientsyymit ovat elimistön tuottamia antioksidantteja, jotka suojaavat solua haitalliselta hapettumisstressiltä.\n\nTutkimuksessa todettiin, että fosfolipidijohdannaisten hapettumistuotteet, elektrofiiliset epoksi-isoprostaani-fosfokoliini ja hydroperoksidifosfokoliini, aktivoivat antioksidanttigeenejä. Lisäksi havaittiin, että Nrf2-välitteisten antioksidanttientsyymien ilmentymisen lisääntymiseen tarvitaan hapettuneissa fosfolipidijohdannaisissa nimenomaan elektrofiilinen rasvahapposivuketju.\n\nNitratun rasvahapon vaikutuksia verisuonen endoteelin geenien ilmentymiseen tutkittiin myös koko genomin laajuisesti. Nitratun rasvahapon havaittiin aktivoivan transkriptiotekijä Nrf2:n säätelemän signaalireitin lisäksi myös toista solupuolustukseen osallistuvaa signaalireittiä, lämpöshokkivastetta. Näiden kahden suojamekanismin todettiin toimivan yhtäaikaisesti mutta toisistaan riippumatta, ja niiden voidaan olettaa välittävän nitratun rasvahapon suojaavia vaikutuksia verisuonistossa. Lisäksi havaittiin, että nitrattu rasvahappo ja transkriptiotekijä Nrf2 osallistuvat mahdollisesti myös verenpaineen säätelyyn endoteliinireseptori B:n välityksellä.\nElektrofiiliset yhdisteet viestinviejinä\n\nElektrofiilisten yhdisteiden on yleensä ajateltu olevan elimistölle haitallisia hapettavien ominaisuuksiensa vuoksi. Tiedetään kuitenkin, että kohtuullisina pitoisuuksina ne pystyvät myös toimimaan viestinviejinä säätelemällä spesifisesti signaalireittejä. Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin molekulaarinen mekanismi, jolla nitratut rasvahapot aktivoivat Nrf2-signaalireittiä. Elektrofiilisten nitrattujen rasvahappojen todettiin sitoutuvan Nrf2:n inhibiittoriproteiinin tiettyihin kysteiinitähteisiin, joka johti Nrf2:n säätelemien antioksidanttipuolustukseen osallistuvien geenien ilmentymiseen. Tutkimuksessa havaittiin, että nimenomaan elektrofiilisyys on kriittinen ominaisuus Nrf2-signaalireitin aktivoitumiselle. Tutkimus tukee siten uutta näkemystä siitä, että elektrofiiliset yhdisteet eivät ole yksinomaan haitallisia yhdisteitä, vaan ne voivat suojata stressitilanteessa aktivoimalla solun omia puolustusmekanismeja.\n\nVäitöstutkimus tehtiin molekulaarisen lääketieteen ja sydän- ja verisuonitautien signaloinnin tutkimusryhmissä bioteknologian ja molekulaarisen lääketieteen yksikössä A. I. Virtanen -instituutissa.\n\nFilosofian maisteri (biotekniikka) Emilia Kansasen molekulaarisen lääketieteen alaan kuuluva väitöskirja ”Lipid oxidation and nitration products as activators of cytoprotective Nrf2 signaling in the endothelium” (Hapettuneiden ja nitrattujen lipidien vaikutukset Nrf2-signaalireittiin verisuoniston endoteelissä) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Thomas W. Kensler Pittsburghin yliopistosta (Pittsburgh, PA, USA) ja kustoksena dosentti Anna-Liisa Levonen Itä-Suomen yliopistosta.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa http://uef.fi/vaitoskuvat\n\nLisätietoja: Emilia Kansanen, p. 040 355 3580, emilia.kansanen [at] uef.fi\n5.1.2012\n\n © Itä-Suomen yliopisto\n Palaute\n

ISBN-10:
978-952-61-0644-1
Kieli:
eng
Sivumäärä:
57 s.
Tekijät:
Kansanen Emilia (diss)
Tuotekoodi 020782
25,50 €