Anaerobic digestion of organic by-products from meat-processing industry - The effect of pre-treatments and co-digestion, Dissertations in Forestry and Natural Sciences 43

Teurastamon sivutuotteet uusiutuvaksi energiaksi ja kierrätyslannoitteeksi\n\nVäitös ympäristöteknologian alalta \n\nVäittelijä FM Sami Luste \n\nVäitösaika ja -paikka 16.12.2011 klo 13, L1, Canthia, Kuopion kampus \n\nFM Sami Lusteen väitöskirjassa ”Lihanjalostusteollisuuden orgaanisten sivutuotteiden käsitteleminen anaerobisella hajotuksella – esikäsittelyiden ja yhteiskäsittelyiden vaikutus” tutkittiin suomalaisen lihanjalostusteollisuuden hyödyntämättömien sivutuotteiden soveltuvuutta anaerobiseen hajotukseen ja prosessin optimointia käytännön olosuhteet huomioiden. Lihanjalostusteollisuuden sivutuotteiden anaerobinen yhteiskäsittely jätevesilaitoksen puhdistamolietteen ja karjan lietelannan kanssa lisäsi biokaasun tuottoa, mädätteen ravinnepitoisuutta ja hyödynsi hajotusprosessin toimintaa. Stabiloitumista ja prosessin lopputuotteiden laatua pystyttiin lisäämään materiaalin esikäsittelyllä ennen sen syöttämistä prosessiin. \n\nKasvava kulutus ja eläintautien lisääntymisen takia kiristynyt lainsäädäntö lisäävät käsittelyä vaativien ja anaerobiseen käsittelyyn soveltuvien orgaanisten sivutuotteiden ja jätteiden määrää. Sivutuotteiden ja jätteiden anaerobinen hajotus on hyvä esimerkki tekniikasta, jolla kestävää kehitystä voidaan soveltaa käytäntöön. Jätteenkäsittely tuottaa tällöin biokaasua, joka voidaan hyödyntää sähkönä, lämpönä tai polttoaineena ja stabiloitunutta mädätettä, joka voidaan hyödyntää lannoitteena tai maanparannusaineena. Kontrolloitu hajoamisprosessi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja prosessin lopputuotteilla voidaan välillisesti vähentää fossiilisisten polttoaineiden ja mineraalilannoitteiden valmistamisesta ja käytöstä aiheutuvia päästöjä. \n\nTutkimuksessa otettiin erityisesti huomioon käytännön vaatimukset, joita pyrittiin soveltamaan prosessikokonaisuutta hyödyntäväksi. Esimerkiksi osalle eläinperäisistä sivutuotteista vaadittavaa hygienisointia (1 tunti/70 ⁰C) käytettiin tutkimuksessa lämpöesikäsittelynä, mikä lisäsi biokaasuntuotantoa. Tutkituista esikäsittelyistä hygienisointi, bakteeri- ja ultraääni esikäsittely löydettiin tehokkaimmiksi. Esikäsittelyillä pystyttiin parantamaan myös huomattavasti lannan erillishajotusta, sillä anaerobinen yhteishajotus ei pitkien välimatkojen ja vuodenaikavaihteluiden takia ole Suomessa aina kannattavaa tai mahdollista. Hygienisoinnilla ja ultraääni esikäsittelyllä saavutettiin positiivinen netto-energiantuotto. \n\nTutkimuksessa tuotettiin uutta tietoa lihanjalostusteollisuuden sivutuotteita käsittelevästä anaerobisesta hajotusprosessista, käytännön vaatimusten edellyttämästä prosessioptimisoinnista, biohajoamisesta ja mekanismeista, jotka liittyvät sivutuotteiden esikäsittelyyn ja yhteishajotukseen. Tutkimuksesta saadut tulokset on hyödynnettävissä sellaisenaan täyden mittakaavan prosesseissa ja muiden vastaavien materiaalien ja syötteiden anaerobisessa hajotuksessa ja esikäsittelyssä. \n\nFM Sami Lusteen väitöskirja Anaerobic digestion of organic by-products from meat-processing industry - The effect of pre-treatments and co-digestion (Lihanjalostusteollisuuden orgaanisten sivutuotteiden anaerobinen hajotus - esikäsittelyiden ja yhteiskäsittelyn vaikutus) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Jaakko Puhakka, Tampereen teknillinen yliopisto ja kustoksena emeritusprofessori Juhani Ruuskanen Itä-Suomen yliopistosta. \n\nVäittelijän painokelpoinen kuva löytyy osoitteesta: http://www.uef.fi/vaitoskuvat \n\nLisätietoja: Sami Luste, p. 040 514 3694, sami.luste@phnet.fi\n12.12.2011\n\n © Itä-Suomen yliopisto\n Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0522-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
129 s.
Tekijät:
Luste Sami (diss)
Tuotekoodi 020779
25,50 €