Obstructive Sleep Apnea in Adults: Evolution and Related Inflammation in Early Stages of Disease, Dissertations in Health Sciences 77

Uniapneapotilaan kannattaa laihduttaa\n\nVäitös korva-, nenä- ja kurkkutautien alalta\n\nVäittelijä: LL Johanna Sahlman\n\nVäitösaika ja -paikka: 16.12.2011 klo 12, Kuopion yliopistollinen sairaala, Auditorio 2\n\nLievääkin uniapneaa kannattaa hoitaa taudin pahenemisen ja liitännäissairauksien ehkäisemiseksi. Ylipainoisilla laihduttaminen on tärkeä hoitokeino, totesi lääketieteen lisensiaatti Johanna Sahlman Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan.\n\nLieväasteinen uniapnea näyttää hoitamattomana pahentuvan ajan myötä: sekä unenaikaiset hengityskatkokset että muut potilaan kokemat oireet, kuten kuorsaus ja päiväväsymys, lisääntyvät. Suurin osa uniapneapotilaista on ylipainoisia ja heillä on lisääntynyt riski saada myös liitännäissairauksia, kuten verenpainetauti, sepelvaltimotauti, aivoverenkiertohäiriö tai diabetes. Painon pudotus lievittää elimistön tulehdustilaa, jonka tiedetään olevan yksi näiden liitännäissairauksien syntymekanismi. \n\nLievää obstruktiivista uniapneatautia sairastavia potilaita on tutkittu Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) korva-, nenä ja kurkkutautien klinikassa yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa vuodesta 2004. Osana tutkimusta selvitettiin KYSissä hoidettujen, lievää obstruktiivista uniapneatautia sairastavien työikäisten aikuisten oireita ja unenaikaisten hengityskatkojen määrää neljän vuoden seurannassa.\n\nHuonoimmin pärjäsivät ne potilaat, jotka eivät saaneet neuvonnan lisäksi muuta hoitoa. Valikoiduilla potilailla ylähengitysteiden kirurginen hoito tuotti paremman tuloksen.\n\nLievän uniapneataudin todettiin myös lisäävän elimistön tulehdusreaktiota terveisiin henkilöihin verrattuna. Ylipainoisilla potilailla vuoden aikana elämäntapamuutoksilla saavutettu laihtuminen kuitenkin lievitti elimistön tulehdustilaa tehokkaasti. \n\nUniapneataudin tärkein riskitekijä on ylipaino. Laihduttamisen onkin aikaisemmin todettu olevan tehokas hoito lievään uniapneatautiin. Lisääntynyt liitännäissairauksien riski on yhdistetty erityisesti vaikea-asteiseen uniapneatautiin. Lievä tautimuoto on kuitenkin kaikkein yleisin: siitä kärsii yli puolet Suomen noin 150 000 uniapneapotilaasta. Nämä tutkimustulokset antavat vahvistusta sille, että jo lievää uniapneatautia tulisi hoitaa, jotta taudin paheneminen ja liitännäiset kansansairaudet ehkäistäisiin.\n\nLääketieteen lisensiaatti, korva-, nenä ja kurkkutautien erikoislääkäri Johanna Sahlmanin väitöskirja Obstructive Sleep Apnea in Adults: Evolution and Related Inflammation in Early Stages of Disease (Aikuisten lievän uniapneataudin kehitys ja tautiin liittyvä hidas tulehdusreaktio) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Olli Polo Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Juhani Nuutinen Itä-Suomen yliopistosta.\n\nJohanna Sahlman on syntynyt vuonna 1975 ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1994 Viitasaaren lukiosta. Hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 2001 ja korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin tutkinnon vuonna 2007 Kuopion yliopistossa. Sahlman työskentelee vs. erikoislääkärinä Kuopion yliopistollisen sairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien palveluyksikössä.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa http://uef.fi/vaitoskuvat .\n\nLisätietoja: LL Johanna Sahlman, johanna.sahlman@kuh.fi, p. 040-7093743\n\tObstructive sleep apnea in adults : evolution, and related inflammation in early stages of disease\nSahlman, Johanna\nItä-Suomen yliopisto,2011\nPublications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences.,77\n(pdf, 2.27 MB)\n8.12.2011\n\n © Itä-Suomen yliopisto\n Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0565-9
Kieli:
eng
Sivumäärä:
65 s.
Tekijät:
Sahlman Johanna (diss)
Tuotekoodi 020772
25,50 €