Information System in Context: Building a Tool for Analysing the Sociotechnical Context of Organisational Information Systems, Dissertations in Forestry and Natural Sciences 53

Uusi työkalu auttaa kehittämään tietojärjestelmiä, jotka mukautuvat paremmin eri kulttuurien erityispiirteisiin\n\nVäitös tietojenkäsittelytieteen alalta \n\nVäittelijä FM Tuija Tiihonen \n\nVäitösaika ja -paikka: 9.12.2011, klo 12.00, ML1, Medistudia, Kuopion kampus (väitökseen voi osallistua myös Joensuussa, Tiedepuisto, sali B180)\n\nKuopiolaisen FM Tuija Tiihosen väitöstutkimuksen aiheena ovat sosiotekniset tietojärjestelmät – tietoteknologian, sitä käyttävien ihmisten sekä kulttuurisen toimintaympäristön muodostamat kokonaisuudet. Tutkimuksen tavoitteena on ollut kehittää kestäviä tietojärjestelmäratkaisuja, jotka mukautuvat erilaisiin kulttuureihin ja eri ammattikuntia edustavien ihmisten tarpeisiin. Tutkimuksen konkreettisena tuloksena Tiihonen kehitti tietojärjestelmäkontekstin arviointiin työkalun, joka auttaa järjestelmän toteuttajia havaitsemaan jo suunnitteluvaiheessa sosioteknisen kontekstin tuomat haasteet. \n\nTutkimusta varten kerättiin materiaalia erilaisissa organisaatioissa haastatteluilla Suomessa, Mosambikissa ja Etelä-Afrikassa; uuden työkalun toimivuutta testattiin Nigeriassa.\n \nAmmatilliset kulttuurierot jopa merkittävämpiä kuin kansalliset\n \n\nEräs keskeisistä havainnoista tutkimuksessa oli, että tietojärjestelmien käyttämisessä eivät korostu niinkään kansalliset erityispiirteet, vaan ensisijaisesti erilaiset ammattikulttuurit. Sotkamolaisella kunnallisen kotihoidontyöntekijällä on samat tarpeet ja turhautumisen syyt kuin eteläafrikkalaisen julkisen maaseutuklinikan hoitajalla; mosambikilaisella ja kuopiolaisella tietotekniikka-ammattilaisella on yhteiset motivaation lähteet. \n\nTietojärjestelmien tulisi auttaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti heidän työtehtävissään, mutta usein on keskitytty pelkästään tietojärjestelmän teknisiin ratkaisuihin. Tämä on johtanut eritasoisiin epäonnistumisiin: loistava tekninen järjestelmä ei olekaan loistava järjestelmä juuri siihen työhön ja siinä ympäristössä, missä sitä loppujen lopuksi hyödynnetään. Jokainen tietokoneen käyttäjä on todennäköisesti joskus turhautunut työssään käytettävän järjestelmän toimimattomuuteen tai vääränlaiseen logiikkaan. \n\nJärjestelmän kehittäjä ja kohdeorganisaation loppukäyttäjä (esimerkiksi sairaanhoitaja tai opettaja) tulevat erilaisista ammatillisista kulttuureista. Loppukäyttäjä on oman alansa ammattilainen, hänen ei tarvitse olla tietotekniikan ammattilainen pystyäkseen tekemään omaa työtään. Näin ollen järjestelmän kehittäjän tulisi tunnistaa kohdeorganisaation sosioteknisen kontekstin ominaisuuksia ainakin jollain tasolla. Sosiotekninen konteksti on kuitenkin usein ”itsestäänselvyys” – sitä ei yleensä huomioida lainkaan, eikä kontekstin analysointiin tietojärjestelmäkehitystä silmälläpitäen juurikaan löydy valmiita malleja.\n \nLACASA työkalu tietojärjestelmäkontekstin tunnistamiseen\n \n\nLACASA työkalun nimi muodostuu kirjaimista Levels of Analysis, Categories of Analysis, Scopes of Analysis, eli analyysitasot, tietojärjestelmäkontekstin kategoriat ja kontekstin ulottuvuudet. Se on tarkoitettu eri kulttuuristen ominaisuuksien systemaattiseen kartoittamiseen tietojärjestelmää suunniteltaessa. Väitöstutkimuksen ja sen tuloksena valmistetun työkalun perimmäinen tarkoitus on olla yksi palikka siinä sillassa, joka johtaa tietojärjestelmiin jotka ovat ensisijaisesti ihmisten tarpeiden mukaisia, ja tekniikka on valikoitu ja suunniteltu sen mukaisesti. LACASA-työkalu voi olla hyödyllinen myös projektin sujumisen kannalta: kun kulttuurien erilaiset työtavat ja esimerkiksi hierarkiakysymykset on tiedostettu, on mahdollista välttää ristiriitatilanteita, tai niiden sattuessa ne voidaan ratkaista helpommin. \n\nFM Tuija Tiihosen väitöskirja Information System in Context: Building a Tool for Analysing the Sociotechnical Context of Organisational Information Systems (Tietojärjestelmä kontekstissa: Organisationaalisen tietojärjestelmäkontekstin analyysityökalun rakentaminen) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on Division Manager Lyn Hanmer Medical Research Council, eHealth Research and Innovation Platform, Kapkaupunki, Etelä-Afrikka ja kustoksena professori Matti Nykänen Itä-Suomen yliopistosta. \n\nVäittelijän painokelpoinen kuva löytyy osoitteesta: http://www.uef.fi/vaitoskuvat \n\nLisätietoja: Tuija Tiihonen, p. 040 5755 932, tuija.tiihonen@uef.fi\n1.12.2011\n\n © Itä-Suomen yliopisto\n Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0594-9
Kieli:
eng
Sivumäärä:
139 s.
Tekijät:
Tiihonen Tuija(diss)
Tuotekoodi 020770
25,50 €