Candidate Gene Studies on Body Size, Type 2 Diabetes and Related Metabolic Traits: Genetics of ADRA2B, ADIPOQ, ADIPOR1 and ADIPOR2 in the DPS Study Population, Dissertations in Health Sciences 85

Kehon koostumus ja alttius lihavuuden liitännäissairauksiin selittyvät osin perimällä\n\nVäitös kliinisen ravitsemustieteen alalta\n\nVäittelijä: FM Niina Siitonen\n\nVäitösaika- ja paikka: 2.12.2011 klo 12.00, L1, Canthia, Kuopion kampus\n\nFilosofian maisteri Niina Siitosen väitöstutkimus antoi viitteitä siitä, että perimä selittää osin yksilöiden eroavaisuuksia kehon koostumuksessa ja alttiudessa sairastua lihavuuden liitännäissairauksiin. Lisäksi tutkimus osoitti, että henkilöt, joilla on perinnöllinen alttius sairastua tyypin 2 diabetekseen, hyötyvät edullisista elämäntapamuutoksista erityisen paljon.\n\nLihavuus liitännäissairauksineen on kasvava maailmanlaajuinen terveysongelma. Ruokavalion ja liikunnan merkitys lihavuuden taustalla on kiistaton, mutta myös perimällä on merkitystä.\n\nSiitosen väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin eräiden lupaavien ehdokasgeenien merkitystä lihavuuden, kehon koostumuksen ja tyypin 2 diabeteksen taustalla. Aineistona olivat Suomalaiseen Diabeteksen Ehkäisytutkimukseen (DPS) osallistuneet henkilöt, joilla oli heikentynyt sokerinsieto. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin geneettisten tekijöiden ja elämäntapamuutosten yhteisvaikutuksia.\n\nAlfa2-adrenergiset reseptorit välittävät solutasolla adrenaliinin ja noradrenaliinin fysiologisia vaikutuksia osallistuen verenpaineen, insuliinin erityksen sekä monien muiden elimistön toimintojen säätelyyn. Toiminnallinen variantti alfa2B-adrenergistä reseptoria koodaavassa ADRA2B- geenissä oli yhteydessä ensimmäisen vaiheen insuliinin eritykseen sekä riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen. Edulliset elämäntapamuutokset sekä pieni vyötärönympärys kuitenkin suojasivat Glu9-riskialleelin kantajia sairastumisriskiltä.\n\nErot rasvakudoksen erittämän adiponektiinihormonin pitoisuudessa johtuvat osin geneettisistä tekijöistä. Adiponektiinillä tiedetään olevan sokeriaineenvaihdunnan kannalta edullisia sekä sydän- ja verisuonitaudeilta suojaavia vaikutuksia ja sen pitoisuus verenkierrossa on pienentynyt sekä lihavilla että tyypin 2 diabeetikoilla.\n\nTutkimuksessa havaittiin, että adiponektiinigeenin (ADIPOQ) eri muodot ovat yhteydessä verenkierron adiponektiinitasoihin sekä kehon koostumukseen ja alttiuteen sairastua tyypin 2 diabetekseen. Myös adiponektiinin reseptoreita koodaavien ADIPOR1- ja ADIPOR2-geenien eri muodot olivat yhteydessä moniin kehon koostumusta kuvaaviin suureisiin sekä eroihin sydän- ja verisuonitautitapahtumien riskissä.\n\nFilosofian maisteri Niina Siitosen väitöskirja “Candidate Gene Studies on Body Size, Type 2 Diabetes and Related Metabolic Traits: Genetics of ADRA2B, ADIPOQ, ADIPOR1 and ADIPOR2 in the DPS Study Population” (Lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen kandidaattigeenitutkimuksia Suomalaisessa Diabeteksen Ehkäisytutkimuksessa (DPS)) tarkastetaan Itä-Suomen terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjä on professori Marju Orho-Melander Lundin yliopistosta ja kustoksena professori Matti Uusitupa Itä-Suomen yliopistosta.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat \n\nLisätietoja: Niina Siitonen, p. 040 7461567, niina.siitonen@uef.fi\n24.11.2011\n\n © Itä-Suomen yliopisto\n Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0600-7
Kieli:
eng
Sivumäärä:
83 s.
Tekijät:
Siitonen Niiina (diss)
Tuotekoodi 020769
25,50 €