IÄKKÄIDEN TUETTU KUNTOUTUMINEN Laitoskuntoutusjakson, kotikuntoutuksen ja keinutuoliharjoittelun vaikutukset iäkkäiden henkilöiden toimintakykyyn ja elämänlaatuun, Dissertations in Health Sciences 74

Avustajan tuki parantaa iäkkäiden elämänlaatua ja keinutuoli kuntoa\n\nVäitös liikuntalääketieteen alalta\n\nVäittelijä: TtM Kristiina Niemelä\n\nVäitösaika ja -paikka: 2.12.2011 klo 12, Tietoteknian auditorio, Kuopion kampus\n\nIäkkäiden uusi kotikuntoutusmalli osoittautui tehokkaaksi terveystieteiden maisteri Kristiina Niemelän väitöstutkimuksessa. Kotikuntoutus avustajiksi kouluttautuvien pitkäaikaistyöttömien tuella paransi iäkkäiden toimintakykyä ja elämänlaatua. Lisäksi harjoittelu jousikeinotuolilla havaittiin hyväksi keinoksi parantaa fyysistä suorituskykyä kotioloissa.\n\nIkääntyvän väestön kotona selviytymisen tueksi tarvitaan uusia fyysistä aktiivisuutta lisääviä sekä toimintakykyä ja elämänlaatua tukevia kuntoutumismuotoja. Lisäksi yhteiskunnan taloudellisten voimavarojen ja terveydenhuollon resurssien rajallisuuden vuoksi tarvitaan tukipalveluvaihtoehtoja iäkkäiden omaehtoisen toiminnan tueksi.\n\nNiemelän väitöstutkimuksessa selvitettiin kahta uudenlaista toimintatapaa kuntoutuksessa. Laitoskuntoutusta seurasi kotikuntoutus, jossa iäkkäiden kuntoutumista tuki kotikuntoutumisavustajaksi kouluttautuva pitkäaikaistyötön. Lisäksi tutkittiin jousikeinutuolin käyttöä kotiharjoitteluvälineenä.\n\nTulokset osoittivat, että laitoskuntoutus kohensi iäkkäiden fyysistä suorituskykyä. Kotikuntoutuksessa avustajan säännölliset käynnit paransivat iäkkäiden elämänlaatua. Kotikuntoutusmalli, jossa kuntoutettavien tukena on lyhyen terveydenhuoltoalan koulutuksen saanut henkilö, osoittautui käyttökelpoiseksi. Harvemmin kuntoutuksen apuvälineenä käytetty jousikeinutuoli osoittautui varteenotettavaksi kotiharjoitteluvälineeksi ja säännöllinen keinutuoliharjoittelu kohensi iäkkäiden naisten fyysistä suorituskykyä.\n\nNiemelän väitöstutkimuksen aineistona olivat vuosina 2006–2007 Jyväskylän Sotainvalidien Sairaskodin ja Kaunialan sotavammasairaalan laitoskuntoutukseen osallistuneet 65–99-vuotiaat sotaveteraanit.Laitoskuntoutus- ja kotikuntoutustutkimukseen osallistui yli 400 henkilöä ja keinutuoliharjoittelututkimukseen 51 naista.\n\nTutkimuksen tavoitteena oli selvittää iäkkäiden laitoskuntoutuksen ja sitä seuranneen kotikuntoutuksen vaikutuksia iäkkäiden toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Tavoitteena oli myös arvioida toimintatapaa, jossa iäkäs saa kotonaan henkilökohtaista ohjausta lyhyellä ammattikoulutuksella valmennetulta henkilöltä. Lisäksi tavoitteena oli tutkia keinutuoliharjoittelun vaikutusta iäkkäiden naisten fyysiseen suorituskykyyn.\n\nTulevaisuudessa iäkkään väestön määrän kasvu ja heidän kotona selviytymiseensä liittyvät ongelmat lisäävät kuntoutustarpeita. Vastaavanlaisia kotona asuvien iäkkäiden omaehtoista kuntoutumista tukevia tutkimuksia on niukasti. Tutkimustuloksilla on merkitystä kuntoutuskäytäntöjen ja kuntoutuksessa avustavien työntekijöiden koulutuksen kehittämisessä sekä vanhuspalveluihin liittyvässä päätöksenteossa. Tämänkaltaisia toimintatapoja tarvitaan yhä enemmän yhteiskunnan järjestämien vanhuspalvelujen tueksi. \n\nVäitöskirjatutkimus tehtiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiön Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen kanssa. Tutkimusta tukivat sosiaali- ja terveysministeriö ja Sotainvalidien Veljesliitto. \n\nKristiina Niemelän väitöskirja ” IÄKKÄIDEN TUETTU KUNTOUTUMINEN Laitoskuntoutusjakson, kotikuntoutuksen ja keinutuoliharjoittelun vaikutukset iäkkäiden henkilöiden toimintakykyyn ja elämänlaatuun” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 2.12.2011. Vastaväittäjä: professori Olli J. Heinonen, Turun yliopisto. Kustos: professori Rainer Rauramaa, Itä-Suomen yliopisto.\n\nKristiina Niemelä on syntynyt Lohtajalla ja hän on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa. Hän toimii kehittämispäällikkönä Kaunialan Sairaalassa Kauniaisissa.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa http://uef.fi/vaitoskuvat .\n\nLisätietoja: Kristiina Niemelä, p. 0500 839 013, kristiina.niemela@suomi24.fi\n24.11.2011\n\n © Itä-Suomen yliopisto\n Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0545-1
Kieli:
fin
Sivumäärä:
107 s.
Tekijät:
Niemelä Kristiina (diss)
Tuotekoodi 020767
38,70 €