Hallituksen toiminta ja hallitustyöskentely. Tapaustutkimus kansainvälistyneestä perheyrityksestä, Dissertations in Social Sciences and Business Studies 30

Perheyrityksen hallituksessa sisäisten ja ulkopuolisten jäsenten roolit ovat erilaiset\n\nVäitös pk-yrityksen johtamisen alalta\nVäittelijä: Tapio Kuokkanen\nVäitösaika ja -paikka: lauantai 12.11., kello 12, Technopolis Kuopion auditorio, Kuopion kampus\n\nVuoden 2008 vaihteessa Peikko Group Oy:n hallitus sai muutamiin kokouksiinsa uuden ”silmäparin”, kun tutkija Tapio Kuokkanen liittyi joukkoon havainnoimaan hallituksen työskentelyä. Tarkoitus oli selvittää, miten perheyrityksen hallitus käytännössä työskentelee. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Tapio Kuokkanen kuvaa ja analysoi Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa lahtelaisen perheyrityksen hallituksen työskentelyä omistajaperheeseen kuuluvien sisäisten jäsenten, ulkopuolisten riippumattomien jäsenten ja toimivan johdon sosiaalisena vuorovaikutuksena.\n\nParinkymmenen yrityksen perustajana toiminut omistajaperheen vanhemman sukupolven edustaja tiivistää perheyrityksen olemuksen seuraavasti: Hallitus on yksi työkalu sen strategian toteuttamisessa, jonka perhe eikä hallitus on valinnut. Johto joutuu keräämään materiaalia kuusi kertaa vuodessa hallitusta varten, eli se itse orientoituu asioihin väkisinkin. Kyllä hallitus olemassa olollaan enemmän saa aikaan kuin omilla teoillaan. Kun jäsenet ovat ammatti-ihmisiä, ei kokouksiin huonoilla eväillä voi tulla.\n\nKuokkasen mukaan perheyrityksen hallituksen työskentelyssä on havaittavissa kahtiajako sisäisten jäsenten ja ulkopuolisten jäsenten välillä. Omistajiin kuuluvat sisäiset jäsenet ovat selkeästi päätöksentekijöitä ja vastuunkantajia. Ulkopuolisilla jäsenillä on erilainen rooli. He ovat oman alansa asiantuntijoita, jotka tuovat hallituksen työskentelyyn omaa asiantuntemusta ja uusia ahaa-elämyksiä sekä kyseenalaistavat ja kannustavat, mutta jättävät lopullisen päätöksenteon perheen edustajille. He painavat tarvittaessa kaasua ja tarvittaessa jarrua, kuten eräs sisäinen jäsen asian ilmaisi. Vaikka ulkopuoliset jäsenet ovat kokouksissa vähemmän äänessä kuin sisäiset jäsenet ja johdon edustajat, omistajat pitävät ulkopuolisten jäsenten roolia hyvin tärkeänä.\n\nVaikka hallitustutkimus on yksi liiketaloustieteen tutkituimpia asioita, hallituksen käytännön työskentelystä on kansainvälisestikin julkaistu vain muutamia tutkimuksia. Suomessa aiheesta ei ole aikaisemmin tehty väitöskirjoja. Aikaisemmissa tutkimuksissa mielenkiinto on suuntautunut erityisesti ulkopuolisten jäsenten- ja yrityksen menestymisen välisen riippuvuuden tutkimiseen. Vaikka ulkopuolisten jäsenten merkitys yrityksen menestymiseen on voitu osoittaa, ovat tulokset olleet kaksijakoisia ja jopa ristiriitaisia.\n\nKuokkanen selvitti tutkimuksessaan, miten hallituksen jäsenet itse kokevat hallitustyöskentelyn vaikuttaneen nopeaan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Useimmat hallituksen jäsenet pitävät muita tekijöitä kuin varsinaista hallitustyöskentelyä tärkeämpinä menestymiseen vaikuttaneina tekijöinä. Ulkopuoliset jäsenet jopa vähättelevät omaa panostaan ja antavat kunnian menestymisestä omistajia edustaville sisäisille jäsenille. Nämä kuitenkin arvostavat suuresti ulkopuolisten jäsenten panosta ja pitävät heitä tärkeinä lisäarvon tuottajina. Kaikki jäsenet pitävät ratkaisevina menestystekijöinä omistajien asettamia selkeitä tavoitteita ja tahtotilaa, oikeita strategiavalintoja, onnistunutta sukupolvenvaihdosta ja osaavia henkilöresursseja. Yrityksen omat ja omistajien panostamat taloudelliset resurssit ovat olleet myös kasvun ja kansainvälistymisen välttämätön edellytys.\n\nTutkimuksen kohdeyritys, Peikko Group Oy, on teknologiateollisuusyritys, joka valmistaa rakennusteollisuudelle betonielementtien liitososia ja ontelolaattoja sekä palkkituotteita ja pilarikenkiä. Yritys on toiminut yli 40 vuotta ja sen johdossa ovat toisen sukupolven edustajat. Viimeisen kymmenen vuoden aikana yritys on kansainvälistynyt ja kasvanut erittäin nopeasti ja siirtynyt puolen kymmentä vuotta sitten suurten yritysten kokoluokkaan.\n\nYhteiskuntatieteiden lisensiaatti Tapio Kuokkasen pk-yrityksen johtamisen alaan kuuluva väitöskirja ”Hallituksen toiminta ja hallitustyöskentely. Tapaustutkimus kansainvälistyneestä perheyrityksestä.” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on dosentti Ulla Hytti Turun kauppakorkeakoulusta ja kustoksena professori Päivi Eriksson Itä-Suomen yliopistosta.\n\nTapio Kuokkanen on kirjoittanut ylioppilaaksi Valtimon yhteiskoulusta vuonna 1966. Hän on valmistunut koneinsinööriksi Joensuusta vuonna 1969, kauppatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 1990 ja yhteiskuntatieteiden lisensiaatiksi Kuopion yliopistosta vuonna 1999. Kuokkanen on tehnyt pitkän työuran aluksi insinöörinä ja myöhemmin liikkeenjohtotehtävissä. Hän toimi lähes 20 vuotta Incap Oyj:n palveluksessa, muun muassa Helsingin ja Vaasan tehtaiden johtajana. Ennen eläkkeelle siirtymistään hän työskenteli noin neljä vuotta vantaalaisessa Mari Group Oy:ssä senior adviserina ja talouspäällikkönä. Tapio Kuokkanen on toiminut työuransa aikana yli kolmenkymmenen pk-yrityksen hallituksen jäsenenä\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa www.uef.fi/vaitoskuvat.\n\nLisätietoja: Tapio Kuokkanen, 0400 548 577, tapio.kuokkanen(at)dnainternet.net\n\tHallituksen toiminta ja hallitustyöskentely : tapaustutkimus kansainvälistyneestä perheyrityksestä\nKuokkanen, Tapio\nItä-Suomen yliopisto,2011\nPublications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies.,30\n(pdf, 2.34 MB)

ISBN-10:
978-952-61-0561-1
Kieli:
fin
Sivumäärä:
209 s.
Tekijät:
Kuokkanen Tapio (diss)
Tuotekoodi 020760
38,70 €