Discontented geopolitics of other European spaces, Dissertations in social sciences and business studies; 24

26.8. Euroopan unionin rakentamat mielikuvat Euroopasta eivät vastaa paikallista todellisuutta \nVäitös maantieteen alalta\nVäittelijä: M.Sc. Freerk Boedeltje\nVäitösaika ja -paikka: perjantai 26.8, klo 12.00, sali M102, Joensuun kampus\n\nVirallisissa puheissa, asiakirjoissa ja uusimmissa ulkopoliittisissa ohjelmissaan Euroopan unioni vakuuttaa, että Euroopan unioniin kuulumisen tunne on mahdollista ja olisi olemassa merkkejä eurooppalaisesta identiteetistä. M.Sc. Freerk Boedeltje väittää Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, että Euroopan unionista on tulossa tilallisesti määritelty EU-topia, jossa Eurooppa on menettänyt historiallista vapaaehtoisuuttaan sekä avointa merkitystään. EU-topialla on oma jäsenyys, omat arvot sekä kansalaisuus. Boedeltjen mukaan nämä tiettyihin ihanteisiin perustuvat ja Euroopan unionin rakentamat mielikuvat eivät kuitenkaan vastaa sen enempää paikallista todellisuutta kuin elämääkään eri puolilla Eurooppaa.\n\nBoeteltjen tulkinnan mukaan eurooppalaiseen identiteettiin liittyvä tapa puhua Euroopasta ilmentää tiettyä uskoa ”eurooppalaistumiseen”, mikä viittaa eurooppalaisten arvojen siirtymiseen Euroopan unionin muodollisten rajojen yli. Boedeltje väittää, että hegemoniset eli hallitsevat näkökulmat nykypäivän Eurooppassa osoittautuvat ongelmalliseksi ja johtavat siihen, mitä tutkimuksessa kutsutaan Euroopan tyytymättömyyden geopolitiikaksi. Hegemoniset näkökulmat perustuvat kyseenalaiseen sekoitukseen Euroopan sivumerkityksistä sekä harhaanjohtaviin Eurooppaa ja Euroopan unionia käsitteleviin metaforiin.\n\nHämmennyksen tilassa Eurooppa esitetään näennäisesti yhtenäisenä ja itsestään olemassa olevana kokonaisuutena, jolla on idealistisesti yksi nimi, yksi internet-kotisivu, pääkaupunki Bryssel, yhdet markkinat, yksi raha, yksi monimuotoisuuteen perustuva identiteetti sekä yksi ulkoraja. Harmaalla ja varsin epämääräisellä Euroopan ja Euroopan unionin välisellä alueella rajallisen Euroopan tuottaminen johtaa Boedeltjen mukaan uusiin tilaan liittyviin sisällyttämisen ja poissulkemisen prosesseihin.\n\nBoedeltje tarkastelee normatiivisten diskurssien ja ristiriitaisten paikallisten todellisuuksien välistä kuilua teoreettisesti ranskalaisen filosofin Michel Foucaultin heterotopia-käsitteen kautta. Heterotopia viittaa paikkaan, jossa samanaikaisesti esitellään kaikkia muita todellisia paikkoja, joita on olemassa kulttuurissa. Heterotopiat ovat Euroopan ”toisia” tiloja, jotka eivät edusta yhtä tiettyä paikkaa vaan sisältävät monimutkaisia prosesseja, joissa erilaisuus tai vaihtoehtoiset tilat kehittyvät. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti utopistisia mielikuvia häiritseviä paikkoja ja seurataan useita heterotopiaa määritteleviä periaatteita. Siinä ei kuitenkaan käsitellä vain käsitteen mahdollisia merkityksiä vaan pohditaan vastustuksen sääntöjä todellisten paikkojen tasolla Euroopan unionissa ja sen lähialueilla. Väitöstutkimuksessa pohditaan muun muassa sitä, voivatko Eurooppa ja Euroopan unioni pysyä eri käsitteinä sekä voiko Eurooppa pysyä mukana demokratiaan, vakauteen ja dialogiin liittyvissä lupauksissaan.\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0478-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
90, [92] s. : kuv., kartt.
Tekijät:
Boedeltje Freerk (diss)
Tuotekoodi 020755
15,00 €