Oikeasti hyvä numero, Dissertations in Education, Humanities and Theology; 17

Väitös kasvatustieteen alalta\nVäittelijä KM Matti Vänttinen\nVäitösaika ja -paikka 28.10.2011 klo 12, Sampo-Sali A 118, Kuninkaankartanonkatu 7, Savonlinnan kampus\n\nOppilaiden arvioinnin perusvire on säilynyt samana läpi koulunuudistuksen vuosikymmenien 1800-luvun lopulta saakka, toteaa kasvatustieteiden maisteri Matti Vänttinen. Hän on väitöstutkimuksessaan analysoinut oppilaiden arviointia koskevia tekstejä 1880-luvulta 1980-luvulle. Oppilaiden arviointiin on tutkitulla ajanjaksolla ollut kolme erilaista näkökulmaa. Byrokraattisesta näkökulmasta oppilaiden arviointi on ennen kaikkea hallinnointia. Oppilasta tarkastellaan suhteessa koulun luokkaorganisaatioon, ja arviointidokumentti määrittää oppilaan suhteen kouluun. Välineellisestä näkökulmasta tarkasteltuna oppilaiden arviointi on väline pyrittäessä kohti koulutukselle asetettuja tavoitteita. Oppilasta tarkastellaan suhteessa tavoitteisiin ja häntä pyritään muuttamaan hyvin kokonaisvaltaisesti. Oppilaiden arviointia kyseenalaistavasta näkökulmasta arviointi on ongelma, johon ei ole yksiselitteisiä ratkaisuja: Kyseenalaistavassa näkökulmassa koulutuksen tavoitteet eivät ole ongelmattomat, sillä koululaitokselle tavoitteita määrittelevä yhteiskunta on moniarvoinen. Sivistyksen mittaaminen numeroilla ei tästä näkökulmasta ole mielekästä. Koulutuksella voi myös olla ennakoimattomia seurauksia, eikä arviointitieto välttämättä ole luotettavaa. Lisäksi kyseenalaistavassa näkökulmassa koulun organisoimiselle luokka-asteisiin voisi olla vaihtoehtoja.\n\nKoulunuudistusta virallisesti ohjanneisiin mietintöihin keskeiset oppilaiden arviointia koskevat ajatukset on lainattu muista lähteistä. Koulunuudistusta ohjanneissa mietinnöissä on kylläkin syntynyt virallinen puhetapa oppilaiden arvioinnista, mutta keskeiset ajatukset on esitetty ennen mietintöjä tieteellisissä artikkeleissa ja opettajankoulutuksen oppikirjoissa. Mietinnöissä virallisiksi tulleet näkökulmat oppilaiden arviointiin ovat olleet ennen virallistumista keskustelun kohteina jopa vuosikymmenien ajan. Tällainen hitaasti, vuosikymmenien ajan virallistunut arviointikäytäntö on esimerkiksi sanallinen arviointi. Kansainväliset vaikutteet ovat kulkeutuneet nopeasti suomalaiseen koulukeskusteluun juuri tieteellisten artikkeleiden ja opettajankoulutuksen oppikirjojen välityksellä.\n\nArvioinnin eri näkökulmien taustalla vaikuttavat ajatukset yhtenäisestä standardoidusta koulusta sekä totuudesta arvioinnin oikeuttajina. Koulutusta ja oppimista prosesseina jaetaan alati pienempiin osiin, jotta arvioinnilla voitaisiin tuottaa toivottuja ja ennakoitavia vaikutuksia. Silti oppilaiden arviointi näyttää olevan jatkuvasti epätyydyttävässä tilassa ja uudistamisen kohteena. Tässä jatkuvan kriisin tilassa moottorina on standardoidun koulun ja opetustyön yksilökeskeisen todellisuuden sovittamaton ristiriita.\n\nKasvatustieteiden maisteri Matti Vänttisen kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja ”Oikeasti hyvä numero. Oppilaiden arvioinnin totuudet ja totuustuotanto rinnakkaiskoulusta yhtenäiskouluun.” tarkastetaan filosofisessa tiedekunnassa Savonlinnan kampuksella.\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0513-0
Kieli:
fin
Sivumäärä:
322 s.
Tekijät:
Vänttinen Matti
Tuotekoodi 020750
44,00 €