Aikuiset opin poluilla, Dissertaions in Education, Humanities, and Theology; 18

Väitös kasvatustieteen alalta\n\nVäittelijä: KL Merja Ylönen\n\nVäitösaika ja -paikka: 21.10.2011 klo 14.00, Sampo-sali A118, Savonlinnan opettajankoulutusyksikkö\n \n\nSekä aikuiskoulutuksessa että siihen liittyvissä ohjausprosesseissa opiskelijat pitävät tärkeänä kannustavuutta ja sitä, että kunkin yksilön elämänkokemusta arvostetaan ja sitä voidaan hyödyntää. Lisäksi opiskelijoiden mukaan kaikkia asiakkaita ja opiskelijoita tulee kohdella tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Kasvatustieteen lisensiaatti Merja Ylönen kartoittaa Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan aikuisten omia kokemuksia ja näkemyksiä siitä, mitkä asiat ovat opiskeluvalmiuksien ja opiskelumotivaation kannalta merkityksellisiä tekijöitä. Tutkimuksessa selvitetään myös, mikä edistää tai estää matalasti koulutettujen aikuisten oppimista ja kouluttautumista.\n\nMonet pitkään opiskelu- ja työelämästä pois olleet aikuiset kokivat opiskeluvalmiutensa puutteellisiksi ja opiskelun vaikeaksi tai jopa vastenmieliseksi. Tutkimuksessa nousi esiin aiempien oppimiskokemusten vahva yhteys aikuisiällä vallitseviin opiskeluasenteisiin, oppimismotivaatioon sekä koulutushalukkuuteen. Lapsuuden ja nuoruuden aikana rakentunut kuva itsestä huonona tai heikkona oppijana oli usein vallalla vielä aikuisenakin. Myös perheen ja muiden läheisten opiskeluun liittyvät asenteet vaikuttavat motivaatioon ja opiskelua kohtaan osoitettuun kiinnostukseen.\n\nAikuiskoulutukselta odotetaan vahvaa ja monipuolista työelämäyhteyttä sekä opiskelijoiden elämäntilanteiden niin vaatiessa tukea, joustavuutta sekä vaihtoehtoisia opiskelu- ja suoritusmahdollisuuksia.\n\nParhaat opiskelutulokset saavutetaan konkreettisten esimerkkien, harjoitusten ja tekemisen kautta, joten työpaikat koetaan usein oppilaitoksia paremmiksi ja houkuttelevimmiksi oppimisympäristöiksi. Motivaation ja oppimisen kannalta tarkasteltuna matalasti koulutettujen aikuisten koulutukseen soveltuvat parhaiten runsaaseen käytännön työtehtäviin liittyvät ja vuorovaikutukseen perustuvat menetelmät.\n\nOpiskeluryhmässä vallitsevalla ilmapiirillä on suuri merkitys opinnoissa jaksamiseen ja oppimismotivaation säilymiseen. Tämä korostuu etenkin silloin, kun opiskelussa tai henkilökohtaisessa elämässä ilmenee vaikeuksia. Hyvä ilmapiiri sekä oppilaitoksella että harjoittelujaksojen työyhteisöissä edistää opiskeluun sitoutumista ja ennaltaehkäisee opintojen keskeytyksiä.\n\nKasvatustieteen lisensiaatti Merja Ylösen kasvatustieteen alaan kuuluva väitöstutkimus ”Aikuiset opin poluilla Oppimistukikeskuksen asiakkaiden opiskelukokemuksista ja kouluttautumishalukkuudelle merkityksellisistä tekijöistä” tarkastetaan filosofisessa tiedekunnassa Savonlinnan kampuksella.\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0519-2
Kieli:
fin
Sivumäärä:
241 s.
Tekijät:
Ylönen Merja (diss)
Tuotekoodi 020749
38,35 €