Imagon ja maineen vaikutus potentiaalisten opiskelijoiden yliopistoon hakeutumisaikomukseen, Dissertations in Social Sciences and Business Studies; 26

Viiteryhmien suositukset vaikuttavat yliopiston valintaan yliopiston imagoa ja mainetta enemmän \nVäitös markkinoinnin alalta\nVäittelijä: KTL Sasu Tuominen\nVäitösaika ja -paikka: perjantai 28.10., klo 12.00, AU100, Aurora, Joensuun kampus\n\nItä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoittaa, että normatiivisten viiteryhmien kuten opettajien, perheenjäsenten ja tuttavien suositukset vaikuttavat yliopiston mainetta ja imagoa enemmän abiturienttien yliopistoon hakeutumiseen. Kauppatieteiden lisensiaatti Sasu Tuominen tutki markkinoinnin alan väitöstutkimuksessaan imagon ja maineen vaikutusta yliopiston valintaan. Tuomisen mukaan imago ja maine on nähty keskeisinä voimavaroina erityisesti liiketaloudellisesti toimivissa organisaatioissa, mutta yliopistosektorilla teema on jäänyt vähemmälle huomiolle. Väitöstutkimus on ajankohtainen, koska yliopistot kilpailevat jo nyt hyvistä opiskelijoista.\n\nTutkimuksessa mitattiin, miten yliopiston imagoon ja maineeseen sekä paikkakunnan imagoon perustuva asenne vaikuttavat abiturienttien valintoihin. Lisäksi tarkasteltiin, mitä vaikutusta opettajilla, perheenjäsenillä ja tuttavilla sekä yksilön omilla kyvyillä oli abiturienttien aikomuksiin hakeutua yliopistoon.\n\nTutkimustulokset osoittavat, että imago- ja mainetekijöistä koostuvalla asenteella on positiivinen, joskin kohtalaisen lievä vaikutus abiturienttien yliopistoon hakeutumisaikomukseen. Sen sijaan abiturientit kokevat erilaisten viiteryhmien vaikutuksen voimakkaaksi. Tuomisen mukaan yliopistojen tulisikin pyrkiä markkinointitoimissaan ennen muuta vaikuttamaan abiturienteille tärkeitten viiteryhmien suosituksiin. Myös imagolla ja maineella on merkitystä, sillä asenteiden muodostuminen on keskeisesti yhteydessä niihin, Sasu Tuominen toteaa.\n\nTuomisen väitöstutkimus soveltaa suunnitellun käyttäytymisen teoriaa uudella tavalla. Empiirinen tutkimusaineisto on valtakunnallinen ja koskee kahta yliopistoa.\n\nKTL Sasu Tuomisen markkinoinnin alan väitöstutkimus ”Imagon ja maineen vaikutus potentiaalisten opiskelijoiden yliopistoon hakeutumisaikomukseen” tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Heikki Karjaluoto Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Tommi Laukkanen.\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0532-1
Kieli:
fin
Sivumäärä:
132 s.
Tekijät:
Tuominen Sasu (diss)
Tuotekoodi 020748
25,25 €