Crosstalk between Molecular Chaperones, Protein Aggregation and Autophagic Degradation in Retinal Pigment Epithelial Cells: Implications for the Pathogenesis of Age-Related Macular Degeneration, Dissertations in Health Sciences 76

Verkkokalvon proteiinikertymien säätely - avain silmänpohjan ikärappeuman hoitoon?\n\nVäitös silmätautien alalta\n\nVäittelijä: FM Tuomas Ryhänen\n\nVäitösaika ja -paikka: 28.10.2011 klo 12, Mediteknian auditorio, Kuopion kampus\n\nSilmän verkkokalvon haitalliset proteiinikertymät liittyvät vahvasti silmänpohjan ikärappeuman kehittymiseen. Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava FM Tuomas Ryhäsen väitöskirjatutkimus osoitti silmänpohjan ikärappeuman yksinkertaisessa soluviljelymallissa, että lämpöshokkiproteiinit ja autofagosomaalinen hajotus ovat tärkeässä osassa verkkokalvosolujen proteiinikertymien muodostumisen ja poistamisen säätelyssä. Tulokset tarjoavat uuden kohteen hoitomuotojen kehittelyssä silmänpohjan ikärappeumaa vastaan.\n\nSilmänpohjan ikärappeuma on yleinen näkövamman aiheuttaja\n\nSilmänpohjan ikärappeuma on nykyisin yleisin näkövammaisuuden syy länsimaissa. Ikärappeumassa verkkokalvon tarkan näön alueella tapahtuvan rappeutumisen ja uudisverisuonituksen vuoksi keskeinen näkö heikkenee, mikä ilmenee värinäön häiriöinä, tekstin vääristymisenä ja sokeina täplinä. Maailmanlaajuisesti sairaudesta kärsii noin 50 miljoonaa ihmistä, joista noin 14 miljoonaa on vaikeasti näkövammaisia tai sokeita. Keskimääräisen eliniän noustessa silmänpohjan ikärappeumaa sairastavien määrä moninkertaistuu seuraavien vuosikymmenien aikana. Suurimmalle osalle potilaista ei ole tällä hetkellä minkäänlaisia hoitomahdollisuuksia. Noin viidennes potilaista hyötyy silmän sisään annosteltavista lääkkeistä.\n\nVerkkokalvon pigmenttiepiteelisolut keskeisiä ikärappeuman kehittymisessä\n\nVerkkokalvon pigmenttiepiteelisolut toimivat silmässä valoaistinsolujen, tappien ja sauvojen, ”huoltosoluina”. Niiden tehtävänä on muun muassa kuljettaa ravinteita ja happea valoaistinsoluille, tuottaa niille kasvutekijöitä sekä osallistua näköaistimuksen syntyyn. Lisäksi ne poistavat ympäröivien solujen aineenvaihduntatuotteita.\n\nVerkkokalvo ja pigmenttiepiteelisolut altistuvat jatkuvalle hapetusstressille. Pigmenttiepiteelisolujen heikentynyt kyky selviytyä kroonisesta hapetusstressistä liittyy keskeisesti ikärappeuman kehittymiseen. Monien, solujen hyvinvoinnille tärkeiden mekanismien, kuten proteiinien hajotuksen, toimintakyky heikkenee ikääntyvissä pigmenttiepiteelisoluissa. Tämä johtaa haitallisten proteiinikertymien kasaantumiseen solujen sisä- ja ulkopuolelle. Näiden kertymien syntymekanismeja ei tunneta. Muodostuneet proteiinikertymät ovat osallisena pigmenttiepiteelisolujen rappeutumisessa, joka johtaa valoaistinsolujen kuolemaan ja keskeisen näön menetykseen.\n\nVäitöskirjatyössään Ryhänen tutki proteiinikertymien muodostumista ja hajotusta verkkokalvon pigmenttiepiteelisoluissa. Lämpöshokkiproteiinit 90 ja 70 sekä solun tukiranka ovat vahvasti mukana säätelemässä proteiinikertymien muodostumista. Tutkimuksissa selvitettiin mekanismi, jolla proteiinikertymät poistetaan nuorista verkkokalvon soluista. Myös tässä prosessissa lämpöshokkiproteiini 70:lla näyttäisi olevan merkittävä rooli.\n\nRyhäsen tutkimustulokset antavat merkittävää uutta tietoa silmänpohjan ikärappeuman syntymekanismeista ja avaavat uusia mahdollisuuksia ikärappeuman ehkäisemiseksi ja tehokkaampien hoitomuotojen kehittämiseksi.\n\nVäitöstutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitoksen silmätaudeilla.\n\nFilosofian maisteri Tuomas Ryhäsen silmätautien alaan kuuluva väitöskirja "Crosstalk between Molecular Chaperones, Protein Aggregation and Autophagic Degradation in Retinal Pigment Epithelial Cells: Implications for the Pathogenesis of Age-Related Macular Degeneration" (Kaperonit, proteiinien aggregaatio ja autofagosomaalinen hajotus verkkokalvon pigmenttiepiteelisoluissa: yhteys silmänpohjan ikärappeuman patogeneesiin) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Arto Urtti Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Kai Kaarniranta Itä-Suomen yliopistosta.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat.\n\nLisätietoja:\n\nTuomas Ryhänen\n\nItä-Suomen yliopisto, Lääketieteen laitos, Kliinisen lääketieteen yksikkö, Silmätaudit\n\np. 044 502 2321\n\ntuomas.ryhanen@uef.fi\n

ISBN-10:
978-952-61-0557-4
Kieli:
eng
Sivumäärä:
71 s.
Tekijät:
Ryhänen Tuomas (diss)
Tuotekoodi 020747
25,25 €