Doing better? : children's and their parents' and teachers' perceptions of the malleability of the child's academic competences, Dissertations in education, humanities, and theology; 14

17.6. Lapset uskovat osaamismahdollisuuksiinsa koulussa vahvemmin kuin vanhemmat ja opettajat \n\n\nVäitös psykologian alalta \nVäittelijä: PsM Riitta Kärkkäinen \nVäitösaika ja -paikka: pe 17.6. 2011 klo 12. Sali AT100, Agora Joensuun kampus\n\n \n\nPsykologian maisteri Riitta Kärkkäisen väitöstutkimuksessa tarkasteltiin lasten, vanhempien ja opettajien käsityksiä siitä, kuinka paljon lapsi pystyy parantamaan osaamistaan kahdessa koulun keskeisessä oppiaineessa, matematiikassa ja äidinkielessä. Todettiin, että lapset uskoivat osaamismahdollisuuksiinsa vahvemmin kuin vanhemmat ja opettajat.\n\nKoulu-uransa alkutaipaleella olevilla kolmasluokkalaisilla oli myönteisempiä odotuksia osaamisestaan kuin alakoulun loppupuolella olevilla kuudesluokkalaisilla. Tämän tulkittiin johtuvan siitä, että lasten osaamista verrataan koulunkäynnin edetessä yhä enemmän muiden oppilaiden suorituksiin ja lapset omaksuvat koulun vertailevien käytäntöjen, esimerkiksi numeroarvioinnin kautta käsityksen kyvykkyydestä suhteellisen pysyvänä ominaisuutena.\n\nTutkimuksessa todettiin myös, että vanhemmat uskoivat lapsensa osaamismahdollisuuksiin vahvemmin kuin opettajat. Tämä voi heijastaa vanhempien taipumusta nähdä lapsensa kehitys myönteisessä valossa sekä sitä, että opettajien tehtävänä on arvioida oppilaidensa osaamista.\n\nYksi mielenkiintoinen tulos oli, että osaaminen nähtiin suhteellisen pysyvänä niiden lasten kohdalla, joiden arvioitiin menestyvän matematiikassa ja äidinkielessä hyvin, kun taas heikommin menestyviksi arvioiduilla lapsilla nähtiin enemmän mahdollisuuksia osaamisensa parantamiseen.\n\nTämä itseä suojeleva ajattelutapa tuli esiin kaikkien koulun keskeisten toimijoiden – lasten, vanhempien ja opettajien – käsityksissä. Yhtäältä tämä heijastaa luottamusta lapsen osaamismahdollisuuksiin ja voi motivoida heitä harjoittelemaan ja edistämään osaamistaan, mutta toisaalta näyttää siltä, että hyvä koulumenestys yhdistetään lahjakkuuteen ennemminkin kuin yrittämiseen ja harjoitteluun.\n\nTutkimuksessa haastateltiin 103 lasta, jotka olivat kolmas- ja kuudesluokkalaisia tyttöjä ja poikia. Lasten vanhemmat ja opettajat arvioivat lasten osaamismahdollisuuksia kyselylomakkeilla. Väitöskirjatutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia ”Koulutettavuuden tulkintaa – Sosiaalipsykologinen tarkastelu arvioivista koulukäytännöistä sekä lasten ja vanhempien käsityksistä kykyjen muunneltavuudesta”.\n\nPsM Riitta Kärkkäisen psykologian alaan kuuluva väitöskirja ”Doing better? Children’s and their parents’ and teachers’ perceptions of the child’s academic competences” tarkastetaan filosofisessa tiedekunnassa.\n\nVastaväittäjänä toimii professori Kaisa Aunola Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena toimii professori Hannu Räty Itä-Suomen yliopistosta.\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0419-5
Kieli:
eng
Sivumäärä:
67, [75] s.
Tekijät:
Kärkkäinen Riitta (diss)
Tuotekoodi 020729
25,25 €