Yhteisyritykset yrityskauppavalvonnan näkökulmasta, Dissertations in social sciences and business studies; 21

22.6. Uusi kilpailulaki yhtenäistää yhteisyritysten arviointia EU-oikeuteen nähden \n\nVäitös oikeustaloustieteen alalta\nVäittelijä: KTL, HTM Satu Huikuri\nVäitösaika ja -paikka: keskiviikkona 22.6.2011 klo 12, AU100, Aurora, Joensuun kampus\n\nSekä Euroopan unionin että Suomen kansallinen kilpailuoikeus asettaa rajat yritysten väliselle yhteistyölle puuttumalla kilpailua rajoittaviin yritysten välisiin sopimuksiin ja menettelytapoihin sekä yksipuoliseen toimintaan ja kilpailua estäviin yrityskauppoihin. KTL, HTM Satu Huikuri tarkastelee Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa erilaisten yhteisyritysten kilpailuoikeudellista arviointia sekä Euroopan unionin kilpailuoikeudellisten säännösten että keväällä 2011 hyväksytyn uuden kilpailulain näkökulmasta. Pitkälle edenneen harmonisoinnin vuoksi kansallinen kilpailuoikeus vastaa merkittäviltä osin EU-oikeutta. Kilpailulain myötä kansallisten säännösten harmonisointi etenee edelleen erityisesti yrityskauppavalvonnan osalta.\n\nYhteisyrityksillä tarkoitetaan kilpailuoikeudessa kahden tai useamman yrityksen yhteisessä määräysvallassa olevia yrityksiä. Vakiintuneesta määritelmästä huolimatta käsite kattaa luonteeltaan hyvin erilaisia järjestelyjä, jotka vaikuttavat kilpailun toimivuuteen eri tavoin. Yhteisyritysten perustamiseen voidaan niiden moninaisesta luonteesta johtuen puuttua sekä yritysten yhteistyötä että yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten nojalla. Valittu lähestymistapa mahdollistaa yhteisyritysten vaikutusten arvioinnin järjestelyyn parhaiten sopivasta näkökulmasta. Järjestelyjen laajan kirjon vuoksi on usein vaikea arvioida, mitä säännöksiä sovelletaan. Sovellettavilla säännöksillä on kuitenkin vaikutusta siihen, miten yhteisyritysten vaikutuksia arvioidaan ja missä vaiheessa yhteisyrityksen perustamiseen puututaan. Epävarmuus voi pahimmillaan estää kilpailua edistävien yhteistyöjärjestelyjen toteuttamisen.\n\nToiminnallisesti itsenäiset, pysyvää toimintaa varten perustetut yhteisyritykset kuuluvat ennakolliseen ilmoitusvelvollisuuteen perustuvan yrityskauppavalvonnan soveltamisalaan. Toiminnallisesti itsenäisen yhteisyrityksen määritelmä on muotoutunut oikeuskäytännön myötä yksityiskohtaiseksi, mikä helpottaa yrityksiä, kun ne arvioivat yhteistyöhön sovellettavia säännöksiä. Silti yrityskauppavalvonnan soveltamisalaan liittyy kuitenkin edelleen tulkinnanvaraisuutta. Yhteisyrityksen perustaminen voidaan kieltää, jos se olennaisesti estää tehokasta kilpailua, erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä markkina-asema tai vahvistetaan sitä. Yrityskauppavalvonnan keinoin on mahdollista puuttua laajasti kilpailua rajoittaviin järjestelyihin, vaikka yhteisyritysten perustaminen onkin harvoin kielletty. Pakollinen ilmoitusvelvollisuus on raskas järjestelmä, mutta sen etuna on ennakollinen varmuus järjestelyn sallittavuudesta. Kilpailulain myötä kansalliset säännökset vastaavat yhteisyritysten arvioinnin osalta EU-oikeutta lukuun ottamatta yhteisyritysten emoyritysten kilpailukäyttäytymisen yhteensovittamisen arviointia.\n\nTutkimuksen tavoitteena on yhteisyritysten kilpailuoikeudellisessa arvioinnissa sovellettavien sekä Euroopan unionin että kansallisten säännösten systematisointi ja tulkinta yrityskauppavalvonnan näkökulmasta. Keskeisenä tavoitteena on arvioida säännösten toimivuutta ja yhdenmukaisuutta.\n\nKTL, HTM Satu Huikurin oikeustaloustieteen alan väitöskirja ”Yhteisyritykset yrityskauppavalvonnan näkökulmasta” tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Petri Kuoppamäki Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Matti Turtiainen Itä-Suomen yliopistosta.\n\nSatu Huikuri on suorittanut ylioppilastutkinnon Joensuun normaalikoulun lukiossa vuonna 1998. Hän on suorittanut Joensuun yliopistossa kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon vuonna 2006, kauppatieteiden maisterin tutkinnon vuonna 2003 ja hallintotieteiden maisterin tutkinnon vuonna 2001.\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0449-2
Kieli:
fin
Sivumäärä:
337 s.
Tekijät:
Huikuri Satu (diss)
Tuotekoodi 020727
44,00 €