Arthroscopic ultrasound imaging of articular cartilage, Dissertations in Forestry and Natural Sciences 37

Ultraäänitähystys – uusi menetelmä nivelruston diagnostiseen kuvantamiseen\n\nVäitös lääketieteellisen fysiikan alalta \n\nVäittelijä FM Tuomas Virén \n\nVäitösaika ja -paikka 22.6.2011, 12.00, L22, Snellmania, Kuopion kampus \n\nFilosofian maisteri Tuomas Virénin väitöskirjatyössä kehitettiin niveltähystyksen yhteydessä käytettävä ultraäänimenetelmä nivelruston kuvantamiseen. Menetelmällä saadaan aikaisempaa tarkempaa tietoa nivelruston eheydestä sekä nivelrustovaurioiden vakavuudesta. Tämä tieto on erittäin tärkeää nivelruston vaurioiden hoidossa sekä uusien hoitomenetelmien kehittämisessä.\n\nNivelrusto on niveltyvien luiden päitä peittävä sidekudos, joka yhdessä nivelnesteen kanssa mahdollistaa nivelten lähes kitkattoman toiminnan. Nivelruston vaurioituminen voi johtaa nivelpintojen rappeutumiseen, nivelrikon kehittymiseen ja lopulta liikuntakyvyn menettämiseen. Koska rustolla on luontaisesti huono kyky uusiutua, on nivelrustovaurioiden korjaaminen sekä nivelrikon hoito haastavaa. Nivelrikko aiheuttaakin vuosittain merkittävän taloudellisen sekä sosiaalisen taakan yhteiskunnalle. \n\nNykyiset diagnostiset menetelmät ovat puutteellisia. Uusia entistä tarkempia ja objektiivisia menetelmiä tarvitaan uusien hoitomenetelmien kehittämiseen, jo käytössä olevien ruston korjausleikkausten tarkempaan suunnitteluun sekä rustovaurion paranemisen seuraamiseen.\n\nVäitöskirjatutkimuksen laboratorio-osassa tutkittiin naudan, kanin sekä hevosen nivelrustoa kehitetyn tekniikan herkkyyden arvioimiseksi. Ultraäänitekniikan soveltuvuutta nivelruston kuvantamiseen verrattiin optiseen koherenssitomografiaan, jota on myös ehdotettu käytettäväksi niveltähystyksen yhteydessä. Ultraäänitähystyksen soveltuvuutta sairaalaolosuhteisiin tutkittiin aluksi lehmän polvinivelillä laboratoriossa sekä lopulta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ihmisen niveltähystyksen yhteydessä. \n\nTutkimuksissa osoitettiin, että ultraäänitähystyksellä voidaan havaita ensimmäisiä nivelrikolle tyypillisiä muutoksia ruston rakenteessa ja koostumuksessa, arvioida rustovaurion vakavuutta sekä kirurgisen rustokorjauksen onnistumista. Mikä tärkeintä, ultraäänitähystys havaittiin riittävän nopeaksi ja yksinkertaiseksi, jotta se voitiin toteuttaa rutiininomaisen niveltähystyksen yhteydessä.\n\nJohtopäätöksenä voidaan todeta, että ultraäänitähystys on erittäin lupaava menetelmä nivelruston laadun arviointiin. Jotta menetelmä voisi tulla laajamittaiseen kliiniseen käyttöön, vaatii menetelmän kehitys vielä sekä teknistä että kliinistä jatkotutkimusta. \n\nFM Tuomas Virénin lääketieteellisen fysiikan alaan kuuluva väitöskirja Arthroscopic ultrasound imaging of articular cartilage (Ultraäänitähystys – uusi menetelmä nivelruston diagnostiseen kuvantamiseen) tarkastetaan Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on tutkimusjohtaja Pascal Laugier, Pariisin yliopisto, ja kustoksena professori Juha Töyräs, Itä-Suomen yliopisto. \n\nVäittelijän painokelpoinen kuva löytyy osoitteesta: http://www.uef.fi/vaitoskuvat \n\nLisätietoja: Tuomas Virén p. 040 355 3930, tuomas.viren@uef.fi\n15.6.2011\n\n © Itä-Suomen yliopisto\n Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0470-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
95 s.
Tekijät:
Viren Tuomas(diss)
Tuotekoodi 020724
25,50 €