Tuotosmalli panos-tuotosanalyysin välineenä : menetelmä, teoria ja paikallistaloudelliset sovellukset, Dissertations in social sciences and business studies; 19

16.6. Tuotosmallista työkalu paikallistalouksien mahdollisuuksien ja uhkien vaikutusten arvioimiseen \n\nVäitös kansantaloustieteen alalta\nVäittelijä: YTL Eero Vatanen\nVäitösaika ja -paikka: torstaina 16.6. klo 13.00, C2 (Carelia), Joensuun kampus\n\nTuore väitöstutkimus antaa uusia välineitä paikallistaloudelliseen tutkimukseen ja suunnitteluun. YTL Eero Vatanen on Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan kehittänyt menetelmää, jonka avulla pystytään arvioimaan keskeisten elinkeinojen vaikutuksia paikallis- ja aluetalouksissa. Tutkimus tuo uutta perusteltua tietoa paikallis- ja aluetalouden rakenteista ja eri toimialojen keskinäisistä riippuvaisuussuhteista niin toisiinsa kuin ulkomaailmaan. Päättäjille tutkimuksen tulokset tarjoavat välineitä erilaisten toimenpiteiden tai uhkien aluetaloudellisten vaikutusten arvioimiseen.\n\nKehitetyn tuotosmallin avulla voidaan arvioida suuntaa-antavasti, millaisia muutoksia elinkeinojen hiipuminen tai kasvu aiheuttaa talouteen. Menetelmää voidaan käyttää myös muiden kuin tutkimuksessa tarkasteltujen metsään liittyvien elinkeinojen vaikutusanalyysiin. Sen avulla voidaan arvioida esimerkiksi sitä, kuinka tuotantolaitosten sulkeminen ja työntekijöiden irtisanominen aiheuttaa paikallistalouteen kaikkiaan tulon menetystä ja vähentää työllisyyttä. Menetelmää voidaan käyttää myös erilaisten talouspoliittisten keinojen arvioimisvälineenä, kun esimerkiksi tuotantolaitosten sulkemistapauksissa halutaan tietää, mitkä toimenpiteet soveltuvat parhaiten paikallistalouden menetysten korvaamiseen. Vatanen kuitenkin muistuttaa, että mallin soveltamista hankaloittaa paikallisten panos-tuotostaulukoiden laatimisen vaikeutuminen maakunnallisten panos-tuotostaulukoiden ikääntymisen vuoksi.\n\nTutkimuksen keskeinen tulos on, että tuotosmallin avulla lasketut toimialan tuotoksen kokonaisvaikutukset, eli välittömät vaikutukset ja kerrannaisvaikutukset, kuvaavat kaiken sen tulon, joka taloudesta häviäisi, jos toimialan yritykset lopettaisivat toimintansa äkillisesti. Tutkimuksessa kehitettiin myös toimialojen yhtäaikaisessa tarkastelussa tuotoksien kokonaisvaikutuksiin sisältyvät päällekkäiset vaikutukset poistava toimialan tuotoksen nettovaikutukset määrittävä laskentamenetelmä.\n\nKeskeisten elinkeinojen vaikutuksia paikallis- ja aluetalouksissa voidaan arvioida erilaisten mallien avulla. Vatasen kehittämässä menetelmässä käytettiin eri toimialojen tuotoksien väliset riippuvuudet määrittävää tuotosmallia ja tutkimuksessa laadittuja paikallisia panos-tuotostaulukoita paikallistalouksien elinkeinojen vaikutuksien ja merkityksien analyysissä. Tutkimuksessa sovellettiin tuotosmallia paikallistalouden tasolla ensimmäistä kertaa Suomessa ja kehitettiin mallia eteenpäin. Kansainvälisesti mallin käyttö on viime aikoina lisääntynyt erityisesti alkutuotannon toimialojen merkityksien mittaamisessa. Mallia on käytetty myös matkailun paikallisten vaikutusten analyysiin.\n\nVäitöstutkimuksessa menetelmän avulla arvioitiin muun muassa sitä, millaisia tulo- ja työllisyysvaikutuksia matkailulla, metsätaloudella, luontopalveluilla ja porotaloudella on Inarin paikallistaloudessa. Lisäksi menetelmän avulla arvioitiin Joensuussa sijaitsevan Metla-talon rakentamisen vaikutusten kohdentumista Pohjois-Karjalaan ja muualle Suomeen sekä vertailtiin puisen Metla-talon ja kuvitteellisen betonisen Metla-talon rakentamisten vaikutuksia.\n\nYhteiskuntatieteiden lisensiaatti Eero Vatasen kansantaloustieteen alan väitöskirja Tuotosmalli panos-tuotosanalyysin välineenä – menetelmä, teoria ja paikallistaloudelliset sovellukset tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Hannu Tervo Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Mika Linden Itä-Suomen yliopistosta.\n\nEero Vatanen on valmistunut filosofian maisteriksi Joensuun yliopistosta vuonna 1986 ja yhteiskuntatieteiden lisensiaatiksi vuonna 1999. Tällä hetkellä hän työskentelee tutkijana Itä-Suomen yliopistossa ja ulkopuolisena tutkijana Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun toimipaikassa.\n\n

ISBN-10:
978952-61-0408-9
Kieli:
fin
Sivumäärä:
52, [176] s. : kuv., kartt., t
Tekijät:
Vatanen Eero (diss)
Tuotekoodi 020722
38,35 €