Advances in front-end and back-end for speaker recognition

31.5. Parannuksia automaattisen puhujantunnistuksen tunnistusmetodiikkaan \n Väitös tietojenkäsittelytieteen alalta \n\nVäittelijä M.Sc. Rahim Saeidi \n\nVäitösaika ja -paikka 31.5.2011, 12.00, M100 Metria Joensuun kampus \n\nVäitöskirjassaan iranilaissyntyinen Rahim Saeidi on kehittänyt uudentyyppistä metodiikkaa automaattisen puhujantunnistuksen (äänibiometriikan) tarpeisiin. Puhujantunnistuksella on sovelluksia muun muassa tietojärjestelmien etäkäyttötilanteissa, sähköisessä pankkitoiminnassa sekä rikostutkinnassa. Vaikka nykyiset menetelmät toimivatkin hyvin puhdaslaatuiselle äänelle, puhesignaalissa on monia häiriötekijöitä – esimerkiksi ympäristön melu ja muiden henkilöiden puheensorina – jotka vaikeuttavat tunnistusta huomattavasti. \n\nVäitöskirjassaan Saeidi keskittyi kolmeen tärkeään tutkimuskysymykseen: miten parantaa tunnistusta ympäristömelussa (esimerkiksi liikenteen melussa tai kahvilassa), miten tunnistaa kaksi samanaikaisesti päällekkäin puhuvaa henkilöä ja miten parantaa tunnistusjärjestelmän nopeutta reaaliaikasovelluksissa. \n\nSaeidi ehdottaa ratkaisuja näihin sekä uudentyyppisillä parametrisilla että ei-parametrisilla spektrin esitysmuodoilla että parannetulla Gaussin sekoitemalleihin perustuvalla puhujan mallinnuksella. Tulokset osoittavat että parempien spektripiirteiden käytöllä saadaan tilastollisesti merkittävä parannus tunnistustarkkuudessa. Lisäksi Saeidin ehdottama tunnistusmenetelmä pystyy tunnistamaan kaksi päällekkäin puhuvaa henkilöä 92 prosentin tarkkuudella. Järjestelmän vasteaikaa Saeidi paransi viisi kertaa nopeammaksi verrattuna suosittuun menetelmään, jolloin puhuja voidaan tunnistaa nopeasti suurestakin tietokannasta. \n\nM.Sc. Rahim Saeidin tietojenkäsittelytieteen alaan kuuluva väitöskirja ”Advances in Front-end and Back-end for Speaker Recognition”(Parannuksia automaattisen puhujantunnistuksen tunnistusmetodiikkaan) tarkastetaan Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Haizhou Li, Institute for Infocomm Research Singapore, Tampereen teknillinen yliopisto ja kustoksena professori Pasi Fränti Itä-Suomen yliopisto. \n\n

ISBN-10:
978-952-61-0441-6
Kieli:
eng
Tekijät:
Saeidi Rahim (diss)
Tuotekoodi 020718
25,25 €