Movement control impairment as a sub-group of non-specific Low Back Pain – Evaluation of movement control test battery as a practical tool in the diagnosis of movement control impairment and treatment of this dysfunction, Dissertations in Health Sciences 24

Uusi testipatteristo selkäkivun toiminnalliseen tutkimiseen\n\nVäitös liikuntalääketieteen alalta\n\nVäittelijä Master of Physiotherapy Hannu Luomajoki\n\nVäitösaika ja -paikka 22.10.2010 klo 12, sairaala ORTON, Auditorio, Tenholantie 10, Helsinki\n\nAlaselkäkipu on yksi terveydenhuollon suurimmista ongelmista ja se aiheuttaa yhteiskunnalle suuremmat kulut kuin mikään muu sairaus. Tavallisinta on epäspesifi alaselkäkipu, jossa kivun tarkkaa syytä ei tiedetä. Yksi mahdollinen selkäkivun alaryhmä on liikekontrollin häiriö, joka tarkoittaa sitä, että potilaan aktiivisten liikkeiden kontrolli selässä on heikentynyt. Hannu Luomajoki on kehittänyt tämän alaryhmän tunnistukseen testipatteriston, jonka luotettavuutta diagnosointivälineenä sekä hoitokäytössä hän arvioi väitöskirjassaan.\n\nPäinvastoin kuin usein luullaan, esimerkiksi röntgen- tai magneettikuvaus eivät kerro selkäkivusta juuri mitään, paitsi aivan vaikeimmissa tapauksissa, kuten nikamamurtumissa. Myöskään esimerkiksi välilevytyrä ei ole suorassa syy-yhteydessä selkäkipuun, sillä noin puolella terveistä löydetään oireettomia repeämiä välilevyistä. Suurin osa selkäkivusta on toiminnallista. Alaryhmien tunnistaminen tässä potilasryhmässä on tärkeää tarkemman diagnosoinnin sekä hoidon kannalta.\n\nVaikka selkäkipu on erittäin yleistä, sen hoitoon käytetään mittavia rahasummia ja tutkimustuloksia on jo laajasti saatavilla, ovat selkäkivun syyt suurimmassa osassa tapauksia silti vielä epäselviä. Jotta potilaalle voidaan asettaa selvä diagnoosi, on ensin kehitettävä selviä, helppoja testejä, joilla toiminnallinen selkäkipu voidaan ryhmitellä.\n\nLuomajoen väitöskirja pohjautuu viiteen eri osatutkimukseen. Ensimmäinen osatutkimus osoitti liikekontrollin häiriötä mittaavan testipatteriston kymmenestä testistä kuusi luotettaviksi. Tämä tarkoittaa, että eri tutkijat päätyvät useimmiten samaan diagnoosiin tutkiessaan kyseistä häiriötä tällä testistöllä. Toisessa tutkimuksessa todettiin testien päätyvän samaan tulokseen myös eri päivinä suoritettuna. Kolmannessa tutkimuksessa todettiin, että liikekontrollin häiriötä mittaavalla testipatteristolla tutkittujen terveiden koehenkilöiden ja selkäkipuisten ero on huomattava, joten tämä häiriö on selvästi yhteydessä selkäkipuun. Neljännessä tutkimuksessa todettiin, että liikekontrollin häiriöisillä myös kahden pisteen erottelukyky on alentunut, mikä osoittaa aivojen kehonkuvan häiriintyneen, jolloin lihaksisto ei reagoi oikealla tavalla liikkeen kontrolloimiseksi. Viimeisessä tutkimuksessa liikekontrollin häiriöisille alaselkäkipupotilaille annettiin juuri tähän ongelmaan sopivaa hoitoa. Tutkimus osoitti, että tähän alaryhmään kuuluvat alaselkäkivut sekä toiminnallinen haitta ovat hoidettavissa.\n\nLuomajoen kehittämä testipatteristo on helppokäyttöinen ja luotettava työkalu lääkäreiden sekä fysioterapeuttien käyttöön liikekontrollin häiriön tunnistamisessa. Tutkimustulokset ovat herättäneet suurta kiinnostusta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Liikekontrollin häiriöitä voidaan hoitaa ja parantaa. Lisätutkimukset ovat kuitenkin vielä tarpeen. Luomajoen tutkimusryhmä onkin saanut huomattavan apurahan Sveitsin valtion tutkimusrahastolta. Tässä mittavassa tutkimuksessa selkäkipuiset jaotellaan ensiksi Luomajoen testipatteristolla ja seulotaan sen mukaisesti. Liikekontrollin häiriöstä kärsivat potilaat jaetaan sitten satunnaisesti kahteen hoitoryhmään: yleisiä harjoituksia tai erityisiä liikekontrollin häiriön korjaamisharjoituksia tekevään ryhmään. Ensimmäiset tulokset julkaistaan vuoden 2012 lopulla.\n\nFysioterapeutti Hannu Luomajoki on lähtöisin Rovaniemeltä, mutta on asunut, opiskellut ja työskennellyt Saksassa, Australiassa sekä viime vuodet Sveitsissä. Hän teki suurimman osan väitöskirjan tutkimuksista omalla vastaanotollaan Sveitsissä. Lisäksi hän on Zürichin korkeakoulun luennoitsija ja tutkija sekä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoihin syventävän maisteriohjelman johtaja.\n\nMaster of Physiotherapy Hannu Luomajoen väitöskirja Movement control impairment as a sub-group of non-specific Low Back Pain – Evaluation of movement control test battery as a practical tool in the diagnosis of movement control impairment and treatment of this dysfunction (Liikkeen kontrollin häiriö alaselkäkivun alaryhmänä) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on dosentti Markku Kankaanpää Tampereen yliopistollisesta sairaalasta ja kustoksena dosentti Olavi Airaksinen Itä-Suomen yliopistosta

ISBN-10:
978-952-61-0191-0
Kieli:
2010
Sivumäärä:
59 s.
Tekijät:
Luomajoki Hannu (diss)
Tuotekoodi 020715
25,25 €