Breastfeeding Counseling in Maternity Health Care, Dissertations in Health Sciences 52

Tutkittua tietoa imetysohjauksen kehittämiseen\n\nVäitös hoitotieteen alalta\n\nVäittelijä Sari Laanterä\n\nVäitösaika ja -paikka 13.5.2011 kello 12, ML1/Medistudia, Kuopion kampus\n\nLastaan odottavat vanhemmat tarvitsevat imetysohjausta saadakseen oikeaa tietoa, vahvistusta imetysmyönteisille asenteille ja luottamusta imetyksen onnistumiseen. Epätietoisuutta tulevilla vanhemmilla on esimerkiksi siitä, miten maidon tuloa voi lisätä ja milloin vauvalle voi antaa lisäruokaa. Varsinkin ensimmäistä lastaan odottaville on tärkeää, että molemmat vanhemmat voivat osallistua lapsen ruokintaan. Nämä asiat tulivat esille terveystieteiden maisteri Sari Laanterän väitöstutkimuksessa, jossa selvitettiin imetysohjauksen kehittämistarpeita. Tulevien vanhempien imetystietoutta ei ole ennen juuri tutkittu Suomessa.\n\nImetysohjaus on keskeinen osa äidin ja lapsen terveyttä edistävää neuvontaa äitiyshuollossa, mutta tutkimuksen perusteella ohjaukseen liittyy monia ongelmia. Terveydenhuollon ammattilaisilta puuttuu esimerkiksi tarvittavaa tietoa, voimavaroja ja ohjaustaitoja. Ohjaajilla voi myös olla kielteinen asenne imetykseen.\n\nVanhemmat pitävät imetystä tärkeänä\n\nTutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa koottiin näyttöön perustuvaa tietoa terveydenhuollon ammattilaisten imetysohjaukseen vaikuttavista esteistä kansainvälisten julkaisujen perusteella. Aineistona oli 40 tieteellistä julkaisua.\n\nToisessa vaiheessa kehitettiin mittari, jolla arvioitiin vanhempien imetystietoja sekä imetykseen liittyviä asenteita ja äitien luottamusta omaan kykyynsä imettää. Kyselytutkimuksen aineisto kerättiin kahdeksasta Kymenlaakson ja Etelä-Savon alueen äitiysneuvolasta vuonna 2009 käyttämällä sähköistä kyselyä. Kyselyyn vastasi 172 lasta odottavaa vanhempaa.\n\nOdottavat vanhemmat vastasivat oikein 68 prosenttiin tietokysymyksistä. Suurimmat puutteet esiintyivät tiedoissa siitä, miten maidon tuloa voidaan lisätä sekä miksi ja milloin lisäruoan antaminen voidaan aloittaa. Myös uudelleensynnyttäjät tarvitsivat tietoa imetyksestä, vaikka heillä oli enemmän tietoa ensisynnyttäjiin verrattuna.\n\nImetysasenteita selvittävät kysymykset osoittivat, että vanhemmat pitivät imetystä tärkeänä. Uusi huomio oli se, että varsinkin ensimmäistä lastaan odottavat pitivät tärkeänä sitä, että kumpikin vanhemmista voi osallistua lapsen ruokintaan. Äidin luottamus imetykseen lisääntyi useampien synnytysten myötä tai jos hänen imetystietonsa olivat hyvät ja -asenteensa myönteiset. Tutkimuksessa pystyttiin tunnistamaan niiden äitien ja vanhempien ryhmiä, joiden ohjaukseen tulisi kohdentaa voimavaroja.\n\nTietoa ohjauskäytänteiden kehittämiseksi\n\nTulosten mukaan imetysohjauksen käytänteitä on syytä kehittää ja perheille on tarjottava enemmän tukea imetykseen. Perheen elämäntilanne on tärkeää ottaa huomioon myös kehitettäessä erilaisia psykososiaalisen tuen muotoja.\n\nOhjausta tulisi suunnata erityisesti ensimmäistä lastaan odottaville perheille ja nuorille, vähän koulutetuille sekä sellaisille vanhemmille, joilla on tiedollisia puutteita sekä kielteisiä käsityksiä ja pelkoja imetystä kohtaan. Koska miehet haluavat osallistua lapsensa hoitoon, tulevat isät tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa siitä, miten he voivat tukea äitiä lapsen ruokintaan liittyvissä asioissa. Raskaana olevat naiset tarvitsevat neuvontaa myös imetyksen fysiologiasta ja siitä, miten mahdollisia imetykseen liittyviä ongelmia voidaan ehkäistä. Tutkimus osoitti, että kansallisten imetyssuositusten toteutumista on pyrittävä vielä systemaattisemmin edistämään.\n\nTerveystieteiden maisteri Sari Laanterän väitöskirja ”Breastfeeding Counseling in Maternity Health Care” (Imetysohjaus äitiyshuollossa) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on dosentti Marja Kaunonen Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Anna-Maija Pietilä Itä-Suomen yliopistosta.\n\nSari Laanterä on syntynyt vuonna 1974 Ristiinassa. Hän on kirjoittanut ylioppilaaksi Ristiinan lukiosta vuonna 1993. Laanterä on valmistunut terveystieteiden maisteriksi Kuopion yliopistosta vuonna 2006.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa http://uef.fi/vaitoskuvat \n\nLisätietoja: Sari Laanterä, 050 5721516, laantera@student.uef.fi\n6.5.2011\n\n © Itä-Suomen yliopisto\n Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0404-1
Kieli:
eng
Sivumäärä:
121 s.
Tekijät:
Laanterä Sari (diss)
Tuotekoodi 020714
44,00 €