Signalling mechanisms used by the orexin-1 receptor, Dissertations in Health Sciences 58

Solujen oreksiiniviestinnän tunteminen avaa ovia lääkekehitykselle\n\nVäitös solubiologian alalta\n\nVäittelijä: FM Hanna Peltonen\n\nVäitösaika ja -paikka: 27.5.2011 klo 12.00, Medistudian ML1-sali, Kuopion kampus\n\nFilosofian maisteri Hanna Peltosen väitöstutkimus tuotti solujen oreksiiniviestinnästä uutta tietoa, joka voi osaltaan auttaa kehittämään tehokkaampia hoitomuotoja useisiin sairauksiin. Moninaisten vaikutustensa vuoksi oreksiinijärjestelmä on houkutteleva lääkekehityksen kohde.\n\nElimistön oreksiinijärjestelmä on mukana monissa elintärkeissä toiminnoissa\n\nSolut välittävät toisilleen viestejä erilaisten viestiaineiden avulla. Vuonna 1998 löydetyt oreksiinit ovat tällaisia aineita. Ne toimivat välittäjäaineina keskuhermostossa ja hormonien tavoin muualla elimistössä. Elimistö tuottaa niitä aivojen hypotalamukseksi kutsutussa osassa ja ne ovat tärkeitä muun muassa syömisen, energia-aineenvaihdunnan, hormonien erityksen, autonomisten toimintojen ja uni-valverytmin säätelyssä. Oreksiiniviestinnän häiriintyminen liittyy moniin sairauksiin, kuten narkolepsiaan, uniapneaan, Parkinsonin tautiin, skitsofreniaan, masennukseen ja syöpään.\n\nOreksiinien vaikutukset elimistössä perustuvat niiden aikaansaamiin solutason muutoksiin. Tietämys oreksiinien solunsisäisestä viestinnästä on kuitenkin vielä hyvin rajallista.\n\nOreksiini-1-reseptori aktivoi useita solun viestiketjuja\n\nKaikki elävät olennot koostuvat soluista. Toimiakseen tarkoituksenmukaisesti solun on oltava jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, mutta samalla suojattava itseään ympäristön mahdollisilta vaaroilta. Tämän vuoksi solua ympäröi solukalvo, joka läpäisee molekyylejä vain valikoidusti. Solukalvolla on reseptoreja, jotka sitovat erilaisia viestiaineita ja välittävät viestejä solun sisään. Oreksiini-1-reseptori on yksi näistä solukalvon reseptoreista. Se välittää oreksiinien viestit solun sisään.\n\nOreksiinireseptoreita on erityisesti aivoissa, mutta myös muualla kehossa, kuten ruoansulatuselimistössä ja umpieritysrauhasissa. Näin ollen oreksiinit toimivat paitsi välittäjäaineina hermosolujen välillä keskushermostossa, myös esimerkiksi ruoansulatukseen ja muiden hormonien eritykseen vaikuttavina hormoneina elimistössä.\n\nOreksiinin sitoutuminen oreksiini-1-reseptoriin käynnistää useita erilaisia viestiketjuja solun sisällä. Peltosen väitöstutkimuksessa kartoitettiin juuri näitä erilaisia viestiketjuja ja selvitettiin niiden solunsisäistä säätelyä.\n\nKalsium merkittävänä viestiaineena soluissa\n\nSolunsisäisistä viestiaineista kalsium on kaikkein yleisin. Se säätelee lähes kaikkea mitä teemme ja vaikuttaa lähes kaikkiin solujen elinkaaren tapahtumiin: hedelmöittymiseen, erilaistumiseen, kehittymiseen ja solukuolemaan. Normaalisti solu pitää sisäisen kalsiumtasonsa hyvin alhaisena, joten solun ulkopuolelta tulevat viestit pystyvät käyttämään kalsiumpitoisuuden hetkellisiä tai toistuvia nousuja tarkkaan solunsisäiseen viestintään. Juuri kalsiumtason nousu on merkittävin aktivoidun oreksiini-1-reseptorin soluissa aiheuttamista muutoksista, mutta siihen johtavia viestiketjuja ja niiden säätelyä ei vielä tarkasti tunneta.Siksi väitöstutkimuksessa tutkittiinkin erityisesti oreksiini-1-reseptorin kalsiumviestintää. Solunsisäistä kalsiumtason vaihtelua seurattiin kalsiumkuvannuksen avulla.\n\nRiippuen oreksiinin pitoisuudesta oreksiini-1-reseptori voi aktivoida kaksi erilaista viestiketjua kalsiumtason nostamiseksi. Tutkimuksessa tunnistettiin erityisesti matalan oreksiinipitoisuuden aiheuttamaan hetkelliseen tai toistuvaan kalsiumtason nousuun johtavan viestiketjun jäseniä ja säätelyelementtejä, muun muassa solun pinnalla sijaitseva kalsiumkanava, jonka kautta kalsium virtaa solun ulkopuolelta sen sisään. Tulokset luovat välttämättömän pohjan kipeästi kaivatuille jatkotutkimuksille.\n\nVäitöstutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopistossa A. I. Virtanen -instituutissa. Tutkimusta tukivat Suomen Akatemia, Kuopion yliopisto ja Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto.\n\nFM Hanna Peltosen väitöskirja ”Signalling mechanisms used by the orexin-1 receptor” (Oreksiini-1-reseptorin signalointimekanismit) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Shahidul Islam Tukholman Karoliinisesta instituutista ja kustoksena professori Karl Åkerman Helsingin yliopistosta.\n\nHanna Peltonen on syntynyt vuonna 1977 Tuusniemellä ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1996 Tuusniemen lukiosta. Hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon vuonna 2002 Joensuun yliopistossa pääaineenaan orgaaninen kemia. Hän on työskennellyt tutkijakoulutettavana Kuopion yliopistossa 2003 - 2007. Nykyään hän toimii tutkijana Itä-Suomen yliopiston Kliinisen patologian ja oikeuslääketieteen tutkimusryhmässä ja asuu perheineen Riistavedellä.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat

ISBN-10:
978-952-61-0435-5
Kieli:
eng
Sivumäärä:
90 s.
Tekijät:
Peltonen Hanna (diss)
Tuotekoodi 020704
25,25 €