Microarray Study: Gene Expression in Endothelial Cell Cultures and Intracranial Aneurysms, Dissertations in Health Sciences 55

Mikrosirumenetelmästä apua verisuonisairauksien tutkimukseen\n\nVäitös molekulaarisen lääketieteen alalta\n\nVäittelijä: FM Sanna-Kaisa Häkkinen\n\nVäitösaika ja -paikka: 13.5.2011 klo 12.00, Tietoteknian auditorio, Kuopion kampus\n\nMikrosiruteknologialla voidaan tutkia monimutkaisten verisuonisairauksien mekanismeja. Filosofian maisteri Sanna-Kaisa Häkkisen väitöstutkimuksessa selvitettiin geenien ilmentymistä endoteelisoluissa ja aivovaltimoaneurysmissa mikrosiruilla.\n\nMikrosiruteknologia on osoittautunut hyvin hyödylliseksi ja tärkeäksi menetelmäksi molekyylibiologisessa tutkimuksessa. Menetelmällä on mahdollista mitata kymmenien tuhansien geenien aktiivisuutta yhdellä kertaa. Erilaiset verisuonisairaudet ovat suurin sairastavuuden ja kuolleisuuden aiheuttaja länsimaissa. Laaja-alainen geenien ilmentymisen tutkiminen nopeuttaa kaikentyyppisten verisuonisairauksien hoitomahdollisuuksien kehittämistä.\n\nUutta tietoa verisuonen endoteelikasvutekijöistä\n\nVerisuonen endoteelikasvutekijöillä (VEGF) on tärkeä rooli verisuonten muodostumisessa, erilaistumisessa ja ylläpidossa. Niillä on vaikutusta myös useisiin sairauksiin kuten valtimonkovettumatautiin. Endoteelillä on tärkeä rooli verenpaineen säätelyssä ja verisuonten uudelleen muodostumisessa sekä valtimon tulehduksessa ja verisuonitukoksissa. Endoteelin toimintahäiriötä pidetään valtimonkovettumataudin varhaisena merkkinä.\n\nTutkimuksessa selvitettiin yhden tärkeän kasvutekijän, VEGF-DDNDC:n, yli-ilmentymisen vaikutuksia ihmisen endoteelisoluissa sen verisuonibiologian kannalta keskeisen roolin ja merkityksen selventämiseksi. VEGF-DDNDC:n tarkkaa vaikutusta ei vielä tunneta, mutta sillä tiedetään olevan verisuonta suojaavia vaikutuksia, joka tekee siitä kiinnostavan tekijän etsittäessä uusia terapeuttisia kohteita verisuonisairauksien hoitoon. VEGF-DDNDC:n yli-ilmentyminen aiheutti kolmen signalointireitin aktivoitumisen VEGF reseptori-2:n alajuoksussa. Niiden aktivoituminen saa aikaan verisuonten laajenemista ja parantaa endoteelin eloonjäämistä. Lisäksi havaittiin VEGF-A:n, neuropiliini-2:n (NRP2) ja stanniokalsiini-1:n (STC1) ilmentymisen lisääntyminen, joka näyttäisi säätelevän ja lisäävän VEGF-DDNDC:n vaikutuksia.\n\nGeenit voivat edistää aivovaltimoaneurysman puhkeamista\n\nAivovaltimoaneurysma puolestaan on verisuonen seinämän sairaus. Aneurysman puhkeaminen aivojen lukinkalvonalaiseen tilaan aiheuttaa hengenvaarallisen tilanteen. Syytä aneurysmien puhkeamiseen ei tiedetä. Tutkimuksessa analysoitiin puhjenneiden ja puhkeamattomien aivovaltimoaneurysman geenien ilmentymisten eroja Affymetrixin mikrosiruilla. Aneurysmatutkimuksessa havaittiin 686 geenin ilmentymisen lisääntyneen ja 740 geenin ilmentymisen vähentyneen puhjenneissa aneurysmissa. Merkittävästi ilmentyminen oli lisääntynyt seuraavissa biologisissa prosesseissa: kemotaksis, valkosolujen siirtyminen, oksidatiivinen stressi, verisuonen uudelleen muokkautuminen ja sidekudoksen hajoaminen.\n\nTutkimuksessa löydettiin VEGF-DDNDC:n säätelyn mahdollinen mekanismi ihmisen endoteelisoluissa, joka auttaa meitä ymmärtämään paremmin kyseisen kasvutekijän biologiaa. Erityisesti VEGF-A:lla, NRP2:lla ja STC1:llä näyttäisi olevan tärkeä rooli VEGF-DDNDC:n signaloinnissa ja säätelyssä. Aneurysmien geenien ilmentymisen analyysissa löydettiin reittejä ja kandidaattigeenejä, joilla voi olla vaikutusta aivovaltimoaneurysman puhkeamiseen. Tulokset auttavat selvittämään aivovaltimoaneurysman puhkeamisen molekyylitason mekanismeja ja parantavat merkittävästi mahdollisuuksia uusien puhkeamista estävien menetelmien kehittämiseen.\n\nFilosofian maisteri Sanna-Kaisa Häkkisen väitöskirja Microarray Study: Gene Expression in Endothelial Cell Cultures and Intracranial Aneurysms (Geenien ilmentyminen endoteelisoluissa ja aivovaltimoaneurysmissa) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Riitta Lahesmaa Turun yliopistosta ja kustoksena professori Seppo Ylä-Herttuala Itä-Suomen yliopistosta.\n\nSanna-Kaisa Häkkinen on syntynyt vuonna 1979 Iisalmessa ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1998 Iisalmen lukiosta. Hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon vuonna 2002 Kuopion yliopistossa ja farmaseutin tutkinnon vuonna 2010 Itä-Suomen yliopistossa.Hän on työskennellyt tohtorikoulutettavana Kuopion yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa vuosina 2001–2011.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa http://uef.fi/vaitoskuvat

ISBN-10:
978-952-61-0415-7
Kieli:
eng
Sivumäärä:
57 s.
Tekijät:
Häkkinen Sanna-Kaisa(diss)
Tuotekoodi 020701
25,25 €