Terveyttä etsimässä: salutogeneesin mahdollisuudet metabolisessa oireyhtymässä, Dissertations in Health Sciences 50

Kansansairauksien ehkäisy on mahdollista – terveyskeskusten on uudistuttava\n\nVäitös lääketieteen alalta\n\nVäittelijä: LL, yleislääketieteen erikoislääkäri Juhani Miettola\n\nVäitösaika ja -paikka: 29.04.2011 klo 12.00, Mediteknian auditorio (MET), Kuopion kampus\n\nMiettola selvitti monimenetelmäisessä tutkimuksessaan salutogeenisen näkökulman soveltuvuutta metabolisen oireyhtymän ehkäisyyn. Terveyden merkityksen ymmärtäminen, henkinen tasapaino ja hyvät sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä terveyden ja hyvinvoinnin tukipilareita. Metabolisen oireyhtymän ehkäisemiseksi perusterveydenhuollossa tulee Miettolan mukaan ottaa nykyistä paremmin huomioon paitsi elämäntapamuutosten tarve, myös yksilön oma motivaatio sekä kulttuuritaustan, elinympäristön ja elämäntilanteen vaikutukset muutoksen mahdollisuuksiin.\n\nSydän- ja verisuonisairauksiin johtavan metabolisen oireyhtymän tunnusmerkkejä ovat ylipaino, korkea verenpaine sekä kohonneet veren sokeri- ja rasvapitoisuudet. Miettolan väitöstutkimuksessa lähes neljällä kymmenestä tutkimukseen osallistuneesta aikuisesta todettiin tämä oireyhtymä. Siihen liittyi huonontunut elämänlaatu, ärtynei¬syys, väsyneisyys, heikentyneet päivittäiset toiminnot ja tyytymättömyys omaa seksuaalielämää kohtaan.Oireyhtymä oli muita yleisempi syrjään vetäytyvillä ja niillä, joilla oli taipumus sysätä terveydelle haitallisten elämäntapojen syitä itsensä ulko¬puolelle.\n\nKolme näkökulmaa metabolisen oireyhtymän ehkäisyyn\n\nMiettola tunnisti kolme mahdollisuutta ehkäistä metabolista oireyhtymää perusterveydenhuollossa. Näistä ensimmäinen on syventää tarpeen mukaan yksilön ymmärrystä terveydestä ja sen merkityksestä. Toinen on terveyden ja hyvinvoinnin ulkoisten voimavarojen tukeminen niillä, jotka kamppailevat elämäntapojensa muuttamisen puolesta jokapäiväisten rasitusten keskellä. Kolmas on henkisten voimavarojen tukeminen niillä, joilla sisäiset stressitekijät synnyttävät kohtuuttomia vaatimuksia itseä kohtaan. Positiivinen suhtautuminen ja yksilöllinen neuvonta perusterveydenhuollossa tarjoavat hyvät lähtökohdat avun tarvitsijan voimavarojen vahvistumiseen.\n\nMiettolan tutkimukseen kutsuttiin kaikki vuosina 1939, 1944, 1949, 1954, 1959, 1964, 1969 ja 1974 syntyneet lapinlahtelaiset, yhteensä 760 henkilöä. Heistä 480 osallistui terveysselvitykseen, joka selvitti metabolisen oireyhtymän esiintymistä sekä sen yhteyttä elintapoihin, elämänlaatuun, mielialaan ja terveysasenteisiin. Lisäksi tutkija haastatteli 43 terveysselvitykseen osallistunutta henkilöä. Yhdistettyjen tulosten perusteella tutkija selvitti terveyttä ja hyvinvointia korostavien tekijöiden merkitystä metabolisen oireyhtymän torjunnassa.\n\nYleislääketieteen erikoislääkäri Juhani Miettolan väitöskirja ”Terveyttä etsimässä: salutogeneesin mahdollisuudet metabolisessa oireyhtymässä” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Bengt Lindström Folkhälsanin tutkimuskeskuksesta ja kustoksena professori Esko Kumpusalo Itä-Suomen yliopistosta.\n\nJuhani Miettola on syntynyt vuonna 1950 Iisalmessa ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1969 Iisalmen lyseosta. Miettola on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 1975 Oulun yliopistossa. Lääkintöhallitus myönsi hänelle yleislääketieteen erikoislääkärin oikeudet vuonna 1981. Hän on työskennellyt Kuopion yliopistossa yleislääketieteen kliinisenä opettajana vuosina 2002–2007 ja Itä-Suomen yliopistossa kansainvälisen terveydenhuollon apulaisopettajana vuodesta 2007 alkaen. Miettola asuu Lapinlahdella.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa http://uef.fi/vaitoskuvat .

ISBN-10:
978-952-61-0396-9
Kieli:
fin
Sivumäärä:
136 s.
Tekijät:
Miettola Juhani (diss)
Tuotekoodi 020699
38,35 €