Uterine Artery Embolisation for Leiomyomas: Magnetic Resonance Imaging Studies and a Randomised Prospective Comparison with Hysterectomy, Dissertations in Health Sciences 48

Kohdun myoomien embolisaatiohoito – uusi vaihtoehto kohdunpoistolle\n\nVäitös kliinisen radiologian alalta\n\nVäittelijä LL, radiologian erikoislääkäri Anu Ruuskanen\n\nVäitösaika ja –paikka 15.4.2011 klo 12.00, Auditorio 2, Kuopion yliopistollinen sairaala\n\nKohtuvaltimoiden suonensisäinen tukkiminen eli embolisaatiohoito tarjoaa turvallisen ja tehokkaan avun kohdun myoomien aiheuttamien runsaiden kuukautisvuotojen ja paineoireiden hoidossa, osoitti lääketieteen lisensiaatti, radiologi Anu Ruuskasen väitöstutkimus.\n\nKohdun myoomat ovat hyvänlaatuisia lihaskasvaimia, joita on eri arvioiden mukaan 20–50 prosentilla hedelmällisessä iässä olevista naisista. Ne voivat huonontaa merkittävästi potilaan elämänlaatua aiheuttamalla runsasta, jopa anemisoivaa kuukautisvuotoa sekä kasvaessaan myös kohdun koon kasvua ja paineen tunnetta lantion alueella, tihentynyttä virtsaamistarvetta ja alavatsakipuja.\n\nPerinteinen hoitomuoto oireisille myoomille on kirurginen kohdunpoisto, ja myoomat ovatkin suurin yksittäinen kohdunpoistoleikkauksen syy. Kevyempiä hoitoja on tärkeä kehittää kirurgian rinnalle.\n\nMerkittävä apu oireisiin\n\nRuuskasen väitöstutkimuksessa selvitettiin uuden toimenpideradiologisen embolisaatiohoidon käyttökelpoisuutta oireisten myoomien hoidossa vertaamalla sitä kohdunpoistoleikkaukseen. Tutkimuspotilaat arvottiin embolisaatio- ja kohdunpoistoryhmiin. Tutkimus tehtiin Kuopion yliopistollisen sairaalan kliinisen radiologian osaston ja naistentautien klinikan yhteistyönä.\n\nEmbolisaatio helpotti vuoto-oireita merkittävästi 70 prosentilla kahden vuoden seurannassa. Lantion alueen paineoireita embolisaatio vähensi kohdunpoistoa tehokkaammin; oireet vähenivät emboloiduista 95 prosentilla ja leikatuista 70 prosentilla. Embolisaatioon ei liittynyt vakavia haittavaikutuksia, ja potilaat kotiutuivat ja palasivat työelämään nopeammin kuin leikatut.\n\nMaailmalla embolisaatiota on käytetty oireisten myoomien hoitoon vuodesta 1995 alkaen lupaavin tuloksin. Suomessa sen käyttökelpoisuutta ei ole kuitenkaan aikaisemmin selvitetty. KYS aloitti myoomien embolisaatiohoidot vuonna 2000. Muualla Suomessa niitä on tehty vain satunnaisesti.\n\nEmbolisaation tekee toimenpideradiologi. Röntgenläpivalaisuohjauksessa viedään katetri nivustaipeesta reisivaltimon kautta kohtuvaltimoon ja ruiskutetaan pieniä partikkeleita, jotka tukkivat myoomien verenkierron. Kohtulihaksen normaali verenkierto ei kärsi toimenpiteestä. Embolisaation jälkeen myoomat menettävät verenkiertonsa, pienenevät tai häviävät ja kohdun koko pienenee, mikä vähentää oireita.\n\nHoitoa edeltävällä magneettikuvauksella pystyttiin tutkimuksessa ennustamaan, millaiseen myoomaan embolisaatio tehoaa parhaiten. Tutkimuksessa löydettiin kuvantamispiirteitä, joilla kyettiin etukäteen arvioimaan myoomien ja kohdun koon pienenemistä embolisaation jälkeen.\n\nPotilaat tyytyväisiä hoitoon\n\nKudosten hapenpuutteen havaittiin aiheuttavan heti embolisaation jälkeen voimakastakin alavatsakipua, joka on hoidettavissa kipulääkityksellä ja vaimenee vuorokauden kuluessa. Kovin kipu oli kipujanalla 0–10 mitattuna keskimäärin kahdeksan. Kivusta huolimatta tyytyväisyys hoitoon oli korkea ja 90 prosenttia potilaista olisi valinnut embolisaatiohoidon uudelleen.\n\nTutkimusta tukivat Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Radiologiyhdistys, Suomen Toimenpideradiologit -yhdistys, Instrumentariumin tiedesäätiö, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Kuopion Yliopistollinen sairaala.\n\nRadiologi Anu Ruuskasen väitöskirja Uterine Artery Embolisation for Leiomyomas: Magnetic Resonance Imaging Studies and a Randomised Prospective Comparison with Hysterectomy (Kohdun myoomien embolisaatiohoito: Magneettikuvantaminen ja satunnaistettu seurantatutkimus kohdunpoistoon verrattuna) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Lars Lönn Kööpenhaminan yliopistosta ja kustoksena professori Hannu Manninen Itä-Suomen yliopistosta.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva löytyy osoitteesta: http://uef.fi/vaitoskuvat .

ISBN-10:
978-952-61-0392-1
Kieli:
eng
Sivumäärä:
102 s.
Tekijät:
Ruuskanen Anu (diss)
Tuotekoodi 020695
25,25 €