Drug use and polypharmacy in elderly persons, Dissertations in Health Sciences 47

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmana monilääkitys\n\nVäitös sosiaalifarmasian alalta\n\nVäittelijä: Proviisori Johanna Jyrkkä\n\nVäitösaika- ja paikka: 19.3.2011 klo 12, Mediteknian auditorio, Kuopion kampus\n\nJoka neljäs iäkkäistä käyttää vähintään kymmentä lääkettä, osoittaa tuore väitöstutkimus. Proviisori Johanna Jyrkän epidemiologisessa tutkimuksessa selvitettiin lääkehoidossa ja monilääkityksessä tapahtuneita muutoksia vuosien 1998 ja 2007 välisenä aikana 75 vuotta täyttäneillä kuopiolaisilla.\n\nLääkemäärän kasvu tasoittunut\n\nVäitöstutkimuksen mukaan iäkkäiden käyttämien lääkkeiden lukumäärät eivät ole enää kasvaneet 2000-luvulla yhtä voimakkaasti kuin aiemmin. Lääkemäärän sijaan huomio pitäisikin jatkossa kohdistaa lääkityksen sisältöön ja laatuun. Iäkkäille tulisi luoda omat hoitosuositukset terveydenhuollon käyttöön.\n\nTutkimusaikana verenkiertolääkkeiden, vitamiinien ja kivennäisaineiden käyttö lisääntyi, kun taas hermostoon vaikuttavien lääkkeiden käytön havaittiin vähentyneen hieman. Kotona asuvat käyttivät keskimäärin seitsemää ja laitoshoidossa olevat kymmentä lääkettä.\n\nMonilääkityille kasaantuu terveysongelmia\n\nTutkimus osoitti lääkemäärän ja diagnosoitujen sairauksien välillä vallitsevan epätasapainon. Monilääkityt iäkkäät käyttivät keskimäärin kolmea eri lääkettä yhtä sairautta kohden. Yksittäisistä sairauksista hengityselinten sairaudet, sydänsairaudet, diabetes, masennus ja kipu olivat yhteydessä monilääkitykseen. Sen lisäksi korkea ikä, naissukupuoli ja huono itsearvioitu terveys ennustivat kymmenen tai useamman lääkkeen käyttöä.\n\nMonilääkityksen havaittiin kasaantuvan ikääntyneille, joilla oli ongelmia yleisen terveydentilan, ravitsemuksen, toimintakyvyn ja kognition kanssa. Tutkimus osoitti myös kuolleisuuden olevan runsasta kymmentä tai useampaa lääkettä käyttävien keskuudessa.\n\nTutkimuksen tulokset tukevat ajatusta säännöllisten, moniammatillisena yhteistyönä tehtävien lääkitysarviointien sisällyttämisestä kiinteäksi osaksi iäkkäiden hoitoa.\n\nProviisori Johanna Jyrkän väitöskirja ”Drug use and polypharmacy in elderly persons” (Lääkkeiden käyttö ja monilääkitys iäkkäillä) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on dosentti Harriet Finne-Soveri Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja kustoksena professori Hannes Enlund Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta.

ISBN-10:
978-952-61-0384-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
135 s.
Tekijät:
Jyrkkä Johanna (diss)
Tuotekoodi 020688
25,25 €