Cardiovascular medicines use in elderly population - Emphasis on blood pressure and serum lipids, Dissertations in Health Sciences 44

Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä käyttää yhdeksän kymmenestä iäkkäästä\n\nVäitös sosiaalifarmasian alalta\n\nVäittelijä: Proviisori Päivi Tuikkala\n\nVäitösaika ja -paikka: 12.3.2011 klo 12, Mediteknian auditorio, Kuopion kampus\n\nYli 74-vuotiailla iäkkäillä yhdeksällä kymmenestä on käytössään vähintään yksi sydän- ja verenkiertosairauksien lääke, yli puolella niitä on käytössä kolme tai enemmän. Viime vuosina voimakkaimmin on yleistynyt kolesterolia alentavien lääkkeiden käyttö, osoitti proviisori Päivi Tuikkalan väitöstutkimus.\n\nTuikkalan väitöskirja perustuu kahteen laajaan Kuopiossa vuosina 1998 ja 2003 sekä 2004–2007 toteutettuun väestöpohjaiseen tutkimukseen. Epidemiologisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää iäkkäiden sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeiden käyttöä, erityisesti verenpaineen ja kohonneen kolesterolin hoidossa.\n\nTutkimuksessa havaittiin lääkityksen lisääntyvän paitsi iän, myös ajan myötä. Vuonna 1998 kolesterolilääkkeitä käytti vain joka kymmenes, mutta vuonna 2006 useampi kuin joka kolmas iäkäs. Yleisimmin käytetty kolesterolilääke oli simvastatiini.\n\nVäitöstutkimuksessa selvitettiin myös kolesteroliarvojen vaikutusta kuolleisuuteen kolesterolilääkettä käyttämättömillä iäkkäillä henkilöillä. Löydöksenä oli, että matalat kolesteroliarvot olivat yhteydessä lisääntyneeseen kuolleisuuteen kun huomioitiin henkilön muut sairaudet ja terveydentila. Sen sijaan yli 74-vuotiailla kohonnut kolesteroli ei ennustanut kuolleisuutta.\n\nRunsas lääkkeiden käyttö voi lisätä kaatumisia\n\nMyös verenpainetta alentavien lääkkeiden käyttö oli runsasta. Lisäksi havaittiin, että joka kolmannella tutkittavista verenpaine putosi seisomaan noustessa eli niin sanotun ortostaattisen hypotonian kriteerit täyttyivät. Ortostaattinen hypotonia voi aiheuttaa tasapainon häiriöitä, lisätä kaatumisen riskiä ja vaikeuttaa iäkkään kotona asumista. Verenpaineen voimakas aleneminen pystyyn noustessa oli tutkimuksen mukaan yleisempää kuin aiemmissa tutkimuksissa on havaittu. Verenpaineen lasku oli yhteydessä suureen säännöllisesti käytettyjen lääkkeiden määrään.\n\nLisääntyneen lääkityksen sekä ikääntymismuutosten myötä hoidon tuloksia ja kokonaislääkitystä tulee arvioida ikääntyneillä säännöllisesti. Iäkkäältä potilaalta on verenpainetta mitattaessa mitattava verenpaine makuu-, istuma- ja seisoma-asennossa kliinisesti merkittävän asentoon liittyvän verenpaineen laskun löytämiseksi ja huomioimiseksi.\n\nVäitöstutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopistossa yhteistyössä Geriatrisen hoidon tutkimuskeskuksen (Gerho) kanssa.Tutkimusta ovat tukeneet Punainen sulka, Kansaneläkelaitos ja Kuopion kaupunki.\n\nProviisori Päivi Tuikkalan väitöskirja ”Cardiovascular medicines use in elderly population - Emphasis on blood pressure and serum lipids” (Iäkkäiden sydän- ja verenkiertolääkkeiden käyttö, erityisesti kohonneen verenpaineen ja kolesterolin hoidossa) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Aulikki Nissinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja kustoksenaprofessori Sirpa Hartikainen Itä-Suomen yliopistosta.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/uef/vaitoskuvat\n\nLisätietoja: Päivi Tuikkala, p. 040 738 4367, paivi.tuikkala@uef.fi\n\nKaikki väitöstiedotteet\nväitösarkisto\n\nVäitöstiedotteet 2010\n\nJoensuun aikaisemmat väitöstiedotteet\n\nKuopion aikaisemmat väitöstiedotteet\n\n * © Itä-Suomen yliopisto\n * Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0355-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
91 s.
Tekijät:
Tuikkala Päivi (diss)
Tuotekoodi 020684
25,25 €