Physical capacity and supplementation of vitamin D and calcium in postmenopausal women, Dissertations in Health Sciences 39

D-vitamiini- ja kalsiumlisän käyttö voi vähentää kaatumisia\n\nVäitös ortopedian ja traumatologian alalta\n\nVäittelijä LL Matti Kärkkäinen\n\nVäitösaika ja -paikka 29.1.2011 klo 12, Snellmania L22, Kuopion kampus\n\nPäivittäinen D-vitamiini- ja kalsiumvalmisteen käyttö voi vähentää hoitoa vaativien toistuvien kaatumien riskiä ikääntyvillä naisilla. Täydennysvalmisteen käytöstä on hyötyä myös luuntiheydelle, osoitti lääketieteen lisensiaatti Matti Kärkkäisen väitöstutkimus.\n\nOsteoporoosi on luuston sairaus, jossa luun lujuuden heikentyminen altistaa murtumalle. Osteoporoosissa luun tiheys on alentunut merkittävästi verrattuna terveiden 20–40-vuotiaiden naisten keskimääräisen luuntiheyden alapuolelle. Osteopeniassa luun tiheys on alentunut, mutta osteoporoosia vähemmässä määrin. On arvioitu, että maassamme on noin 400 000 osteoporootikkoa ja saman verran osteopeniaa potevia.\n\nSuomessa tapahtuu vuosittain noin 30 000–40 000 luunmurtumaa, joissa osasyynä on luuston haurastuminen. Yleisesti ottaen murtumariski on suurin niillä henkilöillä joilla on osteoporoottinen luuntiheys. Kuitenkin suurin osa murtumista tapahtuu henkilöille, joilla ei ole osteoporoosia. Huono fyysinen kunto voi sekä altistaa alhaiselle luun mineraalitiheydelle että lisätä kaatumaperäisten murtumien riskiä. Liukastumistapaturmia sattuu Suomessa ulkona 15 000–22 000 kuukausittain joulu-maaliskuussa.\n\nD-vitamiinia tarvitaan luuston terveyden ylläpitämiseen ja elimistön kalsiumtasapainon säätelyyn, mutta sillä on muutakin fysiologista merkitystä. On viitteitä siitä, että D-vitamiinin riittävällä saannilla on merkitystä kaatumisten ehkäisyssä. Sen puute on yhdistetty myös moniin sairauksiin.\n\nKärkkäisen väitöskirja perustuu kuopiolaiseen Osteoporoosin vaaratekijät ja ehkäisy - eli OSTPRE-tutkimukseen ja sen alaiseen OSTPRE-murtumanestotutkimukseen (OSTPRE-FPS).\n\nOSTPRE-väestöstä poimituille 2928 naiselle tehtiin fyysiset toimintakykytestit ja murtumavalidaatio.\n\nKolmivuotiseen, vuosina 2003–2006 toteutettuun OSTPRE-FPS-tutkimukseen osallistui 3432 naista, jotka oli satunnaisesti valikoitu OSTPRE-väestöotoksesta. Naiset satunnaistettiin kahteen samankokoiseen ryhmään. Interventioryhmä, johon kuului 1718 naista, käytti kolmen vuoden ajan kahdesti päivässä D-vitamiini- ja kalsiumvalmistetta. Vuorokausiannos sisälsi 800 IU (20ug) kolekalsiferolia ja 1000 mg kalsiumkarbonaattia. Kontrolliryhmän 1714 naista eivät saaneet täydennysvalmistetta.\n\nEnnalta määritellylle 750 henkilön oheisotokselle tehtiin fyysiset toimintakykytestit ja luuntiheysmittaukset. Kaatumiset selvitettiin kaikilta 3432 osallistujalta.\n\nNaisilla, joilla oli reisiluun kaulan osteoporoosi, oli alentunut fyysinen toimintakyky verrattuna niihin, joiden luuntiheys oli normaali tai osteopeeninen. Kyky seistä yhdellä jalalla oli heillä alentunut 39 prosenttia, puristusvoima 18 prosenttia, alaraajan ojennusvoima 19 prosenttia ja kyky kyykistyä lattiaan asti 40 prosenttia.\n\nLisäksi naiset, joilla oli alentunut puristusvoima ja alhainen alaraajan ojennusvoima ja jotka eivät pystyneet seisomaan yhdellä jalalla kymmentä sekuntia eivätkä kävelemään sataa metriä, saivat myöhemmin todennäköisemmin murtumia kuin muut.\n\nTulosten perusteella käden puristusvoimaa voidaan käyttää kliinisessä päätöksenteossa niiden henkilöiden tunnistamiseksi, jotka hyötyvät luuntiheysmittauksista, vaikka se ei yksin olekaan tarpeeksi tarkka osteoporoosin seulontaan. Lisäksi vaihdevuosien jälkeisiä murtumia voi ennakoida tutkimalla potilaan puristusvoimaa ja kykyä seistä yhdellä jalalla sekä kysymällä, kykeneekö potilas kävelemään sata metriä. Voidaan olettaa, että huono fyysinen kunto lisää sekä alhaisen luuntiheyden yleisyyttä että kaatumisesta johtuvien murtumien riskiä.\n\nOSTPRE-FPS tutkimus osoitti, että päivittäinen 800 IU D-vitamiinia ja 1000 mg kalsiumia sisältävän täydennysvalmisteen käyttö voi vähentää toistuvien hoitoa vaativien kaatumisten riskiä 65–71-vuotiaassa naisväestössä. Lisäksi D-vitamiini- ja kalsiumlisällä on myönteinen vaikutus naisten luuntiheyteen, vaikka kalsiumin saanti olikin tutkimukseen osallistuneilla lähtökohtaisesti riittävä. Kalsium- ja D-vitamiinilisällä ei ollut vakavia sivuvaikutuksia. Tutkimuksen perusteella voidaan suositella korkeampaa D-vitamiinin saantia 65–71-vuotiaille naisille.\n\nLääketieteen lisensiaatti Matti Kärkkäisen väitöskirja Physical capacity and supplementation of vitamin D and calcium in postmenopausal women (Fyysinen toimintakyky ja D-vitamiini- ja kalsiumlisä vaihdevuosi-ikäisillä naisilla) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on dosentti Jari Salo Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Heikki Kröger Itä-Suomen yliopistosta.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/uef/vaitoskuvat\n\nLisätietoja: Matti Kärkkäinen, p. 050 558 4698, matti.karkkainen (at) uef.fi\n19.1.2011\n\n * © Itä-Suomen yliopisto\n * Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0309-9
Kieli:
eng
Sivumäärä:
100 s.
Tekijät:
Kärkkäinen Matti(diss)
Tuotekoodi 020680
25,50 €