Approaches to Resolving International Documentary Letters of Credit Fraud Issue, Dissertations in social sciences and business studies; 15

5.2. Remburssipetosten rikosoikeudelliset seuraukset voivat olla tehottomia \n\nVäitös oikeustieteen alalta\n\nVäittelijä: LL.M. Yanan Zhang\n\nVäitösaika ja -paikka: lauantai 5.2., klo 12.00, AU100, Aurora, Joensuun kampus\n\nPetoksen mahdollisuus on haaste kansainvälisen remburssjärjestelmän toiminnalle. Remburssi on tärkeä maksutapa kansainvälisessä kaupassa ja sillä tarkoitetaan ostajan pankin kirjallista sitoumusta kauppahinnan maksamisesta myyjälle. LL.M. Yanan Zhang tarkastelee Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan remburssijärjestelmään sisältyvää petoksen ongelmaa sekä oikeudellisesta että kaupallisesta näkökulmasta. Rikosoikeudellisesta näkökulmasta petos on rikos, joka voidaan selvittää rikosoikeudellisesti. Rikosoikeudelliset seuraamukset voivat tutkimuksen perusteella kuitenkin osoittautua tehottomiksi, koska eri oikeusjärjestelmissä on erilaisia prosessioikeudellisia ongelmia.\n\nYksi remburssipetoksen rikosoikeudellinen seuraamus ovat niin sanotut fraud exeption -säännöt, joissa remburssisäännöt väistyvät petoksen vuoksi. Tällaisissa tilanteissa rangaistuksen määrittämisessä käytetään prosessioikeudellisia välineitä, joita ovat kieltomääräykset sekä maksunperuutusmääräykset. Tutkimuksessa fraud exeption -sääntöjä tarkastellaan kansainvälisellä tasolla Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen kauppaoikeuden komission (UNCITRAL) konventiossa sekä kansallisen lainsäädännön tasolla pääasiassa kahdessa maassa, Englannissa ja Kiinassa. Tutkimus osoittaa, että Kiinassa vertaillaan muiden maiden erilaisia malleja ja kansainvälisiä fraud exeption -sääntöjä sekä sovelletaan niitä maan omassa kontekstissa. Kiina siis mukautuu oikeudellisesti kansainväliseen järjestelmään, mikä on yleinen toimintatapa Kiinan lakireformeissa.\n\nTutkimuksessa tarkastellaan myös välimiesmenettelyä sekä muita remburssipetosriitojen vaihtoehtoisia ratkaisumenetelmiä. Tutkimuksen perusteella välimiesmenettely soveltuu remburssipetosriitojen ratkaisemiseen, mutta siihen liittyy monia käytännön ongelmia. Kansainvälisiä remburssierimielisyyksiä käsittelevän ICC:n (kansainvälinen kauppakamari) asiantuntijajärjestelmä (DOCDEX) ei sovellu remburssipetosriitojen ratkaisemiseen. Neuvottelu ja sovittelu ovat tehokkaampia muihin oikeudellisiin menetelmiin yhdistettyinä kuin yksin käytettyinä.\n\nTutkimuksessa on työstetty useita ennakoivia menetelmiä ostajille, myyjille, pankeille ja juristeille. Ennen sopimuksen solmimista ostaja tai myyjä voi esimerkiksi tutkia vastapuolen luotettavuuden. Ostajat voivat käyttää myös riippumattomia tutkijoita sopimuksen kohteena olevien tuotteiden määrän ja laadun varmistamiseksi. Lisäksi myyjien on laadittava sopimukset huolellisesti ja varmistettava remburssin saatuaan, että he pystyvät täyttämään ostajan vaatimukset. Pankit voivat myös satunnaisesti tarkistaa asiakirjat, joita hyvät, mutta vähemmän tunnetut asiakkaat esittävät. Pankkien olisi suotavaa tarkistaa asiakirjat, kun petosta epäillään. Tutkimus osoittaa, ettei elektroninen remburssi pysty täysin suojaamaan remburssia petokselta.\n\nLL.M. Yanan Zhangin oikeustieteen alan väitöskirja ”Approaches to Resolving International Documentary Letters of Credit Fraud Issue” tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjinä professori Lingyun Gao Fudanin yliopistosta ja professori Juha Karhu Lapin yliopistosta sekä kustoksena professori Soili Nystén-Haarala Itä-Suomen yliopistosta.\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0298-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
287 s.
Tekijät:
Zhang Ya Nan (diss)
Tuotekoodi 020678
38,35 €