Towards international norms of sustainable forest management : a review of state practice from the regional to the global level, Dissertations in Social Sciences and Business Studies; 13

31.1. Kestävän metsänhoidon kansainväliset standardit eivät ole yhdenmukaisia ja vakiintuneita \nVäitös ympäristöoikeuden alalta\nVäittelijä: LL.B. Samuel Assembe-Mvondo\nVäitösaika ja -paikka: maanantaina 31.1. klo 12, Carelia-rakennuksen sali C2, Joensuun kampus\n\nMaailman metsien kestävä hoito ja käyttö ovat yksi keskeisimmistä ympäristönsuojelun keskustelunaiheista maailmanlaajuisesti. Kansainvälinen yhteisö on jo lähes kahden vuosikymmenen ajan yrittänyt luoda kestävää metsänhoitoa säänteleviä kansainvälisiä standardeja. LL.B. Samuel Asseme-Mvondo on Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa tarkastellut kansainvälisen oikeuden eri toimijoiden toimenpiteitä, jotka liittyvät kestävään metsänhoitoon ja suojelun edistämiseen. Kansalliset yleisluontoiset käytännöt sekä kansainvälisen kestävän metsänhoidon standardit eivät tutkimuksen perusteella ole yhdenmukaisia ja vakiintuneita. Assembe-Mvondon mukaan pääasiallisin syy tähän on kansainvälisen tapaoikeuden muodostumisen epämuodollinen prosessi, jossa yksittäisten kansallisten säädösten pohjalta luodaan kansainvälisiä standardeja ja sääntöjä.\n\nTutkimuksen perusteella erilaiset aineelliset ja psykologiset tekijät muokkaavat kansainvälistä tapaoikeutta (CIL). Assembe-Mvonde tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat yleisluonteiset kansalliset ja alueelliset kestävän metsänhoidon käytännöt sekä kansainväliset kestävää metsänhoitoa koskevat standardit. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen oikeuden toimikunnan työ sekä ilmastokokouksissa käydyt metsäkadon pysäyttämistä koskevat REDD+-neuvottelut tarjoavat tutkimuksellisesti mahdollisuuksia muodostaa kokonaiskuva kansainvälisten kestävää metsänhoitoa koskevien säännösten kodifioinnista. REDD-ohjelmassa pyritään metsien häviämisestä ja huononemisesta aiheutuvien päästöjen vähentämiseen kehitysmaissa.\n\nKansainvälisesti metsien monimuotoinen hoito ja käyttö ovat polttavia kysymyksiä, sillä metsät ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjumisessa ja lisäksi niiden ekologinen, sosioekonominen ja kulttuurinen merkitys on suuri. Vaikka tietoisuus metsien monikäyttöisyyden merkityksistä on kasvanut, on maailmanperintönä pidettäviä metsäkohteita vaarantava ympäristönkäyttö lisääntynyt. Kansainvälisissä neuvotteluissa ei ole onnistuttu rakentamaan kestävää metsänhoitoa koskevaa sopimusta, mikä Assembe-Mvondon luo tarvetta tutkimukselle, jolla etsitään vaihtoehtoisia keinoja syntyneen pattitilanteen laukaisemiseksi.\n\nLL.B. Samuel Assembe-Mvondon väitöskirja ”Towards International Norms of Sustainable Forest Management: A Review of State Practice from the Regional to the Global Level” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Timo Koivurova Lapin yliopistosta ja kustoksena professori Tuomas Kuokkanen Itä-Suomen yliopistosta.\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0311-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
170, (99) s.
Tekijät:
Assembe-Mvondo Samuel (diss)
Tuotekoodi 020676
38,35 €