Design, Synthesis and In Vitro Evaluation of Novel Cannabinoid CB2 Receptor Ligands: A Structure-Activity Study, Dissertations in Health Sciences 38

Kannabinoidijärjestelmä tarjoaa mahdollisuuksia lääkekehitykselle\n\nVäitös farmaseuttisen kemian alalta\n\nVäittelijä FM, proviisori Katri Raitio\n\nVäitösaika ja -paikka 21.1.2010 klo 12, Snellmania L22, Kuopion kampus\n\nKannabinoidijärjestelmällä on moniulotteinen rooli elimistön toimintojen säätelyssä, joten se on kiinnostava lääkekehityksen kohde. Proviisori Katri Raitio valmisti väitöstutkimuksessaan uusia yhdisteitä, jotka sitoutuvat tehokkaasti kannabinoidijärjestelmään kuuluvaan CB2-reseptoriin.\n\nKannabinoidireseptori CB2 löydettiin vuonna 1993, ja sen esiintyvyys on suurin elimistön puolustusjärjestelmän soluissa ja kudoksissa, kuten nielurisoissa, pernassa ja kateenkorvassa. Pienempiä määriä CB2-reseptoreita on löydetty esimerkiksi hermostosta, kilpirauhasesta, luuytimestä, sydämestä, keuhkoista, kohdusta ja ihosta. Kuten reseptorin laajasta esiintymisestä elimistön kudoksissa voi päätellä, kannabinoidijärjestelmällä ja CB2-reseptorilla sen osana on moniulotteinen rooli elimistön toimintojen säätelyssä. CB2-reseptorin kautta pystytään mahdollisesti tulevaisuudessa löytämään uusia keinoja muun muassa osteoporoosin, kivun, syöpäsairauksien sekä hermostollisten sairauksien kuten Alzheimerin taudin ja Parkinsonin taudin hoitoon.\n\nToista elimistön kannabinoidijärjestelmään kuuluvaa CB1-reseptoria esiintyy runsaasti keskushermostossa. Vaikka myös CB1-reseptorin kautta vaikuttavilla yhdisteillä saattaa tulevaisuudessa olla useita lääkkeellisiä käyttötarkoituksia, niiden varjopuolena ovat mahdolliset psyykkiset sivuvaikutukset. Tästä esimerkkinä toimi CB1-reseptorin kautta vaikuttava laihdutuslääke, Acomplia-tuotenimellä markkinoille tullut rimonabantti, jonka myyntilupa peruutettiin Suomessa vuonna 2008 psyykkisten haittavaikutusten vuoksi noin kahden vuoden kaupassapidon jälkeen.\n\nRaition väitöstutkimuksen tarkoituksena oli suunnitella ja synteettisesti valmistaa uusia CB2-reseptoriin sitoutuvia yhdisteitä, jotka eivät kuitenkaan sitoutuisi CB1-reseptoriin. Nämä CB2-reseptorityyppiä suosivat eli CB2-selektiiviset yhdisteet eivät näin ollen aiheuttaisi lääkeaineina psyykkisiä sivuvaikutuksia. Syntetisoitujen yhdisteiden vaikutuksia CB2-reseptoriaktiivisuuteen tutkittiin solulinjassa, johon oli siirretty ihmisen CB2-reseptorigeeni. Vastaavasti yhdisteiden CB1-reseptorivaikutuksia tutkittiin runsaasti CB1-reseptoria ilmentävässä rotan pikkuaivopreparaatissa.\n\nTutkimuksessa syntetisoitiin laaja sarja yhdisteitä, joista useat vaikuttavat tehokkaasti CB2-reseptorin aktiivisuuteen. Lisäksi löydettiin täysin uuden tyyppisiä, vaikutukseltaan heikompia yhdisteitä, jotka toimivat erinomaisina lähtökohtina CB2-selektiivisten lääkeaineiden kehittämiselle. Työssä saatujen tulosten perusteella tehtiin johtopäätöksiä yhdisteiden rakenteellisten muutosten vaikutuksista niiden biologiseen aktiivisuuteen. Nämä rakenneaktiivisuussuhteet ovat tutkijoiden käytettävissä suunniteltaessa uusia CB2-reseptorin kautta vaikuttavia lääkeaineita.\n\nFilosofian maisteri, proviisori Katri Raition väitöskirja Design, Synthesis and In Vitro Evaluation of Novel Cannabinoid CB2 Receptor Ligands: A Structure-Activity Study (Uusien kannabinoidireseptori CB2:en sitoutuvien yhdisteiden kehittäminen) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Mika Scheinin Turun yliopistosta ja kustoksena professori Jouko Vepsäläinen Itä-Suomen yliopistosta.\n\nLisätietoja: Katri Raitio, Yliopiston Apteekki, Tampere, katri.raitio@yliopistonapteekki.fi, p. 050 527 3585\n12.1.2011\n\n * © Itä-Suomen yliopisto\n * Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0307-5
Kieli:
eng
Sivumäärä:
135 s.
Tekijät:
Raitio Katri (diss)
Tuotekoodi 020671
25,25 €