Patterns of mixed land use on remote Eurasian rangelands, Dissertations in Social Sciences and Business Studies; 12

Väitös maantieteen alalta\nVäittelijä: FL Timo Kumpula\nVäitösaika ja -paikka: torstai 9.12. klo 12.00, sali N100, Natura, Joensuun kampus\n\nVenäjän arktisen alueen alkuperäiskansoista nenetsit ovat säilyttäneet poronhoitokulttuurinsa alkuperäisimmillään neuvostoajasta ja nykyisistä taloudellisista paineista huolimatta. FL Timo Kumpula tarkastelee Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa laidunten tilaa ja maankäytön muutoksia neljällä Euraasian syrjäisellä alueella. Muutokset maankäytössä tapahtuvat nopeasti arktisen Venäjän alueella, jossa öljy- ja kaasuteollisuus levittäytyy kohti pohjoisia nenetsien porolaidunmaita. Öljy- ja kaasuteollisuuden vaikutukset tutkimusalueella voidaan jakaa karkeasti suoriin ympäristövaikutuksiin sekä vaikutuksiin poronhoitoyhteisöön. Näistä ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia on helpompi arvioida. Poronhoitoyhteisöön kohdistuvat vaikutukset ovat kuitenkin huomattavia, sillä ikiaikainen kulttuuri katoaa, kieli rappeutuu ja rahatalouteen siirtymisen myötä tulleet taloudelliset ongelmat vaikeuttavat elämistä tundralla. Lääkäripalvelujen, ruokahuollon sekä kuljetusten helpottuminen öljy-yhtiöiden helikopteriliikenteen myötä ovat toisaalta positiivisia muutoksia.\n\nLaitumet kattavat noin 40 prosenttia maapallon maapinta-alasta ja laidunnusta harjoitetaan kaikilla mantereilla Antarktista lukuun ottamatta. Laiduntaminen on näin ollen yksi merkittävimmistä maankäyttömuodoista. Luonnonlaitumilla tarkoitetaan alueita, joilla sadanta on vähäistä tai kausittaista, korkeuserot huomattavia, ja jotka ovat viileän tai kylmän ilmaston takia sopimattomia paikallaan pysyvään maanviljelykseen, mutta soveltuvat vapaasti laiduntavien luonnonvaraisten tai kotieläinten laitumiksi.\n\nTutkimuksessa tarkastellaan laidunmaiden maankäyttöä Jauristuntureilla (Suomen ja Norjan rajalla), Dzogen piirikunnassa Tiibetin ylängön itälaidalla Kiinassa sekä Venäjän arktisella tundralla Nenetsian ja Jamal-Nenetsian piirikunnissa, molemmin puolin Uralia. Kullakin alueella perinteisenä maankäyttömuotona on ollut alkuperäisväestön harjoittama luonnonlaitumiin perustuva eläintalous. Arktisen Venäjän alueella sekä Jauristuntureilla harjoitetaan porotaloutta, Dzogessa puolestaan jakkitaloutta. Poronhoito ja jakinkasvatus ovat muuttuneet huomattavasti viimeisen 50 vuoden aikana. Perinteisestä paimentolaisesta elämäntavasta on siirrytty paikallaan pysyvään asumiseen. Poronhoitajat ja jakinpaimentajat elävät samojen globaalien muutospaineiden alaisina. Jauristuntureilla sekä Dzogessa maankäytön muutos liittyy lähinnä laiduntamistapojen muutokseen.\n\nSatelliittikuvien ja maastosta kerätyn aineiston avulla on arvioitu tutkimusalueiden laidunten tilaa ja muutoksia maankäytössä. Tarkimmat tutkimuksissa hyödynnetyt satelliittikuvat ovat lähes yhtä tarkkoja kuin ilmakuvat, joiden erotuskyky on noin yhden metrin. Tutkimuksessa lähestyttiin laidunmaita monitieteisesti yhdistämällä maantieteellisiä sekä kaukokartoitusmenetelmiä paitsi ekologiseen ja antropologiseen tutkimukseen myös tutkimusalueiden asukkaiden paikallistietämykseen. Näin pystyttiin arvioimaan sosiaalisten ja ympäristöllisten tekijöiden vaikutusta muuttuvilla laidunmailla.\n\nFilosofian lisensiaatti Timo Kumpulan väitöskirja ”Patterns of Mixed Land Use on Remote Eurasian Rangelands” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Petri Pellikka Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Alfred Colpaert Itä-Suomen yliopistosta.\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0263-4
Kieli:
eng
Sivumäärä:
137 s. : kuv., kartt., taul.
Tekijät:
Kumpula Timo (diss)
Tuotekoodi 020667
25,25 €