Kauppiasyhteistyön muuttuvat merkitykset: narratiivinen näkökulma, Dissertations in Social Sciences and Business Studies; 7

Väitös kauppatieteiden alalta\nVäittelijä: Saara Julkunen\nVäitösaika ja -paikka: perjantai 26.11.2010, klo 12.00, Tietoteknian auditorio, Kuopion kampus\n\nAsiakkaan nouseminen kauppiaiden ja Keskon välisen yhteistyön kolmanneksi osapuoleksi voisi auttaa kahdenväliseen yhteistyöhön liittyvien ristiriitojen taakse jättämisessä, arvioi entinen Citymarket-kauppias, yhteiskuntatieteiden maisteri Saara Julkunen Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan. Julkunen selvitti tutkimuksessaan Citymarket-kauppiaiden ja Keskon johdon yhteistyötä sekä siihen liittyviä merkityksiä. Tutkimus osoitti, että K-ryhmän yhteistyön merkitykset rakentuvat pääosin kauppiaiden ja keskolaisten väliselle suhteelle sekä sen pysyvyydelle. Tämän perinteisen yhteistyökäsityksen lisäksi tutkimus tarjosi uuden näkökulman yhteistyöhön. Tutkimuksen perusteella on mahdollista, että organisaatioiden välisen yhteistyön merkitykset rakentuvat kahdenvälisen suhteen rinnalla myös kolmen osapuolen suhteelle. Tutkimuksen kolmas osapuoli oli asiakas. Julkusen mukaan asiakas yhteistyön kolmantena osapuolena muuttaisi perinteisen yhteistyösuhteen dynamiikkaa, sillä kahdenvälisen suhteen asemien ja roolien sijaan yhteistyön merkitykset liittyisivät yhteistyön tavoitteisiin sekä onnistuneeseen yhteistyön hallintaan. Tällöin yhteistyö ei enää juuttuisi kauppiaiden ja keskolaisten väliseen suhteeseen vaan suuntautuisi ”asiakkaan voittamiseen”, Julkunen pohtii.\nTutkimuksessa haastateltiin Citymarket-kauppiaita ja Keskon johtoa. Haastattelujen perusteella Julkunen rakensi osapuolten yhteistyöstä kertovan yhteisökertomuksen, josta hän analysoi yhteistyön merkityksiä. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään K-ryhmän yhteistyön merkitysten rakentumista ja muutosta eri ajanjaksoina. Väitöskirjassa pohditaan, miten yhteistyö käsitetään K-ryhmässä, kuinka sitä kuvataan ja mihin yhteistyön sisältöihin sekä muotoihin sen merkitykset yhdistyvät. Tutkimuksen tieteellinen viitekehys liittyy organisaatioiden välisen yhteistyön tutkimukseen, päivittäistavarakaupan tutkimukseen sekä narratiiviseen näkökulmaan.\n\nVäitöskirjan aihe liittyy läheisesti Saara Julkusen lähimenneisyyteen, sillä hän on toiminut K-kauppiaana vuosina 1996−2008, joista viimeiset seitsemän Citymarket-kauppiaana. Tällä hetkellä Julkunen työskentelee Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella yliopisto-opettajana Myynnin johtamisen -erikoistumisalueen suunnittelu- ja opetustehtävissä. Lisäksi hän jatkaa yrittäjyyttään Kuopiossa toimivan kiinteistönvälitystoimiston RE/MAX-Asuntomestareiden toisena omistajana.\n\nYhteiskuntatieteiden maisteri Saara Julkusen väitöskirja ”Kauppiasyhteistyön muuttuvat merkitykset – narratiivinen näkökulma” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on dosentti Tarja Römer-Paakkanen Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Päivi Eriksson Itä-Suomen yliopistosta.\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0201-6
Kieli:
fin
Sivumäärä:
183 s.
Tekijät:
Julkunen Saara (diss)
Tuotekoodi 020666
25,25 €