Comparison of two mid-urethral sling operations and their effect on urethral mobility assessed by dynamic magnetic resonance imaging, Dissertations in Health Sciences 33

13.11. Vähänkajoavat leikkaukset tehokkaita naisten virtsankarkailun hoidossa\n\n \n\nVäitös naistentautien alalta\n\nVäittelijä LL Kirsi Rinne\n\nVäitösaika ja -paikka 13.11.2010 klo 12, Mediteknian auditorio, Kuopion kampus\n\nKahden vähänkajoavan naisen virtsankarkailuleikkauksen vertailussa ei todettu eroja yhden ja kolmen vuoden hoitotuloksissa lääketieteen lisensiaatti Kirsi Rinteen väitöstutkimuksessa. Naisen keskivirtsaputken liikettä kuvannettiin dynaamisella magneettitutkimuksella. Leikkauksien jälkeen virtsaputken liike rajoittui merkittävästi.\n\nNaisten virtsankarkailu on yleinen ongelma. Suomessa 20 prosentilla 25–60-vuotiaista naisista esiintyy virtsankarkailua, ja yli 70-vuotiailla sitä esiintyy 59 prosentilla. Virtsankarkailu huonontaa merkitsevästi naisen elämänlaatua vaikuttaen sosiaaliseen, fyysiseen, psykologiseen, ammatilliseen sekä seksuaaliseen elämään. Lisäksi virtsankarkailulla on suuri taloudellinen merkitys terveydenhuollon menoihin.\n\nPysyvään paranemiseen naisen ponnistusvirtsankarkailussa päästään usein vasta leikkauksella. Uudet vähänkajoavat virtsankarkailuleikkaukset pyrkivät tukemaan virtsaputken keskiosaa. Vähänkajoavilla leikkauksilla yli 90 prosenttia potilaista paranee, kuten perinteisellä Burchin mukaisella rakonkaulan kohotusleikkauksellakin. Kuitenkin vähänkajoavissa leikkauksissa haitat ovat pienempiä kuin rakonkaulan yliliikkuvuutta korjaavilla leikkauksilla.\n\nKäytössä on kaksi eri leikkaustapaa tukea virtsaputkea: häpyluun takaa kulkeva reitti ja obturator-aukkojen kautta kulkeva reitti. Väitöstutkimuksessa verrattiin satunnaistetussa monikeskustutki-muksessa kahta keskivirtsaputkea tukevaa nauhaleikkausta keskenään: häpyluun takaa kulkevaa reittiä (TVT) ja obturator- aukkojen kautta kulkevaa reittiä (TVT-O). Tutkimus tehtiin seitsemässä eri sairaalassa Suomessa. Keskivirtsaputken tukemisen tärkeyden selvittämiseksi tutkittiin dynaamisella magneettikuvauksella keskivirtsaputken liikettä terveillä vapaaehtoisilla sekä virtsankarkailupotilailla ennen ja jälkeen vähänkajoavaa slinga-leikkausta.\n\nKyseinen satunnaistettu kliininen tutkimus on yksi suurimmista (n=273) ja pisimmän (36 kk) seurannan toteuttaneista tähän aihepiiriin liittyvistä tutkimuksista. Paranemisprosentit olivat TVT-ryhmässä yhden vuoden seurannan jälkeen 95.5 prosenttia ja kolmen vuoden jälkeen 93.1 prosenttia. TVT-O-ryhmässä parantuneitten osuus oli 94.6 prosenttia yhden vuoden jälkeen ja 89.5 prosenttia kolmen vuoden jälkeen. Tulokset tukevat muita keski-pitkän seurannan tutkimustuloksia, joissa paranemistulokset ovat korkeita eikä ryhmien välillä ole todettu merkittävää eroa. Haittavaikutukset olivat yhden ja kolmen vuoden seurannoissa pieniä eikä leikkaustapojen välillä todettu eroja.\n\nDynaamiset magneettitutkimukset suoritettiin Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa. Keskivirtsaputken liikettä kuvannettiin 15 terveellä vapaaehtoisella ja 40 virtsankarkailupotilaalla. Magneettitutkimukset tehtiin erilaisissa toiminnallisissa testeissä. Dynaamisella magneettitutkimuksella voitiin kuvata merkittävä ero terveiden naisten ja virtsankarkailupotilaiden keskivirtsaputken liikkeessä. Keskivirtsaputken liike rajoittui merkittävästi molempien leikkaustapojen jälkeen. Tämä löydös tukee ajatusta, että virtsanputken keskikohdan tukeminen on erityisen tärkeää virtsanpidätyskyvyn kannalta.\n\nLääketieteen lisensiaatti, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Kirsi Rinteen väitöskirja ”Comparison of two mid-urethral sling operations and their effect on urethral mobility assessed by dynamic magnetic resonance imaging" (Kahden vähänkajoavan naisen virtsankarkailuleikkauksen vertailu ja virtsaputken liikkuvuuden kuvaaminen dynaamisella magneettitutkimuksella) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on dosentti Tomi Mikkola Husista ja kustoksena professori Seppo Heinonen Itä-Suomen yliopistosta.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/uef/vaitoskuvat\n\nLisätietoja: LL Kirsi Rinne, KYS, Naistentautien klinikka, p. 0400-522 038\n\nKaikki väitöstiedotteet\nväitösarkisto\n\nJoensuun aikaisemmat väitöstiedotteet\n\nKuopion aikaisemmat väitöstiedotteet\n\n * © Itä-Suomen yliopisto\n * Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0235-1
Kieli:
eng
Sivumäärä:
77 s.
Tekijät:
Rinne Kirsi(diss)
Tuotekoodi 020653
25,25 €