Biodegradable Ureteral Stents in the Treatment of Ureteral Injuries - An Experimental, Functional and Histopathological Study, Dissertations in Health Sciences 30

29.10. Uutta tietoa virtsajohdinvaurioiden korjausleikkauksista ja elimistössä liukenevista stenteistä\n\nVäitös urologian alalta\n\nVäittelijä LL Juha Lumiaho\n\nVäitösaika ja -paikka 29.10.2010 klo 12, KYS Auditorio 1, Kuopio\n\nLL Juha Lumiahon väitöskirjatutkimuksessa on saatu uutta tietoa virtsajohdinvaurioiden korjaamisesta käyttämällä uutta elimistössä liukenevaa stenttiä.\n\nVirtsajohdinvauriot ovat harvinainen, joskin vakava vammatyyppi, joka yleensä liittyy vartalon lävistäviin ampuma- tai puukotusvammoihin. Vatsaontelon tähystyskirurgian komplikaatioina esiintyvät virtsajohdinvauriot ovat myös yleistyneet viime vuosina tähystysleikkausten määrän lisääntymisen myötä.\n\nKokeellisessa tutkimuksessa verrattiin virtsajohdinvaurioiden korjaamisessa käytettävää perinteistä elimistöstä myöhemmin poistettavaa stenttiä uuteen elimistössä liukenevaan stenttiin. Tutkimuksessa osoitettiin uuden menetelmän soveltuvan virtsajohdinvaurioiden korjaamiseen. Todettiin myös, että uuden elimistössä liukenevan stentin aiheuttamat haitalliset vaikutukset munuaistoimintaan ja virtsan takaisinvirtaukseen munuaisaltaaseen ovat vähäisemmät kuin nykyisin käytössä olevilla stenteillä. Lisäksi elimistössä liukenevat materiaalit osoittautuivat hyvin kudossopiviksi ja aiheuttivat vain vähän kudosärsytystä virtsajohtimissa.\n\nUuden menetelmän soveltuvuutta kliiniseen käyttöön tutkitaan jatkossa. Menetelmän etuihin kuuluu myös se, että potilaille ei tarvitse tehdä korjausleikkauksen jälkeen uusia toimenpiteitä stentin poistamiseksi, mikä vähentää toimenpiteitten määrää ja kustannuksia.\n\nLääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri Juha Lumiahon väitöskirja Biodegradable Ureteral Stents in the Treatment of Ureteral Injuries - An Experimental, Functional and Histopathological Study(Elimistössä liukenevan virtsajohdinstentin käyttö virtsajohdinvaurioiden korjaamisessa, kokeellinen, toiminnallinen ja histopatologinen tutkimus) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Mirja Ruutu, Husista ja kustoksena professori Heikki Kröger Itä-Suomen yliopistosta.\n\nJuha Lumiaho on syntynyt vuonna 1962 Helsingissä. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Kouvolan lyseon lukiossa vuonna 1982 ja lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Kuopion yliopistossa vuonna 1988, kirurgian erikoislääkärin tutkinnon vuonna 1996 ja ortopedian ja traumatologian erikoislääkärin tutkinnon vuonna 1998. Hän toimii ortopedian erikoislääkärinä ja reumakirurgian vastuulääkärinä Kuopion yliopistollisen sairaalan nivelkirurgian yksikössä.\n\nLisätietoja: Juha Lumiaho, p. 017 173 311, juha.lumiaho@kuh.fi\n25.10.2010\n\n \n\n

ISBN-10:
978-952-61-0221-4
Kieli:
eng
Sivumäärä:
60 s.
Tekijät:
Lumiaho Juha(diss)
Tuotekoodi 020648
25,25 €