Obesity, Low-grade Inflammation and Cardiovascular Diseases – Special Emphasis on Fat Mass and Obesity Associated (FTO) and Serum Amyloid A (SAA) Genes, Dissertations in Health Sciences 27

29.10. FTO-geeni lihottaa myös suomalaisia – mutta ei estä laihtumasta\n\nVäitös ravitsemustieteen alalta\n\nVäittelijä TtM Tiina Lappalainen\n\nVäitösaika ja -paikka 29.10.2010 klo 12, Medistudia ML3, Kuopion kampus\n\nTerveystieteiden maisteri Tiina Lappalaisen väitöstutkimuksessa havaittiin, että FTO-geeni oli yhteydessä lihavuuteen suomalaiseen diabeteksen ehkäisytutkimukseen (DPS) osallistuneilla. Ne, joilla oli FTO-geenistä lihavuudelle altistava muoto, pystyivät kuitenkin pudottamaan painoaan yhtä tehokkaasti kuin muutkin. Tutkimus siis osoitti, että terveellinen, nykyisten ravitsemussuositusten mukainen, vähän energiaa sisältävä ruokavalio ja säännöllinen liikunta ovat tehokkaita painonhallintakeinoja myös niille, joita FTO-geeni altisti lihomiselle.\n\nVaikka lihavuuden nopea yleistyminen suurelta osin selittyy ympäristötekijöillä, on myös geenejä, jotka selkeästi vaikuttavat alttiuteen lihoa. Tällainen on esimerkiksi rasvakudoksen määrään ja lihavuuteen liittyvä FTO-geeni. Sen haitallisen muodon tiedetään lisäävän ihmisen lihomistaipumusta, mutta mekanismi on vielä tuntematon. FTO-geeni on väestössä poikkeuksellisen yleinen, sillä keskimäärin 16 prosenttia eurooppalaisista kantaa kyseisen geenin kahta haitallista kopiota, ja he painavat noin kolme kilogrammaa enemmän kuin ne, joilla sellaista ei ole.\n\nLappalaisen väitöstutkimuksessa selvitettiin FTO-geenissä esiintyvän haitallisen, yhden nukleotidin sekvenssimuutoksen yhteyttä painoindeksiin, tulehdustekijöihin, seerumin lipideihin, painonmuutokseen sekä sydän- ja verisuonitautien riskiin suomalaisessa DPS-aineistossa. Tutkimukseen osallistui 522 keski-ikäistä henkilöä, jotka olivat ylipainoisia ja joilla oli todettu heikentynyt glukoosinsieto. Interventioryhmässä mukana olleet osallistuivat tehostettuun ruokavalio- ja liikuntaohjaukseen, jonka tuloksena lähes puolet laihtui vähintään 5 prosenttia lähtöpainostaan.\n\nMiehillä FTO-geenin haitallisen muodon havaittiin olevan yhteydessä tiettyjen tulehdustekijöiden kohonneisiin seerumipitoisuuksiin ja madaltuneeseen HDL-kolesterolipitoisuuteen. Lisäksi miehillä todettiin noin kymmenen vuoden seurannan aikana saman haitallisen FTO-geenimuodon olevan yhteydessä suurentuneeseen vaaraan sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Tämä yhteys havaittiin myös laajassa Metabolinen Oireyhtymä Miehillä -tutkimuksessa henkilöillä, joilla oli tyypin 2 diabetes.\n\nLisäksi väitöstutkimuksessa selvitettiin FTO:n ja tulehdusta edistävän seerumin amyloidi A:n eli SAA:n ilmentymistä ihonalaisessa rasvakudoksessa sekä normaalipainoisilla että ylipainoisilla henkilöillä, joilla oli metabolisen oireyhtymän piirteitä. Lihavuudessa rasvakudoksen määrä on suurentunut ja rasvakudoksen on osoitettu toimivan paitsi energiavarastona, myös aktiivisesti erittävänä endokriinisena elimenä. Tässä tutkimuksessa ryhmien välillä ei kuitenkaan havaittu eroa SAA-geenin ilmentymisessä, vaikka seerumin SAA-pitoisuudet olivat suuremmat ylipainoisilla henkilöillä. Uusi havainto oli, että SAA korreloi voimakkaasti rasvakudoksesta erittyvän ja ruokahalua säätelevän leptiinin kanssa sekä seerumipitoisuuden että geenien ilmentymisen tasolla.\n\nTtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Tiina Lappalaisen väitöskirja Obesity, Low-grade Inflammation and Cardiovascular Diseases – Special Emphasis on Fat Mass and Obesity Associated (FTO) and Serum Amyloid A (SAA) Genes (Lihavuus, matala-asteinen tulehdustila sekä sydän- ja verisuonisairaudet: FTO- jaSAA- geenien merkitys) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Marjo-Riitta Järvelin Oulun yliopistosta ja Lontoon Imperial Collegesta ja kustoksena professori Helena Gylling Itä-Suomen yliopistosta.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/uef/vaitoskuvat\n\nLisätietoja: Tiina Lappalainen, p. 040 582 9079, tiina.lappalainen@uef.fi\n\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0197-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
102 s.
Tekijät:
Lappalainen Tiina(diss)
Tuotekoodi 020647
25,25 €