Hoitomalli äitiys- ja lastenneuvolassa asioivien päihteitä käyttävien naisten hoitotyöhön, Dissertations in Health Sciences 26

29.10. Päihteitä käyttävien äitien hoitomalli neuvoloille\n\n Väitös hoitotieteen alalta\n\nVäittelijä THM Tiina Sutinen\n\nVäitösaika ja -paikka 29.10.2010 klo 12, Tietoteknian auditorio, Kuopion kampus\n\nNaiset ovat halukkaita puhumaan päihteiden käytöstään neuvolassa\n\n Äitiys- ja lastenneuvolassa asioivien naisten päihteiden käyttö jää herkästi tunnistamatta. Neuvolan asiakkaina on sekä vaikeasti päihdeongelmaisia että vasta haitallisen päihteiden käytön alkutaipaleella olevia naisia.Terveydenhuollon maisteri Tiina Sutisen väitöstutkimuksessa kehitettiin neuvolan asiakkaana olevien päihteitä käyttävien naisten hoitomalli. Toimintatutkimuksen periaatteiden mukaisesti kehitettiin myös moniammatillista yhteistyötä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden mini-intervention ja motivoivan haastattelun taitoja.\n\nTutkimuksessa havaittiin, että päihteitä käyttävät naiset olivat halukkaita puhumaan päihteiden käytöstään, mutta työntekijät vierastivat puhumista päihteisiin liittyvistä asioista. Vaikka työntekijät tutkimuksen aikana kehittyivät päihteiden käytön tunnistamisessa ja puheeksi ottamisessa, niin työtä varjosti korjaavan työn painotus ja ongelmakeskeinen puhe.\n\nNaiset asioivat hoitojärjestelmien rajapinnoilla\n\nVaikka terveyden edistämisen perusta on vahva neuvolatyössä, hakee se muotoaan päihdehoitotyöhön liittyvissä kysymyksissä. Työtapojen muuttuminen on hidasta ja organisaatioiden rajapinnoilla liikkuminen haasteellista. Tutkimuksen aikana työntekijöiden työote muuttui aktiivisemmaksi ja yhteistyökumppaneita hyödynnettiin monipuolisemmin ja varhaisemmin kuin ennen. Työmenetelminä käytettiin kotikäyntejä, perhe- ja verkostotyötä sekä varhaisen vuorovaikutuksen tukemista. Päihteitä käyttävät naiset on tärkeää ottaa mukaan hoidon kehittämiseen, jotta se vastaisi heidän erityistarpeisiinsa.\n\nPäihdehoitotyön osaamisen ja työmenetelmien vahvistamista tarvitaan\n\nSutisen mukaan päihteitä käyttävien naisten hoito edellyttää nykyistä vahvempaa yhteistä osaamista varhaisvaiheen päihdehoitotyössä ja terveyden edistämisessä. Varhaisvaiheen päihdehoitotyön tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä on vahvistettava. Työntekijöiden mini-intervention ja motivoivan haastattelun taitoja tulee vahvistaa koulutuksella, jossa käytännön harjoitteet ja työssä tapahtuva oppiminen yhdistyvät. Hallinnon haasteena on juurruttaa tutkimuksessa kehitetty malli nykyistä vahvemmin hoitotyöhön. Työyksiköiden johtamiskulttuuri ja linjaukset vaikuttavat siihen, miten kunnissa arvostetaan ja kehitetään päihteitä käyttävien naisten hoitotyötä. Päihteitä käyttävien naisten hoidossa tarvitaan moniammatillisen yhteistyön johtamista.\n\nVäitöskirjan aineisto kerättiin kolmen vuoden aikana päihteitä käyttäviltä naisilta, heidän kanssaan työskenteleviltä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiltä sekä johtajilta. Tietoa kerättiin kyselyillä, haastatteluilla ja analysoimalla kehittämisryhmien asiakirjoja.\n\nTerveydenhuollon maisteri Tiina Sutisen väitöskirja Hoitomalli äitiys- ja lastenneuvolassa asioivien päihteitä käyttävien naisten hoitotyöhön tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Arja Isola Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Katri Vehviläinen-Julkunen Itä-Suomen yliopistosta.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/uef/vaitoskuvat\n\nLisätietoja: Tiina Sutinen, THM, p. 044 5584 666, tiina.sutinen(at)sakky.fi\n

ISBN-10:
978-952-61-0195-8
Kieli:
fin
Sivumäärä:
146 s.
Tekijät:
Sutinen Tiina(diss)
Tuotekoodi 020646
38,35 €