Vascular dysfunction in diet-induced hypertension and obesity in mice. Role of endothelium, reactive oxygen species and periadventitial fat, Dissertations in Health Sciences 23

\n22.10. Runsassuolainen ravinto ja lihavuus heikentävät valtimosuonten toimintaa\n\nVäitös farmakologian alalta 22.10.2010\n\nVäittelijä Proviisori, LK Juha Ketonen\n\nVäitösaika ja -paikka 22.10.2010 klo 12, Biomedicum Helsinki, luentosali 2\n\nProviisori Juha Ketosen väitöstutkimus vahvistaa käsitystä, että runsassuolainen ravinto ja lihavuus lisäävät sydän- ja verisuonitautien riskiä. Molemmat vaikuttavat haitallisesti valtimosuonen toimintaan. Tulosten perusteella suolan saannin vähentäminen ja painonhallinta ovat tärkeitä sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä ja hoidossa.\n\nValtimosuonen toimintakykyä voidaan arvioida tutkimalla verisuonen sisäpinnan eli endoteelin toimintaa, niin sanottua endoteelifunktiota. Tällä tarkoitetaan yleensä endoteeliperäistä valtimosuonen relaksaatiota eli sileälihaksen rentoutumista, jonka suuruutta mitataan rengasmaisilla esisupistetuilla valtimosuonivalmisteilla muskariinireseptoristimulaation jälkeen sileälihashauteessa.Nykytiedon mukaan aikainen verisuonen sisäpinnan vaurio, endoteelidysfunktio, kertoo suurentuneesta riskistä valtimokovettumataudin eli ateroskleroosin kehittymiselle.Endoteelidysfunktion mekanismien parempi ymmärtäminen on olennaista sydän- ja verisuonitautien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.\n\nKetosen väitöstutkimuksessa runsas ravintoperäinen suolan saanti aiheutti valtimosuonen endoteelidysfunktion ateroskleroosin eli valtimokovettumataudin hiirimalleissa, ApoE-poistogeenisissä ja LDL-reseptoripoistogeenisissä hiirissä. Endoteelidysfunktio oli yhteydessä samanaikaisesti kohonneeseen verisuoniseinämän happiradikaalituotantoon. Perimältään terveillä hiirillä runsas suolan saanti aiheutti endoteelidysfunktion, joka liittyi verisuonen seinämän voimistuneeseen happiradikaalituotantoon. Suolan saanti kohotti myös merkittävästi verenpainetta ja aiheutti sydämen koon kasvua perimältään terveissä hiirissä. Lisäksi runsas suolan saanti kiihdytti ateroskleroottisten rasvajuosteiden muodostumista valtimosuonen seinämään ApoE-poistogeenisissä ja LDL-reseptoripoistogeenisissä hiirissä, mutta ilman vaikutusta seerumin kolesterolitasoihin. LDL-reseptoripoistogeenisillä hiirillä valtimosuonen seinämän endoteeliperäisen typpioksidisyntaasin (eNOS) toimintahäiriö oli yhteydessä suolan aiheuttamaan endoteelidysfunktioon.\n\nRavintoperäisessä C57Bl/6-hiiren lihavuusmallissa endoteelidysfunktio oli yhteydessä eNOS-toimintahäiriöön. Lihavilla hiirillä valtimoseinämä tuotti merkittävästi enemmän haitallisia happiradikaaleja kuin normaalipainoisilla hiirillä. Lisäksi lihavuuden aiheuttama endoteelidysfunktio korjaantui lisäämällä sileälihashauteeseen eNOS-entsyymin toimintaan vaadittavia kofaktoreita ja substraattia tai kemiallisia happiradikaalien sieppaajaa.Myös lihavien hiirten 7 viikon mittainen 30 prosentin kalorirajoitus päivittäisestä ruoan saannista paransi täydellisesti endoteelidysfunktion sekä alensi happiradikaalituotantoa ja seerumin hapettuneen LDL-kolesterolin pitoisuutta. Mielenkiintoisin havainto oli se, että valtimosuonta ympäröivä rasva, niin sanottu perivaskulaarirasva, osallistuu terveillä normaalipainoisilla hiirillä valtimosuonen supistuvuuden säätelyyn estämällä sitä. Sen sijaan lihavilla hiirillä perivaskulaarirasvalta puuttui supistuvuutta estävä vaikutus ja toisaalta perivaskulaarirasva aiheutti endoteelidysfunktion.Perivaskulaarirasvaperäinen toimintahäiriö liittyi NADPH-oksidaasin mRNA:n voittopuoliseen ilmentymiseen sekä tulehduksellisten sytokiinien, kuten leptiinin tuotantoon perivaskulaarirasvasoluissa. Tutkimuseläinten valtimosuonen kuntoa tutkittiin 12–32 viikon pituisen dieetin jälkeen.\n\nSydän- ja verisuonitaudit kuormittavat vuosittain terveydenhuollon resursseja lisääntyvässä määrin. Kohonnut verenpaine ja lihavuus ovat tärkeitä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä. Vaikka sepelvaltimotautikuolleisuus onkin merkittävästi pienentynyt viimeisten 30 vuoden aikana, on ylipainoisten ja lihavien ihmisten osuus samanaikaisesti koko ajan kasvanut. Suomessa on edelleen puoli miljoonaa verenpainelääkkeen käyttäjää. Vaikka sydän- ja verisuonitautien diagnostiikka ja lääkehoito on monipuolista, tautimekanismit ovat edelleen puutteellisesti tunnettuja. Ketosen väitöskirjatutkimuksen tulokset vahvistavat viimeaikaiset käsitykset runsassuolaisen ravinnon ja lihavuuden haitallisista vaikutuksista valtimosuonen toimintaan.Tulokset tukevat suolan saannin vähentämistä sekä korostavat painonhallinnan tärkeyttä sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä ja hoidossa.\n\nPviisori, lääketieteen kandidaatti Juha Ketosen väitöskirja Vascular dysfunction in diet-induced hypertension and obesity in mice. Role of endothelium, reactive oxygen species and periadventitial fat (Verisuonen toimintahäiriö hiiren ravintoperäisessä verenpainetaudissa ja lihavuudessa. Endoteelin, happiradikaalien ja verisuonta ympäröivän rasvan merkitys) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on dosentti Ilkka Tikkanen Helsingin yliopistollisesta sairaalasta ja kustoksena professori Eero Mervaala Helsingin yliopistosta.\n\nLisätietoja: Juha Ketonen, p. 050 581 4125, jketonen@hytti.uku.fi\n\nKaikki väitöstiedotteet\nväitösarkisto\n\nJoensuun aikaisemmat väitöstiedotteet\n\nKuopion aikaisemmat väitöstiedotteet\n\n * © Itä-Suomen yliopisto\n * Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0187-3
Kieli:
eng
Sivumäärä:
91 s.
Tekijät:
Ketonen Juha(diss)
Tuotekoodi 020645
25,25 €