Blood-Brain Barrier Transporters in CNS Drug Delivery: Design and Biological Evaluation of LAT1 and GluT1 -Targeted Prodrugs, Dissertations in Health Sciences 29

Lääkkeet kuljetusproteiinien avulla aivoihin\n\nVäitös farmaseuttisen kemian alalta\n\nVäittelijä: Proviisori Mikko Gynther\n\nVäitösaika- ja paikka: 9.10.2010 klo 12, Medistudian auditorio ML3, Kuopion kampus\n\nVäestön ikääntyessä erilaiset keskushermostosairaudet yleistyvät. WHO ja maailmanpankki ovat arvioineet, että Euroopassa keskushermostosairauksista aiheutuvat hoitokustannukset ovat yli kolmasosa kaikista hoitokustannuksista lähitulevaisuudessa. Uusien keskushermostosairauksien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kehittäminen on erittäin haastavaa. Yksi merkittävimmistä ongelmista lääkekehitykselle on veri-aivoeste, joka suojaa aivoja ja samalla estää useiden lääkeaineiden pääsyn aivoihin. On arvioitu, että jopa 98 prosenttia kaikista potentiaalisista keskushermostolääkkeistä ei läpäise veri-aivoestettä riittävän hyvin toivotun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Mikko Gyntherin väitöskirjatutkimuksessa pyrittiin kehittämään keinoja, joilla lääkeaineiden aivoihin kulkeutumista voidaan edistää ja mahdollistaa lääkkeiden pääsy vaikutuspaikkaansa.\n\nRavintoaineilla omat kuljetusmekanismit aivoihin\n\nAivot tarvitsevat suuria määriä ravintoa toimiakseen. Ravintoaineilla, kuten glukoosilla ja aminohapoilla on veri-aivoesteessä omat erikoistuneet kuljetusmekanismit, kuljetusproteiinit, jotka mahdollistavat aivojen tehokkaan ravinnonsaannin. Näiden kuljetusproteiinien hyödyntäminen on yksi potentiaalinen keino lääkkeiden aivoihin kulkeutumisen edistämiseksi. Lääkeaineita on kuitenkin hankala suunnitella niin, että ne muistuttavat rakenteeltaan ravintoainetta ja sen lisäksi säilyttävät lääkkeellisen tehonsa. Yksi mahdollisuus välttää tämä ongelma on aihiolääkkeet.\n\nAihiolääkkeet\n\nAihiolääkkeet ovat keino parantaa lääkeaineen lääkkeenkaltaisia ominaisuuksia muuttamatta kuitenkaan vaikutuskohtaansa päätyvän aktiivisen lääkeaineen rakennetta. Aihiolääkkeet ovat lääkemolekyylin inaktiivisia johdoksia, joista lääkemolekyyli vapautuu muuttumattomana elimistössä, joko imeytymisen jälkeen tai halutussa vaikutuspaikassaan, esimerkiksi aivoissa.\n\nKuljetusproteiinien hyödyntäminen aihiolääkkeiden avulla\n\nTässä väitöskirjatutkimuksessa mallilääkeaineina käytetyistä ketoprofeenista ja indometasiinista tehtiin aihiolääkkeitä, joissa aihio-osana toimi aminohappo tai glukoosi. Tutkimuksessa voitiin osoittaa, että aihiolääkkeet pääsivät veri-aivoesteen läpi aivoihin hyödyntämällä ravintoaineiden kuljetusproteiineja. Tulosten perusteella keskushermostosairauksien hoitoon suunniteltujen lääkkeiden aivoihin kulkeutumista voidaan mahdollisesti edistää tekemällä niistä kuljetusproteiineja hyödyntäviä aihiolääkkeitä.\n\nProviisori Mikko Gyntherin väitöskirja ”Blood-Brain Barrier Transporters in CNS Drug Delivery: Design and Biological Evaluation of LAT1 and GluT1 -Targeted Prodrugs” tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on dosentti Jouni Sirviö, Oy Sauloner Ltd, ja kustoksena professori Jarkko Rautio, Itä-Suomen yliopisto.\n\nLisätietoja: Mikko Gynther, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, p. 040 3553 660, mikko.gynther(at)uef.fi\n4.10.2010\n\n * © Itä-Suomen yliopisto\n * Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0212-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
129 s.
Tekijät:
Gynther Mikko(diss)
Tuotekoodi 020642
25,25 €