Divine presence in the Eucharistic theology of Nicholas Cabasilas, Dissertations in Education, Humanities and Theology ; 2

Väitös ortodoksisen teologian alalta 28.5.2010\n\nVäittelijä: TL Pekka Metso\n\nVäitösaika ja -paikka: Perjantai 28.5. klo 12, sali AT100, Agora, Joensuun kampus\n\nEhtoollisliturgia on kirkollisessa katsannossa jumalallisen läsnäolon läpäisemää todellisuutta. Bysanttilaisen teologin Nikolaos Kabasilaksen teologiassa ihmisen on liturgiassa mahdollista kohdata Jumala oman olemisensa perusteita ravistelevalla ja selkeyttävällä tavalla, osoittaa Pekka Metson väitöstutkimus.\n\nMetso selvitti tutkimuksessaan 1300-luvulla eläneen bysanttilaisen teologin Nikolaos Kabasilaksen käsitystä jumalallisen läsnäolon todentumisesta ja osallistuttavuudesta jumalallisessa liturgiassa. Jumalan läsnäolon voi Kabasilaksen mukaan kokea liturgiassa kahdella keskeisellä tavalla. Yhtäältä jumalanpalvelus on kokonaisuudessaan jumalallisen läsnäolon läpäisemä tapahtuma. Palveluksen ulkoinen muoto veisuineen ja saattoineen toimii jumalallisen läsnäolon symbolisena ilmaisijana. Toisaalta Jumalan läsnäolo tulee konkreettiseksi ehtoollisleivässä ja -viinissä, jotka Kabasilaksen mukaan ovat todellisesti Kristuksen ruumis ja veri. Ehtoolliseen osallistuessaan ihminen on syvällisen subjektiivisesti kohdakkain Jumalan kanssa.\n\nModernin kristittyjen ykseysliikkeen eli ekumenian kannalta merkittävänä löytönä voidaan pitää Metson havaintoa siitä, että Kabasilaksen käsityksessä ehtoollisaineiden muuttumisesta kreikkalainen ja latinalainen perinne ovat yhteneväiset.\n\nTutkimus osoitti, että Kabasilas ymmärtää kokemuksen Jumalan läsnäolosta avaavan ihmiselle uudenlaisen näkökulman omaan itseensä. Kabasilaksen sanoin, ehtoollisessa vastaanotettu Kristus on lähempänä ihmistä kuin ihminen omaa itseään. Mystiikan perinteeseen nojautuva Kabasilas painottaa ehtoollisen ihmistä muuttavaa vaikutusta: Kristuksen sydän ja tahto yhtyvät ihmisen sydämeen ja tahtoon. Näin ihmisestä tulee Jumalan kaltainen. Kabasilaksen ehtoollisteologian loppunäkynä on keskeytyksettömän Jumala-yhteyden leimaama elämä Kristuksessa, jonka täydellistää rakkaus lähimmäistä kohtaan.\n

ISBN-10:
978-952-61-0079-1
Kieli:
eng
Sivumäärä:
231 s.
Tekijät:
Metso Pekka (diss)
Tuotekoodi 020626
38,35 €