Yhteisöllinen käsityö : verkostoja, taitoja ja yhteisiä elämyksiä, Dissertations in Education, Humanities and Theology

Väitös käsityötieteen alalta 21.5.2010\n\nVäittelijä: KL Leena Vartiainen\n\nVäitösaika ja -paikka: 21.5.2010 klo 12, Sali A118 (Sampo-sali), Savonlinna\n\nKäsityöllinen toiminta välittyy yhä useammin internetissä sosiaalisen median kautta, kertoo kasvatustieteen lisensiaatti Leena Vartiaisen väitöstutkimus. Vartiainen on tutkinut käsityökulttuuria liveroolipelaajien ja historiaharrastajien yhteisöissä. Tutkimuksessa selvitettiin harrastajien käsityöllisiä rooleja, käsityön tekemisen jäsentymistä ja aikaansaatujen artefaktien merkityksiä.\n\nLiveroolipelaaminen ja historiaharrastaminen ovat suhteellisen uusia kulttuurimuotoja maassamme. Harrastajien määrä on kasvanut tasaisesti, ja käsityön tekemisestä on tullut näkyvä osa harrastusta. Vartiainen tulkitsee harrastajien käsityöllistä toimintaa kolmen eri kehyksen kautta: yhteisön jäsenten muodostaman verkoston, käsityötaitojen sekä elämyksellisyyden kautta.\n\nVerkostokehyksessä harrastajat neuvovat toisiaan käsityön tekemisessä keskustelupalstojen ja sähköpostin välityksellä. He suunnittelevat yhdessä tuotteita ja ohjaavat aloittelevia pelaajia erilaisille tiedonlähteille. He tuottavat tietoa kaikkien harrastajien ulottuville kirjoittamalla blogeja tai osallistumalla verkkokeskusteluihin. He myös rakentavat omaa käsityöverkostoaan globaalisti rekisteröitymällä jäseniksi erilaisiin käsityö- ja harrastajayhteisöihin.\n\nTaitokehyksessä tulevat esille harrastajien monipuoliset käsityötaidot. Harrastajat pitävät historiatapahtumissa käsityönäytöksiä ja taitoesityksiä tai opastavat muita harrastajia ja yleisöä kädestä pitäen erilaisissa käsityötekniikoissa. Taitotasoltaan harrastajat ovat monentasoisia, sillä harrastajissa on sekä käsityön tekemisen aloittelijoita että pitkälle edenneitä ja koulutuksen saaneita käsityöntekijöitä. Harrastajissa on paljon käsityöyrittäjiä, jotka markkinoivat tuotteitaan sekä virtuaalisissa verkostoissa että erilaisissa tapahtumissa.\n\nHarrastajien valmistamilla asuilla ja esineillä on merkittävä visuaalinen ulottuvuus myös tapahtumia seuraavalle yleisölle. Elämyskehyksessä korostuu harrastuksen koko idea. Harrastajat rakentavat kuvitteelliselle hahmolle asuja ja esineitä, ja pukeutumistapahtuma on harrastukseen kuuluva rituaali. Kuvitteellisen maailman ja hahmon rakentaminen kasvattaa käsityötaitojen lisäksi vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, organisointitaitoja sekä kehittää yksilön mielikuvitusta ja luovuutta. Harrastajaseurojen toiminta kattaa miltei kaikki elämisen alueet, pienistä esineistä kokonaisiin kyliin ja laivoihin, ja harrastuksessa ollaan mukana usein koko perheen voimin.\n\nVartiaisen tutkimus tarkastelee käsityön tekemistä sekä pelitutkimuksen että käsityötieteen tutkimuksen näkökulmista, mutta tutkimuksella on myös vahva sosiologinen tausta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää eri tavoin esimerkiksi kokonaisvaltaisen oppimisen kehittämisessä tai muiden harrastajayhteisöjen käsityön tekemisen tutkimuksessa. Tutkimus mahdollistaa myös harrastuksesta kiinnostuneiden, päättäjien sekä muiden tahojen perehtymisen käsityön tekemisen tärkeyteen nykyaikana.\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0087-6
Kieli:
fin
Sivumäärä:
169 s.
Tekijät:
Vartiainen Leena (diss)
Tuotekoodi 020623
25,25 €