Interplay of Passive and Active Drug Disposition in in vitro Models of Drug Absorption and Distribution” (Lääkeaineiden passiivinen ja aktiivinen kulkeutuminen lääkeaineimeytymisen ja -jakautumisen in vitro -malleissa), Publications of the University of Eastern Finland - Dissertations in Health Sciences 15

Uutta tietoa lääkeaineiden imeytymismekanismeista\n\nVäitös biofarmasian alalta\n\nVäittelijä Proviisori Aki Heikkinen\n\nVäitösaika ja -paikka 4.6.2010 klo 12, Medistudia ML2, Kuopio\n\nProviisori Aki Heikkisen väitöskirjatyössä selvitettiin lääkeaineiden eri imeytymismekanismien, passiivisen kulkeutumisen ja aktiivisen kuljetuksen, yhteistoimintaa soluviljelmissä kasvatetuilla soluilla. Lisäksi kehitettiin uusia matemaattisia malleja imeytymismekanismien yhteistoiminnan analysointiin. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää lääkeaineiden ruoansulatuskanavaimeytymisen ennustamisessa lääkekehityksen alkuvaiheessa.\n\nSuun kautta annosteltavien lääkkeiden täytyy imeytyä ruoansulatuskanavasta saavuttaakseen vaikutuspaikkansa elimistössä. Lääkeaineen kyky kulkeutua ruoansulatuskanavan epiteelisolukon läpi on eräs merkittävimmistä suun kautta annosteltavien lääkeaineiden imeytymistä rajoittavista tekijöistä. Tämän vuoksi useita solumalleihin perustuvia menetelmiä käytetään jo lääkekehityksen alkuvaiheessa lääkeaineiden läpäisykyvyn ennustamiseksi ja tuotekehitykseen sopivien yhdisteiden seulomiseksi. Näiden menetelmien ennustearvo kuitenkin perustuu merkittävässä määrin saatujen tulosten oikeaan tulkintaan ja perinpohjaiseen ymmärtämiseen.\n\nSoluviljelmissä kasvatetuilla epiteelisoluilla tehtäviä lääkeaineiden läpäisykokeita on onnistuneesti käytetty ennustamaan sellaisten lääkeaineiden imeytymistä ruoansulatuskanavasta, joiden pääasiallinen imeytymismekanismi on passiiviseen diffuusioon perustuva kulkeutuminen solukalvojen läpi. Toisaalta tällaisten läpäisykokeiden kyky ennustaa imeytymistä on osoittautunut heikommaksi sellaisilla lääkeaineilla, joiden imeytymiseen vaikuttavat merkittävästi aktiiviset kuljetusprosessit tai kulkeutuminen soluvälitilan kautta.\n\nEräs aktiivisen kuljetuksen tärkeimmistä ominaisuuksista on saturoituvuus eli riippuvuus lääkeainepitoisuudesta. Saturoituvuus tulisi ottaa huomioon ennustettaessa aktiivisesti kuljetettavien lääkeaineiden imeytymistä. Aktiivisten kuljetusprosessien pitoisuusriippuvuutta on tutkittu sekä eristetyillä solukalvoilla että viljellyillä soluilla suoritettavin kokein. Näillä menetelmillä saatujen tulosten hyväksikäyttäminen lääkeaineiden imeytymisen ennustamisessa on kuitenkin osoittautunut erittäin haastavaksi.\n\nAki Heikkisen väitöskirjatutkimuksessa osoitettiin koeolosuhteiden vaikuttavan merkittävästi havaittuun lääkeaineiden läpäisykykyyn ja aktiivisen kuljetuksen pitoisuusriippuvuuteen. Tämä havaittiin sekä soluviljelmissä kasvatetuilla soluilla suoritetuissa läpäisykokeissa että eristetyillä solukalvoilla suoritetuissa kuljetusproteiinin aktiivisuuskokeissa. Lisäksi väitöskirjatyössä kehitettiin useita matemaattisia malleja, jotka soveltuvat eri imeytymismekanismien yhteistoiminnan tarkkaan analysointiin. Tutkimus antoi tärkeää lisätietoa solumalleilla saatavien tulosten soveltamisesta lääkekehityksessä.\n\nProviisori Aki Heikkisen biofarmasian alaan kuuluva väitöskirja ”Interplay of Passive and Active Drug Disposition in in vitro Models of Drug Absorption and Distribution” (Lääkeaineiden passiivinen ja aktiivinen kulkeutuminen lääkeaineimeytymisen ja -jakautumisen in vitro -malleissa) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on Associate Professor Anna-Lena Ungell, AstraZeneca R&D, Mölndal, Ruotsi, ja kustoksena professori, dekaani Jukka Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/uef/vaitoskuvat\n\nLisätietoja: Aki Heikkinen, p.040-355 3465, aki.heikkinen@uef.fi\n26.5.2010\n\n * © Itä-Suomen yliopisto\n * Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0138-5
Kieli:
eng
Sivumäärä:
105 s.
Tekijät:
Heikkinen Aki T. (diss)
Tuotekoodi 020616
25,25 €