Tools for Improved Efficiency and Control in Wastewater Treatment, Publications of the University of Eastern Finland- Dissertations in Forestry and Natural Sciences 8

Tehokkaampaa jätevedenpuhdistusta\n\nVäitös ympäristötekniikan alalta17.4.2010\n\nVäittelijä DI Hannu Poutiainen\n\nVäitösaika ja -paikka 17.4.2010 klo 12, Snellmania L22, Kuopion kampus\n\nJätevedenpuhdistuksen tehokkuutta ja luotettavuutta voidaan parantaa huomattavasti sekä uusin että perinteisin menetelmin, osoitti Hannu Poutiaisen väitöstutkimus.\n\nPoutiaisen väitöstutkimuksessa jätevedenpuhdistusta optimoitiin kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksessa käytettiin laskennallisia datapohjaisia menetelmiä, tutkitussa käytössä uutta jatkuvatoimista kiintoainemittaria ja useita perinteisiä menetelmiä. Työssä tehtiin myös selvitys Suomen puhdistamoilla käytössä olevista mittaustekniikoista.\n\nLaboratoriokokeissa parannettiin jälkidenitrifikaation toimintaa lisäämällä prosessiin alkoholia. Lisäksi tutkittiin lietteen kierrätyksen vaikutusta puhdistustehoon. KajaaniTS-kiintoainemittaria käytettiin tehdasmittakaavan kokeissa kiintoaineen jatkuvatoimiseen määrittämiseen jätevesipumppaamolla.Tutkimuksen kohteena oli myös viemärikiintoainedatan hyödynnettävyys jätevedenpuhdistusprosessin monimuuttujapohjaisessa mallinnuksessa. Itseorganisoituvia karttoja tutkittiin jätevedenpuhdistuksen prosessin tilojen määrittelyssä.\n\nTutkimus osoitti, että jätevedenpuhdistuksen tehokkuutta ja luotettavuutta voitiin parantaa huomattavasti uusia tekniikoita soveltamalla ja optimoimalla prosessia myös perinteisesti. Jatkuvatoiminen viemäreiden kiintoainemittaus toimi hyvin ja tietoja voidaan hyödyntää puhdistamoiden mallinnuksessa.\n\nSuomalaisten jätevedenpuhdistamoiden tulisi investoida enemmän uusiin jatkuvatoimisiin mittausmenetelmiin. Uusien mittausten avulla tieto prosessista kasvaa. Tällöin voidaan myöspuhdistusprosessien mallinnusta harkita ja parhaassa tapauksessa löytää prosessin säätöön aivan uusia kustannustehokkaita ratkaisuja.\n\nPoutiaisen väitöstutkimus on osa Tekesin Vesi-teknologiaohjelmaan kuuluvaa Modernit menetelmät yhdyskuntien jätevedenkäsittelyn tehostamisessa (MOME) –hanketta. Hankkeen päätoimijoita ovat Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus.\n\nHannu Poutiaisen ympäristötekniikan alaan kuuluva väitös Tools for Improved Efficiency and Control in Wastewater Treatment tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Kauko Leiviskä Oulun yliopistosta ja kustoksena Dosentti Helvi Heinonen-Tanski Itä-Suomen yliopistosta. \n\nVäittelijän painokelpoinen kuva löytyy osoitteesta http://www.uef.fi/uef/vaitoskuvat/\n\nLisätietoja: Hannu Poutiainen puh. 044 2651 289sähköposti hannu.poutiainen (at) uef.fi\n\n \n\tTools for improved efficiency and control in wastewater treatment\nPoutiainen, Hannu\nItä-Suomen yliopisto,2010\nPublications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Forestry and Natural Sciences.,8\nOpen the publication (pdf, 3.37 MB)\n8.4.2010\n\n * © Itä-Suomen yliopisto\n * Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0098-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
123 s.
Tekijät:
Poutiainen Hannu(diss)
Tuotekoodi 020615
25,50 €