Kuraattorin työ ammatillisessa oppilaitoksessa, - Kuntouttavan sosiaalityön näkökulma erityisopiskelijoiden tuen tarpeen arviointiin

Tarkastelen tässä tutkimuksessa ammatillisessa oppilaitoksessa työskentelevän kuraattorin asiakkaidensa kanssa tekemää työtä ja tutkin millaisiinasioihin opiskelijat tarvitsevat kuraattorin tukea sekä millä psykososiaalisen työn välineillä kuraattori tukee opiskelijan opintojen etenemistä. Lähestyn aihetta oppilaitoksen erityisopiskelijakartoituksen kautta valiten aineistoksi ne opiskelijat, joiden erityisopetuksen tarpeen perusteeksi on määritelty "muu syy". Tutkin, voidaanko kuraattorin ammatillisen arvion avulla tunnistaa opiskelijalle määritelty muuhun syyluokkaan kuuluva erityisopetuksen peruste ja voidaanko muulla syyllä erityisopiskelijaksi määriteltyä opiskelijaa tukea psykososiaalisen työn menetelmillä

ISBN-10:
978-951-27-1324-0
Kieli:
fin
Sivumäärä:
250 s.
Tekijät:
Kärki Seija
Tuotekoodi 020597
15,15 €