Ammattikorkeakoululain merkitys ammattikorkeakoulujen itsehallinnollisen aseman selkiyttäjänä, Kyo:n selvityksiä E 41

Tässä tutkimuksessa arvioimme, miten ammattikorkeakoulujen toimintaan keskeisesti vaikuttava ammattikorkeakoululaki toimii autonomian ja demokratiankin toteutumisen kannalta. Niiden toteutumista arvioidaan johdon , muun henkilöstön ja opiskelijoiden näkökulmasta.\nTämän tutkimuksemme aineisto on koottu vuosina 2006-2007. Julkaisuumme artikkeleita kirjoittaneiden tutkijoiden työnjako ilmenee kunkin pääluvun yhteydessä. Kirjoittajilla on myös kokemusta ammattikorkeakoulujen toiminnasta ja hallinnosta

ISBN-10:
978-951-27-0861-1
Kieli:
fin
Sivumäärä:
77 s.
Tekijät:
Laurinkari Juhani(toim)
Tuotekoodi 020595
25,25 €