Genetic variation in premature adrenarche - Association studies on candidate genes in a case-control cohort (Perimän vaihtelu enneaikaisessa adrenarkessa), Kyo:n julkaisuja D 460

Laakso, Saila (LL) 16.10.2009\nLääketieteellinen tiedekunta\nLastentaudit\nGenetic variation in premature adrenarche - Association studies on candidate genes in a case-control cohort (Perimän vaihtelu enneaikaisessa adrenarkessa)\n\nVastaväittäjä: Dr John Achermann, University College London, Institute of Child Health\nKustos: Dosentti Jarmo Jääskeläinen, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 16.10.2009 klo 13, KYS auditorio 1\n\nVäitöstiedote:\n\nLasten ennenaikaiseen miessukupuolihormonin eritykseen liittyy perimän vaihtelua\n\nLapsilla, joilla on ennenaikaisia merkkejä lisämunuaisten miessukupuolihormonien vaikutuksista, havaittiin Saila Laakson väitöstutkimuksessa perimän yksilöllistä vaihtelua.\n\nLisämunuaisten miessukupuolihormonien erityksen heräämistä murrosiän kynnyksellä kutsutaan adrenarkeksi. Ennenaikainen adrenarke ilmenee kainalo- tai häpykarvoituksena, aikuistyyppisenä hikoiluna tai ihon rasvoittumisena tytöillä ennen kahdeksan ja pojilla ennen yhdeksän vuoden ikää. Ennenaikaista adrenarkea on pidetty vaarattomana vaihteluna murrosiän kehityksessä, mutta viime vuosikymmenien aikana tutkimukset ovat yhdistäneet sen sokeriaineenvaihdunnan muutoksiin ja mahdollisesti suurentuneeseen munasarjojen toimintahäiriön riskiin. Ennenaikainen adrenarke on yleisempi tytöillä kuin pojilla, ja sen syynä pidetään monien perintötekijöiden yhteisvaikutusta.\n\nLaakson väitöstyössä pyrittiin selvittämään geeneissä esiintyvän yksilöllisen vaihtelun osuutta ennenaikaiseen adrenarkeen tapaus-verrokki-tutkimuksella. DNA-näytteet määritettiin 73 lapselta, joilla esiintyi ennenaikaisen adrenarken merkkejä, sekä 97 terveeltä verrokkilapselta ennen murrosiän saavuttamista. Tutkimukseen valittiin geenit, jotka osallistuvat joko miessukupuolihormonien eritykseen lisämunuaisissa tai niiden vaikutusten välittymiseen kohdekudoksissa. Valituista geeneistä tutkittiin yhden emäsparin muutoksia eli polymorfioita ja toistojaksovaihtelua.\n\nKortikotropiini lisää lisämunuaisen miessukupuolihormonien eritystä. Tutkimuksessa havaittiin, että muutos kortikotropiinireseptorin geenissä oli yhteydessä ennenaikaiseen häpykarvoituksen kasvuun sekä korkeampaan androstendionin pitoisuuteen adrenarke-lapsilla.\n\nAdrenarke-lapset jaettiin kahteen ryhmään suhteellisen painon mediaanilla ja tarkasteltiin, oliko hoikempien ja lihavampien lasten perintötekijöissä eroja. Hoikemmilla lapsilla, joilla esiintyi ennenaikaisia merkkejä miessukupuolihormien vaikutuksista, todettiin hormonien vaikutuksia välittävässä androgeenireseptorissa oleva polyglutamiinitoistojakso lyhyemmäksi, mikä tekee reseptorin herkemmäksi. Lisäksi näillä hoikemmilla lapsilla oli yleisempi diabetekseen liittyvä muutos TCF7L2-geenissä kuin terveillä samanikäisillä lapsilla.\n\nToisaalta lapsilla, joilla on ennenaikainen adrenarke, on ikätovereitaan keskimäärin korkeampi suhteellinen paino, ja lisämunuaisen erittämien miessukupuolihormonien määrän tiedetään olevan suorassa suhteessa painoon. Lihavuuteen on tähän mennessä vahvimmin yhdistetty FTO-geenin muutos, mutta kyseinen geenimuutos ei ollut kuitenkaan yleisempi adrenarke-lapsilla kuin terveillä verrokeilla.\n\nTutkimus vahvisti käsitystä monien perintötekijöiden yhteisvaikutuksesta ennenaikaisessa adrenarkessa ja sen monimuotoisuudessa. Tutkimuksessa löydettiin perimän yksilöllisiä eroja etenkin hoikilla lapsilla, joilla esiintyy ennenaikaisen adrenarken merkkejä. Tutkimusjoukon seuranta mahdollistaa jatkossa perintötekijöiden yhdistämisen ennenaikaiseen adrenarkeen mahdollisesti liittyviin riskeihin. Tällä hetkellä perintötekijöiden tutkiminen adrenarke-lapsilta ei auta lääkäriä päätöksissä, miten seurata tai hoitaa lapsia. Jatkotutkimukset ovat tarpeen suuremmilla tutkittavien ryhmillä uusien perintötekijöiden ja mekanismien löytämiseksi ennenaikaisen adrenarken takaa.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede, ISBN 978-951-27-1360-8. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi, tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nSaila Laakso, Kuopion yliopisto, Kliininen tutkimuskeskus, Lastentaudit, saila.lappalainen@uku.fi, p. 050 3722400\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-1360-8
Kieli:
eng
Sivumäärä:
83 s.
Tekijät:
Laakso Saila(nee Lappalainen) diss
Tuotekoodi 020556
25,00 €