Pain Treatment with Paracetamol and the Effect of Debridement on the Outcome After Endoscopic Sinus Surgery (Poskionteloleikkauksen jälkeinen kivunhoito ja jälkipuhdistuskäyntien vaikutus leikkauksen lopputulokseen), Kyo:n julkaisuja D 461

Kemppainen Tatu (LL) 23.10.2009\nLääketieteellinen tiedekunta\nKorva-, nenä- ja kurkkutautioppi\nPain Treatment with Paracetamol and the Effect of Debridement on the Outcome After Endoscopic Sinus Surgery (Poskionteloleikkauksen jälkeinen kivunhoito ja jälkipuhdistuskäyntien vaikutus leikkauksen lopputulokseen)\n\nVastaväittäjä: Professori Markus Rautiainen, Tampereen yliopisto\nKustos: Professori Juhani Nuutinen, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 23.10.2009 klo 12, Medistudian auditorio ML3\n\nVäitöstiedote:\nPoskionteloleikkauksen jälkeen tarvitaan hyvää kivunhoitoa\n\nSuuri osa poskionteloleikkauksesta toipuvista henkilöistä kokee merkittävää kipua, joka on tämän väitöskirjatutkimuksen tulosten perusteella tehokkaasti ja turvallisesti hoidettavissa säännöllisellä kipulääkityksellä. Hyvä leikkauksenjälkeinen kivunhoito saattaa myös lyhentää tarvittavan sairausloman pituutta. Leikkauksen jälkeen tehtävällä leikkausalueen toistuvalla puhdistamisella sen sijaan näyttää olevan vain vähän merkitystä potilaan oireiden tai leikkauksen pitkäaikaistuloksen kannalta.\n\nPoskiontelotulehdus paranee yleensä itsestään tai lääkehoidolla. Osalla potilaista poskiontelotulehdus toistuu kuitenkin usein tai jopa muuttuu krooniseksi, jolloin lääkehoito ei välttämättä ole riittävä. Näiden potilaiden kohdalla voidaan harkita poskionteloiden leikkaushoitoa. Poskionteloleikkaus tehdään nykyään yleensä nenän kautta tähystimen avulla, mikä on aiempaan ns. radikaalileikkaukseen verrattuna potilaalle kevyempi toimenpide. Tähystimen avulla tehtävä poskionteloleikkaus on todettu tehokkaaksi tavaksi vähentää usein toistuvan tai kroonisen poskiontelotulehduksen oireita, mutta tietoa sen jälkeen esiintyvästä kivusta tai toipumisvaiheen tehokkaasta kivunhoidosta on ollut vain vähän. Lisäksi tieteellinen näyttö leikkauksen jälkeisen jopa välttämättömänä pidetyn nenän jälkipuhdistuksen vaikutuksesta on riittämätöntä.\n\nTutkimuksen tavoitteena oli tutkia tähystimellä tehdyn poskionteloleikkauksen jälkeistä kipua ja sen tehokasta hoitoa, selvittää potilaiden toipumisen kestoa ja arvioida leikkauksen jälkeen tehtävien leikkausalueen puhdistuskäyntien merkitystä leikkauksen lopputuloksen kannalta.\n\nTutkimuksessa todettiin, että tähystimen avulla tehdyn poskionteloleikkauksen jälkeen suurella osalla potilaista ilmenee merkittävää kipua, jonka on aiemmin todettu olevan tärkein leikkauksesta toipumista estävä tekijä. Tutkimuksen löydösten perusteella parasetamoli-särkylääke on tehokas ja turvallinen poskionteloleikkauksen jälkeisen kivun hoidossa, varsinkin, jos lääkitys aloitetaan välittömästi leikkauksen jälkeen ja jos potilas käyttää tätä lääkettä säännöllisesti myös kotiuduttuaan. Leikkauksen jälkeinen nenän toistettu puhdistaminen ensimmäisen leikkauksenjälkeisen viikon aikana ei sen sijaan merkittävästi vähennä potilaan leikkauksenjälkeisiä oireita eikä näillä jälkipuhdistuskäynneillä ole merkitystä leikkauksen lopputuloksen kannalta.\n\nTutkimuksen tulosten perusteella voidaan parantaa poskionteloleikkauksesta toipuvan potilaan kivunhoitoa ja siten nopeuttaa leikkauksesta toipumista. Tutkimuksen perusteella ensimmäisellä leikkauksenjälkeisellä viikolla ei myöskään tarvita nenän jälkipuhdistuksia, mikä säästää potilaat tähän liittyvältä epämukavuudelta ja mahdollistaa resurssien suuntaamisen hoidon kannalta vaikuttavampiin kohteisiin.\n\nTutkimus tehtiin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Korva- nenä- ja kurkkutautien klinikassa vuosina 2004 – 2009. Tutkimukseen osallistui 90 usein toistuvasta tai kroonisesta poskiontelotulehduksesta kärsivää potilasta, jotka tulivat tähystimen avulla tehtävään poskionteloleikkaukseen. Tutkimus oli satunnaistettu kontrolloitu kliininen seurantatutkimus.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja ISBN 978-951-27-1361-5, ja sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi, tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml.\n\nLisätietoja:\nLL Tatu Kemppainen\nKNK-erikoislääkäri\nKorva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka KYS\ntatu.kemppainen@kuh.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-1361-5
Kieli:
eng
Sivumäärä:
143 s.
Tekijät:
Kemppainen Tatu (diss)
Tuotekoodi 020552
25,00 €