Effect of Cardiac Surgery on Long-Term Outcome – Balancing Between Survival Benefit, Surgical Risk, and Health-Related Quality of Life (Sydänkirurgian pitkäaikaisvaikutukset – tasapainottelua elinaikahyödyn, kirurgisen riskin ja elämänlaadun välillä), Kyo:n julkaisuja D 459

Jokinen Janne (LL) 23.10.2009\nLääketieteellinen tiedekunta\nSydän- ja thoraxkirurgia\nEffect of Cardiac Surgery on Long-Term Outcome – Balancing Between Survival Benefit, Surgical Risk, and Health-Related Quality of Life (Sydänkirurgian pitkäaikaisvaikutukset – tasapainottelua elinaikahyödyn, kirurgisen riskin ja elämänlaadun välillä)\n\nVastaväittäjä: Dosentti Martti Lepojärvi, Oulun yliopisto\nKustos: Professori emer. Esko Alhava, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 23.10.2009 klo 12, KYS Audi1\n\nVäitöstiedote:\nIäkkäidenkin sydänkirurgia kannattaa\n\nJanne Jokisen väitöskirjatyön tulosten mukaan iäkkäänäkin sydänleikatut potilaat saavuttavat leikkauksen jälkeen vastaavan elämänlaadun kuin vertailuväestö, mutta potilasvalinta sekä ennusteeseen vaikuttavien riskien arviointi on oltava kohdallaan.\n\nAikuissydänkirurgia alkoi Suomessa 1950-luvun lopulla ja toiminta vakiintui 1960-luvulla. Reilun viidenkymmenen vuoden aikana suomalaisväestön elinaikaennuste on parantunut 62 ikävuodesta 75.9 ikävuoteen miehillä ja 82.9 ikävuoteen naisilla. Ennusteiden mukaan vuoteen 2030 mennessä yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa nykyisestä 16 prosentista 26 prosenttiin ja yli 85-vuotiaiden osuus 1.8 prosentista 6.1 prosenttiin. Tällä hetkellä yli 80-vuotiaita suomalaisia on 94 000, mutta vuonna 2040 vastaavaksi luvuksi on arvioitu jo 349 000. Vaikka kuolleisuus sydän- ja verisuonisairauksiin on merkittävästi vähentynyt viime vuosikymmenten aikana, ne ovat edelleen merkittävin suomalaisten kuolemansyy, ja kattavat vuosittain yli 40 prosenttia kaikista kuolemansyistä Suomessa.\n\nSydänkirurgiaan, sydänanestesiologiaan, sydänsairauksien lääkehoitoon ja sydänleikkauksen jälkeiseen tehohoitoon liittyvä kehitys on mahdollistanut entistä iäkkäämpien potilaiden sydänleikkaukset hyväksyttävillä tuloksilla. Toisaalta sydänleikkauksella saavutettava objektiivinen elinaikahyöty on iäkkäimpien potilasryhmien kohdalla saavuttanut kiistatta lakipisteensä, jolloin elinaikaennustetta parantavan vaikutuksen lisäksi huomio tulee entistä tarkemmin tulevaisuudessa kiinnittää sydänleikkauksen subjektiivista elämänlaatua parantavaan vaikutukseen.\n\nVäitöskirjatyössä tutkittiin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vuosien 1990–2007 välisenä aikana leikattujen 604 sydänpotilaan ennustetta, ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä ja sydänleikkauksen vaikutusta leikkauksen jälkeiseen elämänlaatuun. Väitöskirjatyö koostui neljästä osastyöstä.\n\nVäitöskirjassa osoitettiin, että iäkkäänäkin sydänleikatut potilaat saavuttavat leikkauksen jälkeen vastaavan elämänlaadun kuin ikä- ja sukupuolivakioitu suomalainen vertailuväestö Nottingham Health Profile -elämänlaatumittarilla arvioituna, eikä korkeaa ikää sinänsä voida pitää vasta-aiheena sydänkirurgialle. Kuitenkin tietyt liitännäissairaudet, leikkaustekniset tekijät ja leikkaukseen liittyvät komplikaatiot sekä leikkauksen kiireellisyys heikentävät elinaikaennustetta ja leikkauksen jälkeistä elämänlaatua merkittävästi. Erityisesti diabetes, sen seurauksena tai muusta syystä syntynyt munuaisten vajaatoiminta, leikkausta edeltävä sydänsairauden vaikeusaste, sydämen merkittävä vajaatoiminta ja sen hoitoon tarkoitettu lääkitys, aivoverenkierronhäiriöt ja muut vakavat sairaudet ovat merkittäviä riskitekijöitä sekä objektiivisilla että subjektiivisilla mittareilla leikkaustulosta arvioitaessa.\n\nVäitöskirjatutkimuksesta saatu tieto auttaa suuntaamaan potilasvalintaa siten, että sydänkirurgisen hoidon piiriin valikoituvat potilaat, jotka sekä objektiivisilla että subjektiivisilla mittareilla arvioituna sydänleikkauksesta oletettavasti eniten hyötyvät. Toisaalta tutkimus auttaa tunnistamaan ne riskipotilaat, joiden leikkaukseen, leikkauksen jälkeiseen toipumiseen ja leikkauksen jälkeiseen elämänlaatuun liittyy todennäköisesti ongelmia.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede, ISBN 978-951-27-1179-6. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nJanne Jokinen\njanne.jokinen@helsinki.fi\np. 050 554 8103.\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-1179-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
91 s.
Tekijät:
Jokinen Janne J. (diss)
Tuotekoodi 020551
25,00 €