Premature adrenarche - clinical and metabolic features (Ennenaikainen adrenarke - kliinisiä ja aineenvaihdunnallisia piirteitä), Kyo:n julkaisuja D 457

Utriainen Pauliina(LL) 9.10.2009\nLääketieteellinen tiedekunta\nLastentaudit\nPremature adrenarche - clinical and metabolic features (Ennenaikainen adrenarke - kliinisiä ja aineenvaihdunnallisia piirteitä)\n\nVastaväittäjä: Professori Stefan A. Wudy, Justus Liebig -yliopisto, Giessen, Saksa\nKustos: Professori Raimo Voutilainen, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 9.10.2009 klo 13, Snellmanian auditorio L21\n\nVäitöstiedote:\n\nVarhainen lisämunuaisten miessukupuolihormonieritys saa lapsen kasvamaan ja hikoilemaan\n\nPikkutytön nopeutunut pituuskasvu voi liittyä myöhemmässä lapsuudessa todettavaan poikkeavan varhaiseen lisämunuaiskuoren miessukupuolihormonierityksen lisääntymiseen eli adrenarkeen. Lisäksi ennenaikainen adrenarke näyttää altistavan sokeriaineenvaihduntahäiriöille etenkin, jos lapsi on ylipainoinen. Pauliina Utriaisen väitöstutkimus tuotti näiden havaintojen lisäksi tästä aiemmin huonosti tunnetusta tilasta yksityiskohtaista tietoa, joka tarkentaa sen diagnosointia ja seurantaohjeita.\n\nAdrenarkella tarkoitetaan lisämunuaiskuoren miessukupuolihormonierityksen normaalia käynnistymistä lapsuusiän loppuvaiheessa. Se ilmenee kainalohikoiluna, hiusten ja ihon rasvoittumisena sekä häpy- ja kainalokarvoituksena. Adrenarkea pidetään ennenaikaisena, jos miessukupuolihormonimerkkejä ilmenee tytöllä alle 8- tai pojalla alle 9-vuotiaana. Ennenaikaisen adrenarken syitä ei tunneta eikä sen kliinisiä piirteitä ole tarkasti selvitetty. Joissakin lähinnä espanjalaisissa tutkimuksissa ennenaikaiseen adrenarkeen on kuitenkin havaittu liittyvän epäedullisia aineenvaihduntamuutoksia, kuten munasarjojen toimintahäiriöitä, insuliiniresistenssiä ja rasva-aineenvaihdunnan muutoksia.\n\nUtriaisen väitöstutkimuksen tarkoitus oli valaista tätä huonosti tunnettua ilmiötä ja sen merkitystä. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tehtyyn tutkimukseen osallistui 73 lasta, joilla todettiin ennenaikaisia miessukupuolihormonien vaikutuksen merkkejä. Heistä 63 oli tyttöjä. Lisäksi tutkimukseen osallistui 99 samanikäistä verrokkilasta, joista 81 oli tyttöjä. Koehenkilöiden keski-ikä oli 7,6 vuotta, eivätkä he olleet vielä saavuttaneet murrosikää.\n\nPoikkeavaa pituuskasvua jo varhaislapsuudessa\n\nEnnenaikaiseen adrenarkeen liittyi nopeutunut pituuskasvu lapsuusiällä. Tytöt, joilla oli sekä adrenarken ulkoisia merkkejä että seerumista mitattavissa oleva lisääntynyt lisämunuaisperäisten miessukupuolihormonien pitoisuus, olivat keskimäärin jopa noin 6 cm pidempiä kuin vertailuryhmän tytöt, joilla kyseiset hormonitasot olivat vielä matalat. Lisääntyneestä miessukupuolihormonituotannosta eli ”biokemiallisesta adrenarkesta” kertoo raja-arvon = 1 µmol/l ylittävä dehydroepiandosteronisulfaatin (DHEAS) pitoisuus seerumissa. Tutkimus osoitti, että ennenaikaisessa adrenarkessa pituuskasvu kiihtyy tyypillisesti jo ensimmäisen kahden ikävuoden aikana eikä se selity yksinomaan nopealla painonnousulla tai vanhempien pituudella. Tämä viittaa siihen, että ennenaikainen adrenarke käynnistyisi usein aiemmin kuin tähän asti on ajateltu.\n\nTutkimuksessa todettiin, että lisämunuaisperäinen miessukupuolihormonivaikutus ilmenee yleensä ensin kainalohikoiluna ja vasta viimeiseksi häpy- tai kainalokarvoituksena. Hieman yllättäen monilla lapsilla oli selviä hormonivaikutuksen merkkejä huolimatta lapsuusiälle ominaisista matalista seerumin miessukupuolihormonipitoisuuksista. Toisaalta lisämunuaisperäisten miessukupuolihormonien taso saattoi olla jo kohonnut, mutta mitään hormonivaikutuksen merkkejä ei ollut ilmaantunut. Tutkimus osoitti siis laajaa vaihtelua yksilöllisessä herkkyydessä miessukupuolihormonien vaikutukselle.\n\nYhdelläkään tutkituista ei todettu lisämunuaiskasvainta tai lisämunuaisten hormonituotannon synnynnäistä entsyymipuutosta, jotka voisivat periaatteessa aiheuttaa ennenaikaista adrenarkea muistuttavan tilan.\n\nMetabolisen oireyhtymän piirteet yleisempiä adrenarketytöillä\n\nMetabolisen oireyhtymän esiintyvyyttä arvioitiin kahdella erilaisella lapsille soveltuvalla määritelmällä. Oireyhtymä oli yleisempi adrenarke- kuin vertailuryhmän tytöillä. Metabolisen oireyhtymän osatekijöistä eroa oli painossa ja insuliiniherkkyydessä; adrenarketytöillä oli korkeampi painoindeksi, rasvaprosentti ja veren insuliinipitoisuus sekä huonompi insuliiniherkkyys. Myös veren kolesterolitasot olivat keskimäärin epäedullisempia adrenarke- kuin vertailuryhmän tytöillä. Erot veren rasva-arvoissa eivät kuitenkaan olleet merkitseviä, kun paino otettiin huomioon vertailuissa.\n\nEnnenaikaiseen adrenarkeen liittyi myös suurentunut luun mineraalitiheys, mutta tämä selittyi nopeutuneella kasvulla. Mielenkiintoinen havainto oli se, että adrenarkelapsilla veren D-vitamiini- eli 25-OHD-pitoisuus oli matalampi kuin muilla lapsilla. Tämä ero näytti johtuvan adrenarkelasten keskimäärin korkeammasta painosta.\n\nTutkimuksen merkittävin uusi havainto on, että ennenaikaiseen adrenarkeen liittyy varhaislapsuuden kasvun kiihtyminen. Adrenarke tulisikin jatkossa ottaa huomioon mahdollisena syynä lapsen poikkeavan nopeaan pituuskasvuun. Väitöstutkimus myös vahvisti aikaisempia löydöksiä ennenaikaisen adrenarken yhteydestä insuliiniaineenvaihduntaan. Tutkimuksen perusteella painonhallinta on erityisen tärkeää adrenarketytöillä, koska heillä ylipainoon liittyy suurentunut insuliiniresistenssin riski. Kaikille ylipainoisille adrenarketytöille voidaankin suositella sokerirasituskoetta.\n\nEnnenaikaisesti ilmaantuvat adrenarken merkit ovat kuitenkin pääsääntöisesti vaaraton ilmiö. Ei siis yleensä ole syytä huoleen, vaikka lapsen hiki alkaa haista jo leikkikouluiässä.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede, ISBN 978-951-27-1177-2. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi, tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nPauliina Utriainen, Kuopion yliopisto, Kliininen tutkimuskeskus, lastentaudit,p. 050 325 7123, pauliina.utriainen@uku.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-1177-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
119 s.
Tekijät:
Utriainen Pauliina (diss)
Tuotekoodi 020543
25,00 €