Brutus – A Molecular Energy Field Based Superposition Algorithm for Virtual Screening (Brutus – molekyylien energiakenttiin perustuva päällekkäinasettelualgoritmi virtuaaliseulontaan), Kyo:n julkaisuja A 118

Rönkkö Toni (FM) 13.8.2009\nFarmaseuttinen tiedekunta\nFarmaseuttinen kemia\nBrutus – A Molecular Energy Field Based Superposition Algorithm for Virtual Screening (Brutus – molekyylien energiakenttiin perustuva päällekkäinasettelualgoritmi virtuaaliseulontaan)\n\nVastaväittäjä: Ph.D. John P. Overington, European Bioinformatics Institute\nKustos: Professori Antti Poso, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Torstai 13.8.2009 klo 12, Mediteknian auditorio\n\nVäitöstiedote:\nUusia lääkeaineita tietokoneella\n\nKuopion yliopistossa kehitetty Brutus seulontamenetelmä auttaa tutkijoita löytämään uusia ja erilaisia lääkeainekandidaatteja lääkeainekehityksen tarpeisiin.\n\nMolekyylien seulonta on tärkein menetelmä, jolla löydetään uusia lääkeainekandidaatteja. Eräs nykyisin käytettävien virtuaaliseulontamenetelmien ongelmista on kuitenkin niiden taipumus löytää rakenteellisesti samankaltaisia tai tunnettuja lääkeaineita muistuttavia molekyylejä. Nämä molekyylit ovat yleensä toisten yritysten patentoimia tai tutkimia, eivätkä ne siten tarjoa otollista lähtökohtaa oman lääkeaineen kehittämiseksi. Eräs ensimmäisiä uuden lääkeainekehitysprojektin tavoitteista onkin löytää aiemmin tuntematon aktiivinen molekyyli, ns. johtolankamolekyyli, jonka varaan oma lääkeainekehitys voidaan perustaa.\n\nBrutus seulontamenetelmä on kehitetty rakenteellisesti erilaisten johtolankamolekyylien löytämiseksi. Menetelmä soveltuu käytettäväksi erityisesti lääkeainekehitysprojektin alkuvaiheissa. Menetelmän toiminta perustuu molekyylien sähköisten vuorovaikutusten mallintamiseen tietokoneella. Sähköiset vuorovaikutukset ovat avainasemassa kun lääkeainemolekyyli sitoutuu elimistössä oleviin reseptoreihin. Etsimällä sähköisiltä ominaisuuksiltaan sopivia molekyyjä Brutus voi löytää uusia ja rakenteellisesti erilaisia johtolankamolekyylejä.\n\nBrutus täydentää käytössä olevia virtuaaliseulontamenetelmiä ja voi auttaa tutkijoita kehittämään uusia lääkeaineita erilaisia sairauksia vastaan. Menetelmää on hyödynnetty onnistuneesti Kuopion yliopiston lääkeainekehitysprojekteissa sekä yritysprojekteissa. Menetelmän oikeudet on myyty kuopiolaiselle Visipoint Oy:lle, joka pyrkii tuomaan menetelmän kansainvälisten lääkeyritysten käyttöön.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet, ISBN 978-951-27-0856-7. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nToni Rönkkö\nKuopion yliopisto, farmaseuttisen kemian laitos\ntoni.ronkko(at)uku.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0856-7
Kieli:
eng
Sivumäärä:
157 s.
Tekijät:
Rönkkö Toni P. (diss9
Tuotekoodi 020541
25,00 €